Dezvoltarea rurala si turismul

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]



Dezvoltarea rurală şi turismul

Partidul Naţional Liberal este ataşat tradiţiei şi universului satului românesc, ca leagăn al psihologiei, al moralei şi al culturii autohtone. Totodată, suntem ataşaţi obiectivelor de modernizare a satului românesc pentru scoaterea sa din subdezvoltare, din sărăcia şi economia de subzistenţă şi aducerea sa în contemporaneitate.

În concepţia Partidului Naţional Liberal dezvoltarea rurală va avea drept punct de pornire starea actuală, măsurată în cadrele sale fundamentale – natural, social, economic şi cultural. În tradiţia monografiilor Şcolii de la Bucureşti, analizele vor avea ca referinţă zona geografică, structura pe sexe şi pe grupă de vârstă, nivelul educaţional şi ocupaţional, infrastructura de comunicare, dotările sociale, mijloacele şi capacităţile de producţie existente.

Partidul Naţional Liberal îşi concentrează efortul de dezvoltare rurală pe introducerea de proiecte şi programe de consolidare a producţiei, sub aspectele sale organizatorice, tehnologice şi educaţionale. Un punct distinct al programelor de dezvoltare îl va constitui activitatea de mică producţie meşteşugărească şi artizanală.

Partidul Naţional Liberal va iniţia programe de protecţie a mediului din spaţiul rural, urmărind impactul ecologic al agriculturii, eroziunii solului, al poluării chimice, propunând soluţii administrative locale şi regionale.

Deşi are un potenţial absolut remarcabil, turismul românesc, inclusiv agroturismul, are un aport extrem de scăzut şi neconcludent în venituri şi realizări. Cauzele acestei situaţii sunt managementul neperformant, slaba calificare a personalului, calitatea necorespunzătoare a dotărilor, a serviciilor ş.a. Urmare acestei situaţii, deşi echilibrul factorilor naturali, bogăţia resurselor, diversitatea tradiţiilor, disponibilitatea oamenilor fac din România un spaţiu aproape ideal pentru dezvoltarea industriei fără fum, comparaţiile europene ne clasează şi la acest capitol pe ultimele locuri, ţara noastră fiind părăsită de marii transportatori europeni.

Pentru ameliorarea acestei situaţii, Partidul Naţional Liberal şi-a stabilit ca direcţii de acţiune:

  • reglementarea cadrului legislativ privind organizarea, atestarea, dezvoltarea şi promovarea turismului;
  • corelarea cu legislaţia internaţională privind încadrarea unităţilor de cazare, mijloacele de transport, alte servicii;
  • transferul proprietăţii de stat în proprietate şi administrare privată prin licitaţii, negocieri directe, asocieri etc.;
  • susţinerea investiţiilor în industria turismului prin credite de lungă durată şi dobândă încurajatoare.

Partidul Naţional Liberal a fixat, prin programul de reabilitare a turismului, următoarele priorităţi:

  • fiscale, prin reducerea impozitului pe profit în cazul profitului reinvestit;
  • profesionale prin organizarea şi încurajarea sistemului de pregătire a forţei de muncă specializată în turism;
  • de încurajare a agroturismului prin credite, scutiri de taxe, acoperirea cheltuielilor de promovare pe o perioadă determinată de timp;
  • de reabilitate a formelor de turism tradiţionale – turism la cură balneară, turism montan;
  • de redimensionare a pieţei turismului românesc, având în vedere sosirile de turişti, profiturile, distribuţia sosirilor de regiuni, distribuţia profitului pe regiuni.
Comentarii

Lasă un răspuns