DECLARAȚIA PNL.md: „Acum văd și toți credulii cine este, cu adevărat, Rusia…”

Noi, PNL.md, un partid cu adevărat național, avem în memorie, în stânga Prutului, oroarea totală urmare a crimelor comise de regimul imperial și bolșevic rusesc șovin, în diferite perioade ale istoriei noastre tragice, mai ales după ocupația sovietică din 1940.

PNL.md a publicat – culegând, nume cu nume, din „Cărțile Memoriei” basarabenilor – lista tuturor național-liberalilor din perioada interbelică, deportați, alături de ceilalalți mulți oameni persecutați de către regimul stalinist după cei 22 de ani de regăsire a noastră, împreună cu întreg neamul românesc, într-o singură Țară, România Mare. 

http://pnl.md/?page_id=4224

Astfel, ne reconfirmăm sentimentul de groază în legătură cu atrocitățile comise de armata rusă, care a rămas, în esență, o hoardă criminală, ce practică genocidul, prin acțiuni fără cruțare, contra unor popoare care nu acceptă să fie aservite regimurilor rusești, prin rapturi de teritorii și instalarea trupelor de ocupație.

În toți cei aproape 16 ani de activitate, PNL.md și-a demonstrat – prin poziții, declarații, platforme electorale, acțiuni politice, marșuri, împreună cu segmentul asociativ, – atitudinea verticală demnă și intransigentă față de Rusia, care a semnat cu Germania nazistă Pactul criminal Ribbentrop-Molotov. Pact ce a condamnat basarabenii la sărăcie, la un statut infinit de „zonă-tampon” pentru Rusia în fața lumii euroatlantice civilizate. Luptând pentru adevărul istoric, PNL.md a avut adeseori de înfrunrat învinuiri nedrepte de naționalism, extremism sau antirusism, contestate, însă, de noi prin justiție. Și, iată, viața ne demonstrează că am avut și că avem dreptate. 

Nici după proclamarea Independenței statului românesc Republica Moldova, urmare a imploziei Imperiului Sovietic, populația de dincoace de Prut nu și-a recăpătat libertatea de decizie, pentru că „imperiul răului” din Est a cantonat tânărul stat pe orbita intereselor geostrategice rusești, prin instalarea la putere a unor marionete, de fapt – a exponenților coloanei a cincea obraznice, antinaționale, care au creat un diferend militar artificial în stânga Nistrului. Totul – pentru a împiedica Reunirea noastră cu România. Amintim: PNL a cerut și reiterează necesitatea punerii în afara legii a partidului comuniștilor, înregistrat ilegal în Registrul partidelor, dar și a brațului său socialist, pentru pozițiile vădit contrare intereselor populației cu identitate majoritară românească, dar și contrare celor loiali acesteia, care ne respectă istoria și limba.

Da, partea democratică din Republica Moldova, de la proclamarea Independenței și până în prezent, a aspirat concret spre lumea valorilor civilizate, contând pe liderii europeni, angajați în sprijinirea noului stat în fața provocărilor, în special din Est. 

Însă nici conflictul transnistrean nu a fost dezamorsat printr-o soluție echitabilă, nici aspirația de Reunire a RM cu România nu a fost sprijinită încă de partenerii vestici – aspirație ce ne-ar fi adus, în mod automat, în Blocul NATO și în UE, prin Reunirea celor două state românești. 

Vestul, în integralitatea sa, înglobând, în mod firesc, și România, a manifestat mereu o îngăduință excesivă și încredere oarbă, dar comodă, în manevrele rusești, din păcate – expansioniste -, fapt regretat mereu de către național-liberali. Cauza principală fiind dependența țărilor UE de gazele și de resurse energetice rusești, la care abia își propune să renunțe, pentru a fi liber în decizia față de o Rusie condusă de ucigași. 

Abia acum, când Rusia a declanșat un război cumplit contra ucrainenilor, cu exterminarea lor premeditată, lumea se întreabă „dacă Rusia putea fi oprită” printr-o forță egală și comparabilă, dacă o atitudine tranșantă a Occidentului ar fi condus la evitarea pierderii de vieți omenești și la evitarea fluxurilor mari de refugiați din Ucraina…

Aplicarea unor sancțiuni serioase din partea Occidentului încă din 2014, nu mai spunem de 1992, raportat la R.Moldova, putea forța o schimbare a caracterului expansionist al politicilor decidenților ruși. 

PNL sprijină întreg complexul de sancțiuni aplicate de lumea democratică Rusiei, iar Puterea de la Chișinău ar fi bine să evite deciziile trunchiate, înjumătățite pe calea spre obținerea „independenței decizionale reale” în problemele politice, ce pot decide soarta populației.

Noi, PNL.md, urmărim cu atenție și atitudinea clasei politice din România, datoare să reprezinte atât interesele milionului de basarabeni cu cetățenie română, dar și ale tuturor cetățenilor RM. Pentru că noi ne-am îndreptat mereu speranțele de protecție – și pe timp de pace, și pe timp de criză sau război, – spre București, care, uneori, rămâne în capcana fricii proverbiale în fața rușilor, când vine vorba de Basarabia. Fapt consemnat curajos și de Președintele ucrainean, prin apelul ca România și Ucraina să apere, împreună, populația basarabeană. 

Ar fi firesc dacă Bucureștiul, Varșovia, Chișinăul și Kievul ar crea un nucleu strategic de rezistență în fața conducerii Rusiei criminale, mai ales că România și Polonia sunt membri ai comunității euroatlantice, iar statele din NATO și UE salută aspirațiile naționale și europene ale RM și ale Ucrainei. 

PNL îndeamnă partidele politice de esență națională, partidele proromânești, proeuropene din Republica Moldova să asigure o unitate strânsă în abordările democratice și să contribuie, prin eforturi conjugate, la consolidarea valorilor occidentale de libertate.

Numai astfel RM va reuși să se desprindă de orbita Rusiei și să asigure independența reală a populației de dincoace de Prut, care să decidă liber asupra viitorului său – privind aderarea la NATO, privind aderarea la UE sau privind Reunirea cu Țara-mamă România. 

CHIȘINĂU, 9 aprilie 2022

Comentarii