De ce am reconstituit PNL?
De ce am reconstituit

Partidul Naţional Liberal?

La baza Alianţei „Moldova Noastră”, din care a făcut parte grupul de liberali ce a reconstutit PNL, a fost ideea creării unui partid capabil să pună capăt dominaţiei comuniste în Republica Moldova. AMN a fost şi un răspuns la îndemnul alegătorilor de unificare a forţelor democratice. De aceea, unificarea s-a făcut ignorîndu-se diferenţele doctrinare şi preferinţele geopolitice. Aceste diferenţe nu au permis, însă, crearea unui partid omogenizat în interior, cu o clară orientare spre structurile euratlantice şi cu un mesaj pronaţional, românesc.

Astfel, în AMN, Programul politic liberal şi naţional a rămas literă moartă, fiind sabotat în permanenţă de o conducere oportunistă. Foarte curînd, în AMN s-au profilat două curente politice. Primul curent reprezenta interesele persoanelor ce au profitat şi s-au îmbogăţit personal din guvernările precedente, ataşate, tradiţional, valorilor estice, şi pentru care lupta politică însemna reobţinerea privilegiilor pierdute. Al doilea curent, curentul liberal propriu-zis, pleda pentru readucerea valorilor morale în politică, ruperea categorică de vechile stereotipuri şi orientări geopolitice, de interesele Moscovei. Acest curent pleda pentru edificarea unei societăţi de tip occidental şi pentru ataşarea, fără echivoc, a Republicii Moldova, structurilor euratlantice.

Promotorii primului curent s-au împotrivit ieşirii din CSI. Utilizînd retorica proeuropeană, ei pledează pentru păstrarea Republicii Moldova în zona de influenţă rusească. Cantonarea conducerii AMN în zona eurasiatică se explică prin interesele economice personale şi de grup. Liderii actuali ai AMN reprezintă, de fapt, interesele acelei grupări a oligarhiei moldoveneşti, care a fost înlăturată de la putere de comunişti în 2001. În esenţă, oligarhia moldovenească este formată din două detaşamente – cele vechi, create pînă la 2001, şi noua oligarhie comunistă, creată după venirea în 2001 la putere a PCRM. Din punctul de vedere al perspectivei de dezvoltare a Republicii Moldova, deosebirea dintre aceste două detaşamente oligarhice se reduce, practic, la faptul că unul guvernează, profitînd de toate resursele statului pentru propria îmbogăţire, iar cealaltă visează să vină la guvernare, cu acelaşi scop, al îmbogăţirii personale.

Aripa liberală a luptat împotriva prefacerii AMN într-un partid al oligarhiei. Aceasta s-a manifestat prin promovarea, la ultimul congres al AMN, a unui program al valorilor liberale şi naţionale, prin direcţionarea activităţii partidului şi, în special a Fracţiunii parlamentare, spre realizarea necondiţionată a prevederilor programatice. Acest fapt i-a deranjat puternic pe patronii AMN de la Moscova, care au comandat anihilarea aripii liberale.

Eliminarea liberalilor s-a făcut prin manipularea şi coruperea membrilor Consiliului Politic Naţional al AMN, prin falsificarea rezultatelor votării, prin încălcarea prevederilor statutare, excluzînd orice discuţii libere în partid, promovarea unor afirmaţii total false.

În momentul eliminării aripii liberale AMN s-a prefăcut, definitiv şi irevocabil, într-un partid a cărui conducere reprezintă interesele oligarhiei străine de interesele naţionale ale statului. A demonstrat-o şi neacceptarea iniţiativelor legislative de reziliere a unor documente importante privind Transnistria – Memorandumul moldo-rus din anul 1997, semnat la Moscova, ce subminează economia statului nostru, Acordul de încetare a focului dintre R.Moldova şi F.Rusă din 1992, în baza căruia staţionează trupele ruse de pace, ca şi a modificării art.11 şi a art.13 din Constituţie privind neutralitatea R.Moldova şi denumirea constituţională a limbii drept române. Respingerea acestor iniţiative a deconspirat AMN ca un grup aservit intereselor Rusiei imperialiste.

