CU readuce ferm pe agenda discuțiilor Imperativul RE-UNIRII cu România

Acum zece ani, pe 8 februarie 2012, mai mulți activiști civici și politicieni, profesioniști din diferite domenii, cu vederi proromânești, au organizat o masă rotundă la care au discutat despre UNIONISM și s-a decis formarea Platformei unioniste “Consiliul Unirii”, lansa la puțin timp. Au urmat, din 2012 până în 2022, multe alte mese rotunde, despre care s-a relatat amănunțit, de fiecare dată, pe site-ul www.consiliul-unirii.ro. La fel cum pe site-ul CU, în acești ani, au fost postate o multitudine de materiale serioase, solide, care au tratat în profunzime aspectele legate de necesitatea conștientizării Unirii – ca soluție legitimă de supraviețuire a populației de dincoace de Prut, în baza dreptului istoric de a reveni la trupul Țării-Mamă – România.

Printre cei prezenți la prima Masă rotundă au fost și regretatul academician Alexandru Moșanu, scriitorul Vladimir Beșleagă, mulți istorici, juriști, ziariști ș.a. S-a discutat îndelung despre lansarea unei Platforme unioniste, pentru a pune, prin acțiunile ei, pe agenda politică problema Re-Unirii celor două state românești. Fapt pe care, dacă aruncăm o privire în urmă, chiar dacă era un regim comunist ori fals proeuropean, vedem că am reușit. organizând acțiuni, marșuri, demonstrând în justiție constituționalitatea obiectivului politic unionist, determinând ca mai multe formațiuni politice să îmbrățișeze imperativul Re-Unirii Republicii Moldova cu România. Considerăm că este un semn de profund respect să amintim numele acelor persoane, cu funcțiile și statutul pe care îl aveau, adăgând doar precizarea pentru cei plecați în ultimii zece ani dintre noi.

• Afanasiu Sergiu – directorul publicației ”Tribuna copiilor”

• Balacci Veaceslav – președintele Asociației ”Realitate și Adevăr”

• Balmuş Lucia – directorul SRL ”Val condra” • Beşleagă Vladimir – ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Național al Unirii, membru al Uniunii Scriitorilor

• Bolboceanu Ludmila – președintele Miscării femeilor din Moldova pentru combaterea saraciei si a analfabetismului, profesoară la Universitatea ”Apollonia”, Iaşi

• Brega Oleg – coordonator Hyde Park, Curaj TV

• Bucicov Sergiu – avocat

• Butnaru Val – reprezentant al portalului “www.union.md

• Butnaru Valentina – președintele ”Societății Limba Noastră cea Română”

• Calmîc Ion – inginer

• Can Alexandra – ex-ministru al industriei și comerțului în Guvernul Ion Sturza, director general al S.A. ”Artima”

• Caraman Anatolie – președintele Asociației ”Tiras-Tighina”

• Chiriac Vasile – om de afaceri

• Ciorici Vlad – preşedintele Asociației obștești ,,Memoria victimelor comuniste”

• Ciubotaru Mihai – preşedintele ”Societăţii scriitorilor români din Basarabia”

• Cucuietu Călin – Accent TV

• David Alexandru – preşedintele comunităţii religioase „Filiala Floreni a Frăției Ortodoxe Române”, Anenii Noi

• Deleu Iulia – președintele Fundației obștești ”Dreptul și Democrația”

• Dembițchi Mihai – pensionar MAI • Dolganiuc Valentin, ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Național al Unirii

• Druţa Filipp – jurist, plecat dintre noi

• Graur Dumitru – jurist

• Iuri-Apostol Andrei – ex-deputat, om de afaceri

• Maimescu Ştefan – ex-deputat, membru-fondator al Consiliului Național al Unirii, membru al Consiliului Asociaţiei ,,Parlamentul– 90”, Asociatia socio-culturala ”Maluri de Prut”

• Marin Anatol – profesor de istorie

• Maxian Gheorghe – președintele Asociația oamenilor de știință, cultura și artă din Orhei, plecat dintre noi

