Platforma electorala a candidatului Morarescu Dumitru – s.Mascauti, r.Criuleni

Obiective ce mi le propun să le realizez:

Infrastructura localităţii

– Renovarea obiectelor din centrul satului pentru a îmbunătăţi aspectul localităţii şi ar deveni prima filă din cartea de vizită a satului;

– Reconstrucţia gardului şi intrării în cimitir;

– Acordarea ajutorului la reabilitarea şi menţinerea monumentelor istorice de arhitectură şi a bisericii;

– Atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea sectorului real al economiei satului cu deschiderea locurilor noi de muncă;

– Reparaţia capitală a drumului central şi întreţinerea în stare bună a străzilor mici;

– Iluminarea străzilor care duc spre obiecte publice;

– Extinderea reţelelor de gaze spre sectoarele negazificate;

– Construcţia apeductului pentru locuitorii care trăiesc pe valea rîului Răut.

Educaţie:

– Extinderea reţelelor de încălzire în toata grădiniţa de copii şi renovarea tuturor încăperilor care nu au fost reparate prin proiectul FISM;

– Construcţia cazangeriilor la gaze naturale în ambele instituţii şcolare şi asigurarea condiţiilor optime pentru activitate;

– Înnoirea aspectului exterior şi amenajarea teritoriilor aferente clădirilor instituţiilor de învăţămînt;

– Susţinerea reformelor în învăţămînt cu impact de îmbunătăţire a calităţii instruirii şi activităţii corpului didactic şi în al 2-lea rînd impactul economic;

– Stimularea elevilor dotaţi – premianţi ai olimpiadelor raionale şi republicane, şi a cadrelor didactice ce-i pregătesc, iar în caz de necesitate – susţinere socială pentru căpătarea studiilor postuniversitare a elevilor cu cunoştinţe avansate.

– Implicarea în organizarea odihnei de vară a elevilor. Atragerea investiţiilor în scopul renovării taberei de odihnă din localitate, pentru crearea unei zone de odihnă şi agrement pentru elevi şi tineret.


 
 
 


 

 
Sănătate:

– Acordarea sprijinului în crearea condiţiilor de activitate a Centrului de Sănătate (sediu, utilaj, transport) prin proiectul "Servicii de Sănătate şi Asistenţă socială, Dezvoltarea Asistenţei Medicale Primare".

– Amenajarea terenului Centrului de Sănătate.

– Acordarea sprijinului de ordin financiar şi organizatoric în activităţile Centrului de Sănătate pentru susţinerea unui mod sănătos de viaţă a locuitorilor.

Cultură, tineret şi sport:

– Renovarea Casei de Cultură pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a instituţiei în scopul prestării serviciilor cultural – artistice de calitate prin intermediul "Proiectului de relansare a Căminului Cultural";

– Menţinerea tradiţiilor cultural – sportive ale satului;

– Susţinerea şi promovarea valorilor de artă (colective folclorice, meşteri populari);

– Păstrarea obiectelor vechi de artă cu crearea condiţiilor de acces către ele a vizitatorilor localităţii.

Protecţie socială:

– Grijă faţă de persoane în etate şi celor aflaţi în dificultate;

– Dezvoltarea parteneriatului cu ONG pentru accesarea fondurilor de binefacere în scopul creării a noi servicii pentru păturile defavorizate;

Protecţia mediului:

– Lichidarea gunoiştelor neautorizate şi crearea condiţiilor pentru locuitori de depozitare a deşeurilor;

– Organizarea şi desfăşurarea anual a companiei de salubrizare a localităţii şi a concursului "cea mai amenajată mahala" în scopul dezvoltării unei culturi europene de amenajare a localităţii;

Accesul locuitorilor la luarea de decizii:

– Consultarea publică a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social, precum şi în alte probleme care vizează locuitorii sau o parte din locuitori;

– Asigurarea accesului liber al fiecărui cetăţean la orice document al administraţiei publice locale, inclusiv prin pagina WEB a primăriei; sesizările, plîngerile, obiecţiile şi criticile vor fi făcute publice; transparenţă totală în utilizarea finanţelor publice.

– Asigurarea activităţii funcţionarilor din primărie după principiile "în funcţii publice – cei mai buni şi oneşti", "funcţionarul este în serviciul cetăţeanului".

Eu cred în Dumneavoastră – împreună vom învinge. Vino şi susţine candidatul Partidul Naţional Liberal.


 
Votează săgeata.
 
 
 
Comentarii

Lasă un răspuns