BPC a decis participarea PNL la alegeri si propune partidelor proUE formarea unui Bloc European

Comunicat de presă

Luni, 21 iulie, Biroul Permanent Central (BPC) al PNL s-a convocat în şedinţă pe subiectul pregătirilor pentru alegerile din noiembrie 2014.

Membrii BPC şi invitaţii din componentele Consiliului Unirii au păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor actului terorist produs în spaţiul aerian al Ucrainei.

Acum două luni, Delegaţia Politică Naţională a adoptat decizii şi declaraţii, inclusiv privind oferirea listei PNL pentru a candida, în scrutinul general, şi membrii/simpatizanţii demni ai Consiliului Unirii – platformă, în cadrul căreia, din 2012, entităţi unioniste desfăşoară manifestări publice proUnire.

În prezent, au loc în raioane conferinţele teritoriale ale filialelor PNL. După dezbateri îndelungi, BPC a convenit asupra unor aspecte ce vizează includerea în campania electorală a PNL – partid extraparlamentar activ, dar fără un suport logistic şi media corespunzător.

Naţional-liberalii au adresat apeluri repetate, rămase fără răspuns, partidelor unioniste, româneşti, democratice, proeuropene privind o coagulare politică în faţa Stîngii antinaţionale şi antieuropene.

Avînd în vedere actuala situaţie geopolitică şi încercările de periclitare a traseului european al Republicii Moldova, BPC a decis ca PNL să propună, încă o dată, partidelor proeuropene – parlamentare şi extraparlamentare – constituirea unui Bloc European, după modelul Blocului “Moldova Democrată”, din anul 2005, pentru a se evita dispersarea voturilor entităţilor proeuropene şi revenirea la Putere a forţelor politice proruse sprijinite din afară. Acest risc persistă, cunoscută fiind dezamăgirea profundă a unei mari părţi de populaţie din cauza nepromovării reformelor, a nefuncţionalităţii instituţiilor publice, a injustiţiei naţionale şi a gradului mare de corupţie, ce a paralizat structurile statului. Aderarea/neaderarea la o asemenea entitate electorală ar deconspira esenţa fals europeană şi a unor partide parlamentare.

Totodată, membrii BPC vor continua discuţiile pentru invitarea, pe lista electorală a PNL, a unor persoane cu o reputaţie profesională şi civică recunoscută în societate, ce împărtaşesc ferme convingeri unioniste.

Pe lista electorală vor fi prezenţi, de asemenea, tineri, femei, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale PNL, care consideră imuabilă promovarea unionismului şi eliminarea tabu-ului legat de acest subiect în spaţiul public.

Convingerea naţional-liberalilor rămine aceeaşi: avînd în vedere lipsa perspectivei europene pentru al doilea stat românesc, fapt subliniat şi de înalţi factori europeni, “europenismul va avansa, pentru Republica Moldova, doar în formula unionismului”.

Rolul şi obligaţia PNL sunt aici enorme, în planul continuităţii istorice doctrinare. Un Bloc European ar putea deveni şi motorul unionist al integrării europene.

BPC al PNL a adoptat textul unei Declarţii privind manifestările, tot mai ostile, ale Federaţiei Ruse faţă de Republica Moldova, care va fi difuzată opiniei publice.

Membrii BPC sunt conştienţi de metodele neloiale – practicate şi anterior – de partidele de la guvernare, care marsează pe “neşansa” concurenţilor politici din afara Puterii şi, în consecinţă, pe “votul util” al cetaţenilor, înşelaţi continuu prin sondaje şi pomeni electorale.

Cu toate acestea, membrii BPC al PNL au pledat pentru delimitarea forţelor autentic europene de cele fals europene şi de forţele politice proruse, ceea ce ar fi posibil prin coagularea entităţilor proUE, fapt ce va însemna un succes sigur în alegeri, cu încetarea culpabilizării demagogice a concurenţilor politici extraparlamentari “de readucerea comuniştilor la guvernare”.

În şedinţa BPC al PNL au fost stabilite şi alte aspecte în context electoral, cum ar fi pregătirea echipei guvernamentale a Consiliului Unirii şi lansarea unui apel de obţinere a suportului logistic din partea celor ce cunosc faptul că, într-o societate controlată încă de cercuri proruseşti, partidele româneşti găsesc dificil mijloace financiare pentru o campanie electorală.

Serviciul de presă al PNL

Comentarii

Lasă un răspuns