• Mărgărint Nicolae, jurist

• Mîndîcanu Virgil – profesor universitar, doctor habilitat, plecat dintre noi

• Mîrzenco – membru-fondator al Mişcărea ”Memoria Neamului”

• Moisei Iurie – pensionar militar

• Moşanu Alexandru – președintele primului Parlament democratic, academician, redactor al revistei ”Destin românesc”, reprezentant al ”Mișcării civice 1812”, plecat dintre noi

• Negru Nicolae – jurnalist

• Onoje John – cetățean al RM de origine africană, refugiat politic

• Paladi Gheorghe – istoric, conferenţiar universitar, plecat dintre noi

• Pavlicenco Vitalia – ex-deputat • Petrenco Anatol – istoric, profesor universitar

• Plămădeală Oleg – avocat

• Revenco Anatol – medic

• Rusu Mircea – președintele Asociației ”Libera inițiativă”

• Severovan Mihai – preşedintele Asociației Patronatului din Serviciul Public

Strîmbeanu Andrei – ex-deputat, membru al Uniunii Scriitorilor, plecat dintre noi

• Ţapeş Valentin – om de afaceri

• Ţîcu Octavian – cercetător-coordonator IISR, AŞM

• Ţurcanu Timotei – inginer

• Viţă Gheorghe – jurist, vicepreședinte al Forului Democrat al Românilor, președintele Uniunii Românilor din Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța

Pe 27 ianuarie 2022, s-a convocat, într-o ședință, dupâ o pauză mai lungă, grupul de coordonatori activi ai Consiliului Unirii. Pauza a fost generată de presiunea societății din ultimele scrutine, in vederea eliminării forțelor prorusești de la Putere, dar nu în favoarea forțelor unioniste, ci a forțelor “proeuropene” (moldovenisto-stataliste-neproromânești). Cetățenii i-au votat pe cei ce constituie azi Puterea.

Discuțiile grupului de coordonatori s-au axat pe incertitudinile ce au cuprins societatea, în contextul crizelor sanitară, energetică și geopolitică (negocierile VEST-RUSIA)

Cei prezenți au fost de acord că situația e tot mai complexă, dar că:

⁃ după zece ani de la constituirea Platformei unioniste “Consiliul Unirii” – în care a intrat și se consolidează pe agenda publică și în mentalul societății că Re-Unirea cu România este unica soluție de desprindere a părții de populație de dincoace de Prut de pe orbita rusească, – există certitudinea privind justețea poziției și a viziunii unioniștilor și a eforturilor depuse de aceștia pentru a convinge întreaga populație de acest Imperativ;

⁃ este evidentă dezamăgirea crescândă în societate față de actuala guvernare, care, însă, din păcate, ar putea conduce la reinstalarea Stângii proruse la Putere, ceea ce va însemna un declin și mai puternic pentru populație;

⁃ datoria morală a intelectualilor cu viziuni prooccidentale, adică – implicit proromânești și unioniste, dar și a fiecărui român curajos și sincer, este să se alăture Platformei unioniste în scopul de a contribui cu ce e posibil pentru a nu permite readucerea Stângii la guvernare și cantonarea altor generații de basarabeni în spațiul cenușiu al fostei colonii sovietice, reduse astăzi la statutul de cerșetor și pomanagiu;

⁃ este necesară re-constituirea unui nucleu de unioniști, dincolo de etnia și de limba maternă a fiecăruia, pentru a pune în discuție, sincer, tranșant, toate aspectele pe care le comportă re-găsirea, sub Stindardul Unirii, a tuturor care consideră că doar pe această cale, a Reîntregirii, românii pot obține o viață demnă. Acest nucleu va elabora scopul tactic pentru atingerea obiectivului Reîntregirii, elaborând și mecanisme pentru a stopa re-amplificarea coloanei a cincea, proruse, ce urzește planuri revanșarde, alimentate de Kremlin în vederea reacaparării sferelor sale de influență.

Grupul coordonator al Consiliului Unirii

Comentarii