Momentul loviturii împotriva liberalilor a fost ales cu multă perfidie. AMN a fost pusă în faţa pericolului scindării în ajunul alegerilor locale. În aceste condiţii, majoritatea liderilor teritoriali au fost forţaţi să opteze între scindarea partidului şi şansa de participare în alegerile locale.

Astăzi, există în AMN o discrepanţă izbitoare între esenţa liberală, prooccidentală a majorităţii membrilor de rînd ai partidului şi ideologia lui Ivan Guţu, care este proCSI-stă, antiNATO şi antiromânească. Discrepanţa e şi mai puternică prin faptul că I.Guţu, actualul ideolog al AMN, a fost printre iniţiatorii reînvierii Partidului Comuniştilor în Republica Moldova, după interzicerea sa în anul 1991.

Devenind lider al Opoziţiei, prin unificarea forţelor democratice între 2001-2005, Urecheanu a avut misiunea de a-l înfrunta pe liderul komunist Voronin. El nu a îndreptăţit, însă, aşteptările partidei democratice. AMN a ratat şansa de a fi groparul comuniştilor. În Republica Moldova s-a impus necesitatea unei noi forţe politice, constituite pe criterii ideologice clare, capabile să valorifice din plin potenţialul României de asistenţă frăţească pentru Republica Moldova în aspiraţia sa proeuropeană. Acest deziderat de importanţă naţională a fost formulat cel mai clar şi concludent în Programul politic al Partidului Naţional Liberal. PNL a formulat un Program politic, ce oferă cea mai bună şansă pentru unificarea tuturor forţelor liberale, a cărei realizare garantează Republicii Moldova un viitor european sigur.

De ce Partidul Naţional Liberal?

Zece argumente pentru renaşterea naţională şi liberală

1. Pentru că trebuie apărate idealurile Mişcării de Eliberare şi Renaştere Naţională în Republica Moldova, trădate de falşii lideri democraţi, călcate în picioare de profitorii comunişti şi de aliaţii lor.

2. Pentru că societatea are nevoie de un partid liberal care să consune cu ideile şi practicile europene.

3. Pentru că se impune o continuitate politică în unirea ideii liberale cu ideea naţională.

4. Pentru că e nevoie de afirmarea identităţii noastre naţionale în spaţiul comun românesc.

5. Pentru că avem nevoie de consolidarea statalităţii Republicii Moldova ca al doilea stat românesc.

6. Pentru că vrem ca Republica Moldova să adere la NATO şi la Uniunea Europeană, alături de România şi cu ajutorul României, unde reformele liberale au adus profunde transformări democratice şi economice.

7. Pentru că vrem, prin Uniunea Interstatală România – Republica Moldova:

– să aducem Republica Moldova, într-un viitor apropiat, în Uniunea Europeană;

– să facilităm obţinerea, de către cetăţenii Republicii Moldova, a cetăţeniei române, printr-o procedură simplificată şi rapidă;

– să beneficiem de avantajele cetăţenilor români de a circula liber în spaţiul european, de a se angaja legal în cîmpul muncii occidental, de a avea acces la instituţiile juridice, administrative, de învăţămînt şi cultură europene;

– să unificăm sistemul de pensii din România şi Republica Moldova, asigurînd o valoare minimă a pensiei de 3000-4000 lei;

– să facilităm accesul la fondurile europene, să sporim capacitatea noastră de absorbţie a acestor investiţii.

8. Pentru că vrem să devenim liberi, părăsind definitiv proiectul eurasiatic – spaţiul haotic şi imprevizibil din Est, în care noi am fost o colonie supusă deznaţionalizării şi izolării.

9. Pentru că dorim să urmăm modelul balticilor şi al ţărilor din Europa Centrală, care au revenit accelerat în Europa prin renaştere naţională şi reforme liberale.

10. Pentru că în Republica Moldova se cere – printr-un dialog autentic – crearea unui pol politic liberal puternic şi eficient.

11. Pentru că vrem să devenim membri ai familiei liberale internaţionale, contribuind, şi prin aceasta, la formarea unei clase politice credibile, de tip european.

“Cel mai potrivit sistem social-politic este liberalismul. În climatul creat de liberali se poate respira spiritual şi se poate progresa material”.

Petre Ţuţea
Comentarii

Lasă un răspuns