Gheorghe FURDUI, candidatul PNL în circumscripția 50, la VEST de Moldova

Născut la 26 august 1963 în Cărpineni, Kotovski (azi –  Hâncești). A absolvit în anul 1985 Institutul Politehnic din Chișinău, Facultatea de Urbanistică și Arhitectură, specialitatea inginer- constructor. În anul 2002 a absolvit Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Drept. Este licențiat în drept. În perioada 2002-2006, competitor și cercetător în domeniul siguranței rutiere la Institutul de Istorie, Sociologie și Drept al AȘM. A activat în mai multe instituții de stat din domeniul dreptului: MAI, 1985-2004; Procuratura R.Moldova, 2004-2006; Serviciul de Protecție și Pază de Stat, 2006-2007; Ambasada R. Moldova la Paris, 2007-2008. Din anul 2009 este avocat. În perioada 2002-2005 a exercitat funcția de secretar executiv al Consiliului Național pentru Securitatea Circulației Rutiere, organ consultativ pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Este președintele Asociației ,,Alliance pour l’aide à la Bessarabie”, cu sediul la Paris, din anul 2008. Căsătorit, soția este medic în Franța. Tată a doi copii și bunic a două nepoțele.

Fiind de mai mulți ani peste hotare, cunoscând personal dificultățile integrării într-o altă țară, mă angajez să fiu activ, principial, curajos și transparent în mandatul meu de parlamentar. Pregătirea și experiența profesională juridică mă vor ajuta să contribui la soluționarea problemelor concetățenilor din Diasporă.

PROGRAM electoral

Acest program este parte integrantă a Conceptului PNL privind importanța strânsei cooperări dintre comunitățile de cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, aflați peste hotare, în căutarea posibilităților de existență și afirmare în lumea civilizată, date fiind dificultățile tranziției nesfârșite a societăților spre democrație.

Comunitățile unite din Diasporă au misiunea să îi încurajeze pe cetățenii aflați în străinătate să le solicite Guvernelor lor avansarea – prin integrare euroromânească – spre Reîntregirea României.

De la 1 ianuarie 2019, România asigură Președinția rotativă a Consiliului UE. Datorită acestei oportunități, Diaspora, prin vocile sale în Parlamentele de la București și Chișinău, poate solicita un program comun, elaborat de experți, pe care Președinția română a UE să îl ofere în pespectiva Reunificării, cu suport european.

În calitate de deputat, având și cetățenia română, ca sutele de mii de basarabeni, îmi voi axa eforturile de parlamentar pe apărarea drepturilor celor trei categorii de conaționali plecați peste hotare:

–              cetățeni ai noștri stabiliți definitiv în străinătate;

–              cetățeni ai noștri muncind de ceva vreme peste hotare, dar contând să revină acasă;

–              cetățeni ai noștri muncind temporar peste hotare – circulând permanent spre baștină.

Fiecare categorie necesită și mecanisme ale statului pentru integrarea în țările de reședință și revenirea acasă. Ca viitor deputat al Diasporei, îmi văd misiunea să contribui la rezolvarea problemelor basarabenilor care muncesc și în România, și peste hotare, prin:

–              dialog permanent cu reprezentanți ai comunităților de peste hotare cu demnitari români și europarlamentari, pentru a promova integrarea europeană a Republicii Moldova prin sprijinul României, pentru deblocarea asistenței macroeconomice preconizate populației noastre din partea UE;

–              actualizarea, prin Programul de guvernare al R.Moldova, a legislaţiei privind politicile pentru Diaspora, care să faciliteze integrarea celor plecați în mediul unde activează, dar și readucerea lor acasă;

–              solicitarea și implementarea solidară, din partea cetățenilor doritori de a-și construi un viitor la baștină, a unor proiecte și programe transfrontaliere finanțate de Guvernele României, R.Moldova și de UE, cu diferite înlesniri pentru activități economice, afaceri în diverse domenii, prin alte condiții atractive – revenirea basarabenilor acasă prin crearea pe condiții atractive – locuri de muncă pentru forță de muncă, asistenţă necesară adaptării pe piaţa muncii, iniţiative antreprenoriale, întreprinderi mici si mijlocii, instituții abilitate să ofere consultări, cursuri, indemnizatii, menite să favorizeze reprofilarea specialiștilor conform necesităților R.Moldova;

–              recunoaşterea, în R.Moldova, a calificărilor formale şi informale obţinute prin munca din străinătate;

–              semnarea de acorduri de înfrăţire și cooperare cu autorităţile locale din alte state, pentru finanţarea și realizarea unor obiective de investiţii și crearea unor noi locuri de muncă pentru cei reveniți acasă;

–              inițierea proiectelor de dezvoltare economică pentru încurajarea cetățenilor stabiliți peste hotare să facă investiții acasă;

–              excluderea sau reducerea taxelor vamale la scoaterea din și la introducerea în Republica Moldova a bunurilor personale; 

–              implicarea în programele şi proiectele promovate de Grupul interinstituţional pentru românii din străinătate de pe lângă Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prevăzute în Strategia României vizând Diaspora;

–              parteneriat între misiunile diplomatice ale Republicii Moldova și României pentru accesul nediscriminatoriu al basarabenilor cu și fără cetățenie română pe piaţa muncii din străinătate și pentru depășirea altor probleme ce îi confruntă, din perspectiva apărării drepturilor, libertăţilor şi a demnităţii omului;

–              sprijin în acordarea unor finanțări nerambursabile prin programe, proiecte sau acţiuni cu suport pentru activitatea românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor lor reprezentative, cu adaptarea permanentă a cadrului normativ la noile realităţi din Diaspora, prin politici specific, destinate celor plecați peste hotare;

–              prioritate acordată sferei sociale, în mod real, deoarece educația și sănătatea sunt pilonii pe care se sprijină un popor; 

–              sprijin acordat pentru implementarea proiectelor de voluntariat pentru asociațiile culturale din R.Moldova, care – cu sprijinul misiunilor diplomatice – să le cultive cetățenilor plecați, mai ales celor născuți peste hotare, dragostea de Neam și Țară, limba, istoria românilor, tradițiile, obiceiurile strămoșești, să promoveze educația culturală, spirituală românească, integrarea copiilor în școli/clase naționale;

–              promovarea educației culturale și spirituale românești peste hotare, prin integrarea copiilor în școli/clase naționale;

–              reformarea sistemului de pensii și în avantajul celor circa un milion de cetățeni contribuabili plecați din R.Moldova; continuarea semnării de acorduri bilaterale pentru recunoașterea contribuției, făcute peste hotare, la stabilirea pensiei; preluarea modelului francez în reforma sistemului;

–              mobilizarea conaționalilor prin crearea de ONG-uri, care să ofere sprijin celor plecați în diferite domenii – jurisprudență, notariat, fiscalitate, contracte de muncă, granturi din partea comunității europene ș.a.

–              asigurarea serviciilor consulare de calitate, la preț accesibil și în timp rezonabil, cu sensibilizarea operativă, în calitate de deputat al Diasporei, a instituțiilor de resort asupra piedicilor și problemelor cetățenilor, în special ale celor aflați în dificultate.

O DIASPORĂ UNITĂ ȘI SOLIDARĂ POATE CONTRIBUI MAJOR LA REUNIREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEȘTI!

CU GÂNDUL ACASĂ ȘI LA UNITATEA ROMÂNEASCĂ!

PRIN VOTUL DIASPOREI – SPRE LIBERTATE, EGALITATE, UNITATE!

Comentarii