Date importante

M E S A J de 1 Decembrie către toţi românii

În numele Partidului Naţional Liberal, adresăm tuturor românilor, de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României -, cele mai sincere urări de bine şi de speranţă că ne vom regăsi, împreună, într-un Stat Românesc, membru al familiei euratlantice.

Reprezentanţi ai PNL în Parlament, în legislatura 2005-2009, în plin regim comunist, i-au felicitat mereu, de la Tribuna principală a statului, pe toţi românii, cu prilejul Sărbătorii Naţionale a Românimii, care sînt un popor demn, cu o istorie zbuciumată, dar măreaţă.

Românii din Republica Moldova se doresc în spaţiul comun, românesc, european, dar trebuie ajutaţi să depăşească tarele propagandei staliniste, sovietice, imperialiste, şovine ruseşti, pentru a nu se mai teme să stea cu fruntea sus că sînt Români. Noi, Partidul Naţional Liberal, ne propunem să îi ajutăm pe drumul redobîndirii identităţii şi conştiinţei naţionale, să fim alături de ei în faţa guvernanţilor cu frică de Kremlin, care, urmărind interese meschine, ”pragmatice”, uită de valorile naţionale, de idealul reîntregirii neamului românesc, de destinul nostru, al românilor şi al alogenilor de dincoace de Prut, ce trebuie să fie unul comun, împreună cu România.

Noi credem în Reunirea tuturor românilor.

Partidul Naţional Liberal,
Chişinău, 30 noiembrie 2011

M E S A J
către delegaţii şi invitaţii la Congresul al III-lea al PNL

Dragi prieteni,

În această lună, pe 16 decembrie, a anului 2011, Partidul Naţional Liberal împlineşte cinci ani de la reconstituirea sa pe arena politică a celui de-al doilea stat românesc, Republica Moldova.

În aceşti aproape cinci ani, PNL vine la congresul său, al III-lea, cu dorinţa de a introduce obiectivul reîntregirii neamului românesc în Programul său politic. Ne-am convins de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova, ne-am convins sub regimul comunist, care a oprit avansarea statului şi a societăţii spre familia românească şi euratlantică, ne convingem şi în ultimii doi ani, după ce s-a produs alternanţa democratică la putere, că statul nostru nu se poate afirma ca atare pe arena internaţională, că este un stat-problemă, riscînd să rămînă orfanul războiului al doilea mondial şi orfanul Europei.

Republica Moldova devine un stat tot mai neguvernabil, dată fiind intersectarea prea acerbă a intereselor geostrategice ale celor două lumi – una a standardelor democratice, a libertăţii şi a prosperităţii – şi alta – a imprevizibilităţii şi a haosului estic, o lume destul de puternică, dar cu efecte mereu nefaste asupra destinului românilor şi al basarabenilor, în special.Republica Moldova devine un stat tot mai neguvernabil, dată fiind intersectarea prea acerbă a intereselor geostrategice ale celor două lumi – una a standardelor democratice, a libertăţii şi a prosperităţii – şi alta – a imprevizibilităţii şi a haosului estic, o lume destul de puternică, dar cu efecte mereu nefaste asupra destinului românilor şi al basarabenilor, în special.

Privind în urmă, cunoscîndu-ne istoria dureroasă, a poporului român, privind înainte, cu speranţa că ne vom vedea un popor reîntregit, urmînd exemplul istoric al naţional-liberalilor care au realizat România Mare, conducerea PNL îi îndeamnă pe toţi să dea dovadă de consecvenţă în numele copiilor noştri, pentru care ne sacrificăm azi, într-o viaţă injustă.

Numai unirea noastră, a celor curajoşi, purtînd idealul reunificării celor două state româneşti, ne poate readuce în spaţiul firesc al unui popor convins că poate fi unul unit şi puternic în familia euratlantică.

PNL îi va uni pe români şi pe alogenii din cel de-al doilea stat românesc pentru acest scop, fiind convins că e unul realizabil.

În numele conducerii PNL,
Vitalia PAVLICENCO
Comentarii

Lasă un răspuns