Decizia DPN

Hotărîre
cu privire la activitatea desfăşurată de Biroul Permanent Central
şi la sarcinile PNL pentru perioada următoare

Delegaţia Politică Naţională a PNL constată că Biroul Permanent Central a adoptat un plan de lucru consistent, în conformitate cu Decizia DPN din 29 iulie 2007, şi a desfăşurat o activitate intensă pentru realizarea sa, în vederea creării organismelor statutare ale PNL, în special a Organizaţiei Femeilor Naţional-Liberale, a Organizaţiei Tinerilor Naţional-Liberali şi a Organizaţiei municipale Chişinău a PNL.

DPN constată că unele acţiuni publice au fost promovate reuşit în presă, fapt ce au scos partidul din inactivitatea provizorie de pînă în decembrie 2007.

DPN remarcă efectuarea unui anumit volum de muncă pentru promovarea imaginii PNL prin materiale despre identitatea şi mesajul partidului, prin apariţii publice ale activiştilor PNL, fapt ce a condus la atragerea de noi membri ai PNL şi la desfăşurarea unor întruniri în teritoriu.

DPN menţionează eforturile depuse pentru extinderea şi consolidarea unor structuri teritoriale, prin implicarea, în special, a tinerilor.

Hotărîre
cu privire la activitatea desfăşurată de Biroul Permanent Central
şi la sarcinile PNL pentru perioada următoare

Delegaţia Politică Naţională a PNL constată că Biroul Permanent Central a adoptat un plan de lucru consistent, în conformitate cu Decizia DPN din 29 iulie 2007, şi a desfăşurat o activitate intensă pentru realizarea sa, în vederea creării organismelor statutare ale PNL, în special a Organizaţiei Femeilor Naţional-Liberale, a Organizaţiei Tinerilor Naţional-Liberali şi a Organizaţiei municipale Chişinău a PNL.

DPN constată că unele acţiuni publice au fost promovate reuşit în presă, fapt ce au scos partidul din inactivitatea provizorie de pînă în decembrie 2007.

DPN remarcă efectuarea unui anumit volum de muncă pentru promovarea imaginii PNL prin materiale despre identitatea şi mesajul partidului, prin apariţii publice ale activiştilor PNL, fapt ce a condus la atragerea de noi membri ai PNL şi la desfăşurarea unor întruniri în teritoriu.

DPN menţionează eforturile depuse pentru extinderea şi consolidarea unor structuri teritoriale, prin implicarea, în special, a tinerilor.

 

Luînd în considerare aceste realizări, Delegaţia Politică Naţională

H O T Ă R Ă Ş T E:

1. Sarcinile imediate ale PNL sînt consolidarea şi extinderea organizaţiilor teritoriale, structurarea Organizaţiei municipale Chişinău, crearea de filiale ale OFNL şi OTNL în raioane. Pentru aceasta, BPC va întocmi un grafic al conferinţelor de constituire a organizaţiilor teritoriale sau al şedinţelor Delegaţiilor politice teritoriale, ca rezultat al creării de structuri PNL pe lîngă majoritatea primăriilor din raioanele republicii.

2. BPC va stabili, printr-o decizie, responsabilii din rîndul membrilor BPC pentru activitatea organizaţiilor raionale ale PNL. Coordonatorii OTNL şi Organizaţiei Municipale din partea BPC vor contribui la elaborarea unor planuri de lucru pentru structurarea, consolidarea şi activizarea organizaţiilor de bază ale acestora.

3. Comisia de negocieri cu partidele liberale va continua – în funcţie de oportunităţi, apreciate ca atare prin deciziile BPC, – dialogul pentru identificarea unei soluţii de participare la alegerile parlamentare din anul 2009 pentru realizarea obiectivului major de obţinere a victoriei de către partida democrată.

Chişinău, 12 aprilie 2009

 

Comentarii

Lasă un răspuns