Principiile programatice

Principiile programatice de bază

ale Partidului Naţional Liberal

 
PNL îşi asumă rolul de forţă politică modernă şi responsabilă, întemeiată pe ordinea democratică, supremaţia legii, toleranţa şi armonia interetnice, pe preocuparea pentru prosperitatea cetăţenilor Republicii Moldova. Partidul îşi identifică pe eşichierul politic poziţia de dreapta, cu asimetrie spre centru, asumîndu-şi promovarea valorilor democraţiei liberale, a renaşterii naţionale şi integrităţii culturale.

PNL este preocupat de primatul individului faţă de societate, de egalitate în faţa legilor, de garantarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, de toleranţă în raport cu opţiunile şi convingerile celorlalţi. Libertatea individuală este obiectivul major pe care îl propunem tuturor persoanelor responsabile.

În plan social, PNL are ca obiectiv modernizarea accelerată a societăţii. Stabilitatea socială se va obţine prin dezvoltarea clasei de mijloc, drept bază a dezvoltării nestingherite a liberei iniţiative, ca şi a elitelor tehnocraţiei şi a profesiunilor liberale, din vîrfurile muncitoreşti şi meşteşugăreşti, din fermieri şi ţărani proprietari.

În plan economic, PNL este adeptul declarat al dezvoltării economiei de piaţă în baza legilor sale specifice de reglementare. În activitatea economică, PNL susţine controlul consumatorului asupra producătorului, îngrădirea, prin concurenţă, a monopolului şi eliminarea ingerinţelor administraţiei şi ale birocraţiei. Partidul se pronunţă pentru libera circulaţie a capitalului, a forţei de muncă, a mărfurilor şi a serviciilor.

În viaţa economică statul trebuie să aibă un rol neînsemnat, relativ subsidiar. Rolul statului rămîne important doar în politica monetară, în alocarea resurselor bugetare pentru obiectivele de interes naţional şi în definirea cadrului legislativ bazat pe garantarea dreptului de proprietate.

În plan politic, PNL este ferm ataşat valorilor democraţiei, pluralismului şi statului de drept. Pentru promovarea noii clase politice, Partidul Naţional Liberal promovează competiţia deschisă în viaţa politică.

PNL se pronunţă pentru consolidarea statalităţii Republicii Moldova în formula celui de-al doilea stat românesc. Este necesară şi dezvoltarea sistemului electoral, încît alegătorii să obţină încrederea că instituţiile democratice îi reprezintă. Preşedintele statului trebuie ales prin vot direct, iar Parlamentul – printr-un sistem electoral mixt – parţial, pe liste de partid, parţial – pe circumscripţii electorale uninominale.

Partidul va promova politicile de păstrare a identităţii etnoculturale pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. Grupurile etnice minoritare reprezintă un mare potenţial de dezvoltare a ţării.

În plan identitar, PNL situează Republica Moldova în spaţiul etnocultural românesc şi promovează conceptul «două state, un popor».

Partidul acordă prioritate absolută integrării europene a Republicii Moldova. PNL se pronunţă pentru constituirea Uniunii Interstatale România – Republica Moldova drept mecanism de accelerare a aderării la UE şi, în consecinţă, de soluţionare politică definitivă a conflictului transnistrean.

PNL se pronunţă pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, drept garanţie a securităţii naţionale, a suveranităţii şi a independenţei statale.

Partidul pledează pentru instituirea unui program de asistenţă economică internaţională, un mini-plan Marshall pentru Moldova, destinat stimulării procesului de reglementare politică a diferendului transnistrean şi refacerii economice postconflictuale a ţării.

Menirea participării Partidului Naţional Liberal la viaţa politică este promovarea concepţiei, a principiilor şi a ideilor liberale, precum şi afirmarea unei noi clase politice liberale.

Comentarii

Lasă un răspuns