Membrii Delegației Politice Naționale s-au întrunit în ședință – comunicat de presă

Pe 23 iulie 2023 s-a convocat ședința Delegației Politice Naționale, pentru ca – după multiple crize și pandemii, care au împiedicat buna desfășurare a activității partidelor, – să adopte decizii organizatorice imperative și să stabilească prioritățile activității în viitorul imediat.

În ultimii doi ani, în special, după toate evoluțiile produse, conducerea PNL a propus și încercat diferiți pași și acțiuni, propuneri și oferte de coagulare politică, atât în perspectiva alegerilor locale, cât și a provocărilor ce confruntă societatea. Încercările urmează să continue.

De asemenea, Biroul Permanent Central, întrunit repetat în ultimul an, la care a audiat și analizat, mereu, rezultatele dialogului interpartinic și interasociativ avut, a discutat despre deciziile necesare înscrierii PNL în alegerile locale.

În ședința DPN, convocată de BPC, s-a luat hotărâri privind excluderi și includeri din BPC și DPN, alegerea unor noi vicepreședinți, alegerea unui nou Președinte-interimar și a Secretarului General.

O altă decizie a DPN a fost delegarea de atribuții BPC, propunere votată în ședință, pentru termenul de un an, după analiza minuțioasă a fiecărei atribuții în parte.

Astfel, în funcția de vicepreședinți au fost aleși Vasile COLȚA și Gheorghe FURDUI.

Conform Statutului, funcția de Președinte-interimar o poate deține un vicepreședinte desemnat și votat de BPC. Ion CALMÎC, cel care a deținut, în ultimii ani, interimatul, și-a dat demisia. Astfel, în funcția de Președinte-interimar, devenită vacantă, a fost ales, prin majoritatea voturilor, Vasile COLȚA. Iar în funcția de Secretar General, pe care a deținut-o înainte de a fi fost ales în calitate de vicepreședinte și Președinte-interimar, a revenit Ion CALMÎC. Amintim că funcția de vicepreședinte al PNL o ma deține Mihai SEVEROVAN. După alegerile locale s-a decis să se organizeze un Congres al partidului pentru a alege o conducere cu mandat plin.

În cadrul ședinței au avut loc dezbateri pe fiecare punct al ordinii de ziși toate deciziile au fost luate după o analiză detaliată și cu maximă răspundere.

Pe chestiunea privind alegerile locale viitoare a vorbit noul Președinte-interimar ales, Vasile COLȚA, și membri ai consiliului. Domnia sa a vorbit despre modul în care toate echipele PNL urmează să se pregătească de viitoarea bătălie electorală. În timpul apropiat, PNL își va desemna candidatul pentru funcția de Primar al Municipiului Chișinău.

În final, DPN a adoptat textul unei Declarații, publicate mai sus.

La lucrările ședinței, membrii DPN au remarcat un fenomen mai rar pentru partidele din Republica Moldova – au fost prezenți toți ex-Președinții Partidului Național Liberal – Andrei IURI-APOSTOL, Mircea RUSU, Vitalia PAVLICENCO – toți membri activi ai DPN și, doi dintre ei, – și membri ai BPC.

Membrii DPN au declarat și acest lucru s-a acceptat unanim – că PNL rămâne deschis aderării la formațiune a tuturor celor care împărtășesc idealul Reunirii cu România, ca cea mai scurtă cale de integrare a Republicii Moldova în NATO și UE – membri noi, membri mai vechi, dar care au plecat din diferite motive, unioniști sinceri și fideli idealului național de unitate națională, idealului Reîntregirii neamului românesc.

Serviciul de presă al PNL

Comentarii