COMUNICAT DE PRESĂ AL PNL: ”Delegația Politică Națională a PNL și-a ținut ultima ședință statutară în actuala componență”

Sâmbătă, 2 noiembrie, a avut loc ședința ordonară, statutară a Delegației Politice Naționale a PNL. Decizia privind convocarea DPN a fost luată de membrii BPC al PNL pe data de 24 octombrie, când președintele Vitalia Pavlicenco a dat citire Declarației de încetare a exercitării atribuțiilor de președinte și au fost luate decizii pornind de la vacantarea funcției de președinte al PNL.


La începutul ședinței, membrii prezenți au păstrat un minut de reculegere în memoria lui Sergiu Bolgaru, membru al DPN, fost consilier al unui deputat din Parlamentul României, care a decedat în chiar ajun.

La ședință au participat membrii DPN din mai multe raioane, care au discutat pe durata a patru ore despre rezultatele alegerilor și evoluția în continuare a formațiunii și a segmentului unionist al eșichierului politic.

Au fost prezenți și invitați dintre cei care au devenit consilieri locali și doritori de a candida pentru funcția de președinte al PNL.

Ordinea de zi a inclus: 1. Raportul privind activitatea BPC după ședința DPN din 25 august. 2. Confirmarea hotărârilor adoptate de BPC urmare a atribuțiilor delegate de DPN pe 25 august 2019. 3. Rezultatele alegerilor locale și parlamentare noi. 4. Măsurile organizatorice pentru pregătirea Congresului al V-lea al PNL. 5. Hotărârea cu privire la derogarea privind vechimea necesară pentru a candida la o funcție de conducere în partid ori a fi ales delegat la congres.5. Adoptarea proiectului de ”D E C L A R A Ț I E a PNL despre re-capturarea politică a statului și iresponsabilitatea liderilor partidelor proromânești”. 6. Diverse.

Raportul și Declarația PNL se dau publicității. După discuții și exprimarea opiniilor, inclusiv în contradictoriu, DPN a confirmat, prin vot, deciziile adoptate de BPC pe 24 octombrie. Ion CALMÎC va exercita funcția de președinte interimar al PNL până la congres. Opiniile divergente au vizat încetarea exercitării atribuțiilor de președinte de către Vitalia Pavlicenco, unii membri ai DPN insistând asupra supunerii unui vot decizia fostului președinte, care a refuzat sugestia și a cerut nesupunerea deciziei sale unui vot în DPN; a vizat sprijinul nestatutar de către vicepreședintele PNL, Mihai Severovan, a unui concurent electoral al PNL la funcția de primar general al capitalei, precum și derogarea de la prevederea statutară cu vechimea calității de membru de partid pentru funcții în formațiune și calitatea de delegat la congres.

După exprimarea pozițiilor, au fost confirmate, prin vot majoritar, deciziile luate de BPC. S-a precizat ordinea de zi a Congresului următor și s-au delegat BPC atribuțiile legat de derogarea de la prevederea statutară privind vechimea de membru de partid. Asta semnifică limpede că BPC poate lua decizii de derogare în cazul oricărei persoane care vrea să se includă în activitatea de conducere a formațiunii, fără să aibă ”impedimentul statutar” vizat.

BPC are misiunea să pregătească și congresul, dar și să poarte discuții cu unele conduceri, disponibile, deschide dialogului, ale partidelor care acceptă dialogul și care sunt gata de coagularea politică necesară și cerută de cetățeni. BPC va discuta și cu persoanele care vor exprima dorința de a candida și a fi aleși în conducerea PNL.

S-a discutat despre alegerile prezidențiale din România, legat de care fiecare român este liber să voteze așa cum îi sugerează convingerile.

Serviciul de presă al PNL

Chișinău, 2 noiembrie 2019

Comentarii