Grupaj de materiale PNL – 2007

 

Dragi concetăţeni,
 
 
În luna februarie 2007, a fost înregistrat, în Republica Moldova, Partidul Naţional Liberal, revenit pe arena politică cu realizări şi cu noi oferte pentru alegători.
 
Partidul Naţional Liberal a pledat continuu pentru valorile liberale şi naţionale, pentru reformarea societăţii şi schimbarea, pe cale democratică, a actualei puteri la toate nivelurile, deoarece rezultatele guvernării roşii-oranj au adus statul la o sărăcie cumplită şi la izolare atît de Est, cît şi de Vest. Corupţia, lipsa justiţiei şi a statului de drept, lipsa presei libere, migraţia şi traficul de fiinţe umane sînt realităţile ce caracterizează Republica Moldova.
 
Cei peste cincisprezece ani de guvernare agrariano-comunistă antiromânească, însoţiţi de un eşec permanent din cauza refuzului de părăsire a spaţiului eurasiatic, a CSI şi a sistemului rusesc de securitate, au plasat statul nostru în rîndul statelor-problemă, fără speranţă de viitor. În pofida asistenţei – nemeritate din cauza modului de guvernare – din partea partenerilor occidentali răbdători, guvernarea comunistă rămîne totalitară, antidemocratică, necivilizată şi intolerantă faţă de statele vecine, în special faţă de România, stat-membru al UE, care a oferit constant Republicii Moldova şansa de a parcurge, împreună, calea reformelor şi a apropierii de familia europeană, de NATO.

 

Partidul Naţional Liberal pledează pentru modelul Uniunii Interstatale România-Republica Moldova, ca mecanism de accelerare a transformărilor necesare societăţii moldoveneşti în vederea admiterii în UE, precum şi de convingere a partenerilor occidentali că sîntem o naţiune aflată azi în două state, dar care trebuie să aibă un viitor european comun.
 
Partidul Naţional Liberal, înregistrat în preajma alegerilor locale, VĂ INVITĂ PE TOŢI CEI, CĂRORA VĂ SÎNT SCUMPE IDENTITATEA ROMÂNEASCĂ, LIMBA, CULTURA ŞI ISTORIA, precum şi valorile liberale, unicele de natură să asigure transformări autentice în Republica Moldova conform principiilor economiei de piaţă, SĂ FIŢI ALĂTURI DE ECHIPELE PNL ŞI SĂ LE SPRIJINIŢI ÎN ALEGERILE LOCALE, ca să avem o administraţie publică europeană.
 
Vă informăm că sediul PNL se află în Municipiul Chişinău, Calea Ieşilor nr.6. Ne puteţi contacta la tel. 21.18.18 şi 069111682.
Vă aşteptăm cu propuneri şi idei, cu înscrierea în PNL şi cu efortul de a schimba puterea centrală şi locală în Republica Moldova, pe care ne-o dorim modernă, şi nu comunistă.
Vitalia Pavlicenco,
preşedintele Partidului Naţional Liberal

Unele realizări şi iniţiative
ale naţional-liberalilor
1. PNL optează pentru ca Republica Moldova să acceadă în UE printr-un proiect aparte – nu în pachet cu Ucraina sau cu Balcanii de Vest, ci preluînd rapid din experienţa specialiştilor din România, fiind asistată de programe ale UE.
2. PNL a pledat în toate documentele pentru ca – alături de Rusia şi Ucraina – să participe la negocierile în problema transnistreană şi România, care are obligaţia să se preocupe şi de soarta românilor de peste Prut şi din Transnistria, unde oamenii îşi apără, în condiţii grele, identitatea naţională, limba, istoria, cultura, tradiţiile româneşti.
3. PNL a promovat constant principiul reglementării transnistrene cu implicarea organismelor internaţionale şi a marilor Puteri, pentru identificarea unui model conform standardelor occidentale, obţinerea retragerii imediate şi necondiţionate a trupelor militare şi a forţelor de pace ruseşti, adoptarea unui mini-Plan Marshall pentru refacerea postconflictuală a Republicii Moldova.
4. PNL a propus, în 2002, după modelul Declaraţiei de la Snagov din România, un Apel, semnat de toate forţele politice, exceptînd comuniştii, privind crearea unei Comisii Naţionale de elaborare a Strategiei şi a Concepţiei de pregătire a R.Moldova pentru a adera la UE. Comuniştii au preluat ulterior ideea şi au compromis-o.
5. PNL a propus în Parlament anularea vizelor la intrarea în R.Moldova pentru cetăţenii din ţările membre ale UE, fapt ce a condus la elaborarea, de către Guvern, a unui proiect de lege, adoptat de legislatori. Datorită acestei decizii politice, Guvernul poate negocia facilitarea regimului de vize pentru cetăţenii R.Moldova, care vor să circule în spaţiul UE.
6. PNL a propus în Parlament ieşirea R.Moldova din Comunitatea de State Independente (CSI). Numai abandonarea spaţiului eurasiatic, imprevizibil şi nedemocratic, poate servi drept garanţie pentru integrarea R.Moldova în spaţiul european civilizat.
7. PNL a propus în Parlament rezilierea sau părăsirea de către R.Moldova a Memorandumului semnat în anul 1997 cu Rusia privind Transnistria, prin care regimul de la Tiraspol a obţinut dreptul la activitate economică externă independentă, în detrimentul statalităţii R. Moldova.
8. PNL a propus în Parlament rezilierea Acordului din 1992 privind încetarea focului, ceea ce ar însemna plecarea trupelor de pace ruse şi lichidarea inutilei Comisii Unificate de Control.
9. PNL a iniţiat şi colectează semnături (există 25 semnături din necesarul de 33) pentru modificarea, în Constituţie, a denumirii de limbă moldovenească în română. Dacă ar semna şi deputaţii PPCD, proiectul ar putea fi depus la Curtea Constituţională.
10. PNL a iniţiat şi colectează semnături (există deja 12) pentru eliminarea neutralităţii R.Moldova din Constituţie, în vederea deschiderii drumului nostru spre NATO.
11. PNL a pus în Parlament problema aprecierii politico-juridice a foametei organizate de regimul comunist în Basarabia, după ocuparea acesteia de către URSS.
12. PNL a cerut în Parlament condamnarea crimelor regimului comunist, conform Rezoluţiei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
13. PNL a participat activ la modificarea legii privind acordarea de despăgubiri persoanelor deportate de regimul comunist-stalinist.
14. PNL a iniţiat şi desfăşurat audieri în grupuri parlamentare privind Istoria Românilor şi pledează pentru predarea în şcoli şi licee a acestui obiect.
15. PNL a iniţiat modificarea legislaţiei privind acordarea de asistenţă materială văduvelor şi copiilor participanţilor la războiul de la Nistru, decedaţi ulterior.

Comentarii

Lasă un răspuns