Platforma electorală a PNL pentru alegerile locale din 2015

Platforma-partea1Platformapartea2

„Noi suntem ALTFEL: cinstiți și curajoşi!”

 

 

 

 

Din PROGRAMUL PNL:

”Partidul va pleda pentru o schimbare de fond a raporturilor dintre administraţie şi cetăţean: administraţia trebuie să se manifeste ca un serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, nu deasupra lui. Este necesară reforma aparatului de stat, orientată spre consolidarea statutului funcţionarilor publici, prin: sporirea răspunderii şi a profesionalismului acestora, reducerea intervenţiei structurilor de stat în activităţile private, remunerarea echitabilă, care să elimine bazele corupţiei.

Partidul realizează că numai autorităţile locale pot rezolva eficient problemele comunitare curente. Comunitatea locală reprezintă esenţa regimului democratic şi obiectul principal al modernizării. Partidul susţine descentralizarea administraţiei publice şi autonomia locală, care include autonomia financiară, pe baza principiilor consacrate de Carta Europeană.

Democraţia devine stabilă atunci când cetăţenii au încredere în instituţiile statului, când acestea se află în slujba cetăţeanului şi îl protejează de actele contrare legii. Climatul social şi prestigiul instituţiilor democratice sunt influenţate de gradul de siguranţă a cetăţeanului, de administrarea justiţiei, de înfăptuirea actului de dreptate. Partidul consideră ca obiectiv prioritar consolidarea ordinii de drept şi întărirea structurilor publice – singurele căi ce vor limita fenomenul infracţional şi vor garanta cetăţenilor o viaţă în siguranţă.”

Partidul Național Liberal pledează pentru reforme în toate domeniile vieții publice în ambele state românești. Modernizarea, după model european, ar trebui să vizeze instituțiile statului și administrația publică locală (APL). După 24 de ani de la proclamarea Independenței, Republica Moldova se mai zbate între Est și Vest. Starea de fapt este influențată și de războiul din Ucraina, menit să intimideze statele din CSI să nu se orienteze spre NATO și UE.

În România, creșterea economică este dinamică, au loc reforme de sistem în toate compartimentele vieții politice și social-economice, justiția funcționează, iar instituțiile competente desfășoară o ofensivă dură contra corupției generalizate, patronate de demnitari și de aleși locali de toate nivelurile. Dincoace de Prut, conjunctura geopolitică este tot mai complicată, cauzată și de alierea guvernanților oportuniști cu forțele comuniste antiromânești. Reajunși, pe căi necinstite, la Putere, ei se tem de pedeapsa pentru furtul a miliarde de lei din Bănci și Buget. Sunt sabotate reformele, fiindcă orice schimbare i-ar aduce pe banca acuzaților pentru faptele de corupție și abuzul de putere.

S-a demonstrat justețea Platformei electorale a PNL din noiembrie 2014 – că la Putere sunt indivizi șantajabili, puși pe furat, care nu doresc apropierea de România și integrarea în Europa. Coaliția minoritară, controlată și dominată de comuniști, nu a modificat legislația privind reforma teritorial-administrativă și reforma administrației publice locale. Interesul de a-și acoperi reciproc fărădelegile agravează situația din republică, deși unitățile teritorial-administrative sovietice, restabilite de comuniști, nu sunt sustenabile economic.

Aleșii locali vor depinde, în accesul la fondurile financiare, de situația social-economică dificilă și de grupările mafiote de la Putere, care au transformat furtul din averea publică în politică de stat. PNL este convins că stoparea reformelor la nivel național – prin ignorarea angajamentelor internaționale ale statului – va face anevoioase încercările aleșilor locali cinstiți de a promova:

1. PRINCIPIILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, care sunt:

– legalitatea în administrația publică

– democratismul și pluralismul politic

– egalitatea în drepturi a cetățenilor în administrația publică

– descentralizarea serviciilor publice

– autonomia locală

2. PRINCIPIILE RAMURII DREPTULUI ADMINISTRATIV:

– diferențierea și fixarea funcțiilor și a atribuțiilor în administrația publică

– îmbinarea conducerii colegiale cu cea unipersonală

– subsidiaritatea – soluționarea problemelor din sistemul APL în cel mai apropiat nivel decizional

– îmbinarea conducerii ramurale, interramurale și locale

– răspunderea, în limitele competenței

3. PRINCIPIILE DE PERSPECTIVĂ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE:

– respectarea scopului și a obiectivelor fixate de lege

– proporționalitatea, obiectivitatea, imparțialitatea, buna-credință

– securitatea juridică și transparența actului administrativ

– emiterea de decizii în termen rezonabil, în interesul cetățenilor

– dreptul de a înainta demersuri autorităților administrative

– dreptul persoanei private de a fi audiată cu privire la deciziile individuale

– obligativitatea autorității administrative de a-i informa pe cetățeni despre procedura administrativă

– principiul contribuției corecte și rezonabile a persoanei private la costurile pentru deciziile administrative – accesul la informație

– obligativitatea de a lua o decizie

– dreptul la despăgubire.

ALEȘII LOCALI PNL SE ANGAJEAZĂ

– să respecte legislația statului

– să pledeze pentru depolitizarea APL, în interesul cetățeanului

– să efectueze un audit înaintea preluării mandatului de ales local, în special – de primar

– să revizuiască deciziile ilegale ale Consiliilor locale

– să atragă investiții pentru dezvoltarea APL, prioritar pentru Ecologie și Gospodăria comunală

– să organizeze dezbateri publice pentru implicarea cetățenilor în atragerea investitorilor autohtoni și a celor străini, pentru crearea de condiții echitabile femeilor de afaceri și tinerilor întreprinzători, pentru crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economică a teritoriilor gestionate

– să implementeze politici sociale la nivel local

– să stabilească relații de înfrățire cu localități din România, pentru experiența de integrare europeană și de atragere a fondurilor prin proiecte UE

– să elaboreze strategii de dezvoltare a infrastructurii fiecărei localități, după modelul României

– să anunțe opinia publică, presa și organele de drept despre cazurile de discriminare, de către instituțiile statului, în accederea la proiectele comunitare

– să elaboreze – pentru Chișinăul, care se dezvoltă haotic, – un plan de implementare a Planului Urbanistic General

– să denunțe, la instituțiile competente, încercările de sustragere a fondurilor publice și europene prin fraudă și fapte de corupție

– să organizeze, minimum o dată în șase luni, adunări ale locuitorilor comunității, pentru a-i informa despre situația reală și planurile de realizat, despre legislația ce îi vizează și pentru a-i consulta asupra deciziilor

– să se informeze PERSONAL asupra situației sociale a unui număr cât mai mare de familii din localitate

– să resolve, în localități, în Chișinău, problema animalelor vagabonde – conform practicilor europene

– să își suspende și, respectiv, să renunțe la calitatea de membru al PNL dacă e suspect de fapte de corupție.

CANDIDAȚII PNL ÎN ALEGERILE LOCALE ÎȘI ASUMĂ REALIZAREA PREVEDERILOR DIN PACTUL PENTRU UNIRE, PACTUL PENTRU EUROPA, APROBAT ÎN PMAN DE ADEPȚII OBIECTIVULUI UNIONIST PE 16 MAI 2015.

„Noi suntem altfel: cinstiți și curajoşi!”

Comentarii

Lasă un răspuns