Piata asigurarilor

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Piaţa asigurărilor

Având în vedere deosebita lor importanţă în redresarea economică, în piaţa financiară şi în securitatea socială, Partidul Naţional Liberal este angajat în dezvoltarea imediată a pieţei asigurărilor cu o susţinere specială pentru societăţile private de asigurare. Prin iniţiative legislative şi norme speciale vom propune diversificarea portofoliului de asigurări atât în ce priveşte asigurările de viaţă, cât şi asigurările generale.

Asigurările generale le vom dezvolta pe următoarele categorii de asigurări: asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă; asigurări de autovehicule; asigurări maritime şi de transport; asigurări de aviaţie; asigurări de incendiu şi alte pagube la bunuri; asigurări de răspundere civilă; asigurări de credite şi garanţii; asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate şi asigurări agricole.

Pentru scoaterea sistemului de asigurări din punctul critic în care se află, punct exprimat prin gradul extrem de redus de extindere a pieţei asigurărilor, prin numărul mic de societăţi de asigurare existent, precum şi prin nivelul mai mult decât modic al primelor de asigurare încasate, vom propune în regim de urgenţă amendarea actelor normative existente. Legislaţia actuală (Legea 47/1991, Legea 136/1995) are prevederi ambigue în ce priveşte constituirea şi menţinerea rezervelor de daună, rezervele de capital sau investiţiile societăţii de asigurare. În plus, legislaţia nu furnizează gama de prevederi şi nu are flexibilitatea necesară în ce priveşte supravegherea. Lipsesc, de asemenea, prevederile obligatorii referitoare la moralitatea şi onorabilitatea persoanelor implicate în activitatea de asigurare.

Partidul Naţional Liberal şi-a fixat politica de relansare a activităţilor de asigurare pe două direcţii:

  1. dezvoltarea accelerată a pieţelor de asigurări, a numărului de societăţi, a ofertei acestora;
  2. instituirea Autorităţii de Supraveghere, care să asigure supravegherea situaţiei financiare a asigurărilor în vederea protejării asiguraţilor sau a potenţialilor asiguraţi.

Partidul Naţional Liberal urmăreşte promovarea stabilităţii şi eficienţei în activitatea de asigurare. Pentru atingerea acestui obiectiv, prin text de lege va susţine ca Autoritatea de Supraveghere a Asigurărilor să analizeze periodic piaţa asigurărilor, să ia toate măsurile pentru ca activitatea de asigurare să fie gestionată pe baze prudenţiale şi sănătoase, să garanteze confidenţialitatea informaţiilor.

Comentarii

Lasă un răspuns