Programul electoral al candidatului PNL, Lilia RANOGAEȚ, la funcția de Primar General al Municipiului Chișinău

Chișinău – oraș MODERN!

Alte măști, aceleași fețe!

Chișinăul merită, însă, un primar implicat, cu viziune și atitudine!

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE

a Municipiului Chişinău prevede următoarele obiective:

  1. Politici urbanistice principiale.
  2. Actualizarea Planului de Dezvoltare socio-economică.
  3. Extinderea pe piaţa investiţională a Dezvoltatorului
  4. 3. O altă abordare a transportului urban și a comunicaţiilor.
  5. Mediul ambiant.
  6. Modernizarea habitatului suburban.
  7. Managementul şi politica decizională în Primărie.
  8. Politici sociale.
  1. Politici urbanistice principiale

• corectarea Planului Urbanistic General la Planul Spațial. Elaborarea planului spațial;

• elaborarea PUZ şi PUD pentru localităţile afiliate Municipiului;

• stabilirea zonelor protejate cu mai multe spaţii publice libere de comerţ şi automobile, în care oamenii să poată comunica şi interacţiona;

• stoparea distrugerii spaţiilor verzi şi plantarea de noi spaţii pentru recrearea locuitorilor, în special a bătrânilor şi a copiilor;

• cercetarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural;

• amenajarea spaţiilor subterane și suburbane;

• stabilirea de reglementări ale aspectului exterior al construcţiilor;

• revizuirea sistemelor de organizare structurală a transportului, drumurilor şi a nodurilor;

Miza: se va elibera orașul de trafic. Un oraș construit după un plan nu are probleme cu parcări, inundații. Cartierele orașului și ale suburbiilor devin mai atractive.

2.Actualizarea Planului de Dezvoltare socio-economică

· valorificarea corectă a resurselor renovabile (capital, oameni şi pământ);

· stimularea competitivităţii pentru o economie inovativă şi sustenabilă, ridicarea bunăstării şi calităţii vieţii, protecţia mediului şi eficienţă energetică;

· coparticiparea, cu aport organizaţional şi financiar, la construcţia şoselei auto de centură în jurul Chişinăului, dar nu înainte să se analizeze traseele de intrare-ieșire;

· restaurarea – în baza Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – a Centrului istoric și transformarea lui în centru de atracție pentru turiști:

· formarea unui consiliu consultativ al Primăriei din reprezentanţi ai societăţii civile care să expertizeze şi avizeze proiectele de construcţie, inclusiv amplasarea unităţilor industriale şi de comerţ;

· crearea, pe bază de voluntariat, a Gărzii Urbanistice (se cunosc peste 2000 de construcţii ilegale);

• Oraș SMART;

• Restructurarea întreprinderilor municipale;

• Locuințe sociale;

Miza: Valorificarea tuturor posibilităților pentru creșterea economiei țării. Un oraș atractiv și pentru investiții.

3.Extinderea pe piaţa investiţională a instituţiei dezvoltatorului

• practica europeană „fee-development„- implicarea unor echipe competente pe întreg palierul problemelor investiţionale de dezvoltare;

• îmbunătăţirea programului de construcţie a locuinţelor sociale (la preţ < 300 EURO/M2) – „PRIMA CASĂ”;

• crearea unui fond de susţinere a dezvoltării construcțiilor locative pentru familiile tinere în zonele rurale;

• plățile pentru Autorizații pentru blocurile locative să fie calculate la m2, nu egal cu cel de la particular; Companiile de construcție să aibă obligația de a amenaja teritoriul adecvat numărului de locuințe.

• Pentru zonele cu multe blocuri, obligatoriu dezvoltată infrastructura, minim grădinița.

• Instituțiile de proiectare ce aparțin Municipiului să lucreze în folosul acestuia.

Miza: tranziţia sistemului investiţional spre practica europeană în beneficiul populaţiei, al investitorilor şi al Primăriei; stoparea componentei infracţionale, ridicarea nivelului calităţii în construcţii.

4.O altă abordare a transportului urban și a comunicaţiilor.

• reţelele transportului public urban şi suburban să se proiecteze şi să se dezvolte ca un sistem integrat;

• infrastructură rutieră cu parcaje auto, prin implementarea tehnologiei germane a „parcărilor ECO” sub formă de gazoane verzi; în microraioane pot fi parcări mecanizate multietajate ş.a.;

• introducerea transportului rapid, bandă bus;

• piste pentru biciclişti, unite într-o reţea de piste ca transport alternativ pe distanţe mici şi medii, ce ar diminua presiunea pe transportul public, dar şi mediu;

• Parcări pentru biciclete cu chirie și alte tipuri de transport eco-sport;

• extinderea reţelei de troleibuze, cu staţii-teminus lângă şoseaua de centură, ce va fi construită prioritar;

• reamplasarea gărilor auto din oraș;

• alocarea de investiţii publice şi atragerea celor private în dezvoltarea infrastructurii pietonale, cu trotuare amenajate pentru pietoni;

Miza: Abordarea unui principiu nou – „Planificare şi dezvoltare durabilă pentru oameni”; îmbunătăţirea radicală a mediului urban.

5. Mediul ambiant

• un sistem viabil de management al deşeurilor;

• organizarea unei industrii noi de procesare a deșeurilor care va fi sponsorizată din fonduri speciale (naţionale şi europene);

• elaborarea unui Master-Plan al Sistemului de Management integrat al deşeurilor;

• atragerea de fonduri pentru construcţia unei uzine de ultimă generaţie;

• curăţirea cu tehnologii noi a lacurilor în zonele de agreement;

• program pentru parteneriat public-privat „FAS&CIP” (faţadă-acoperiş-scară şi curte-iluminare-parcare);

• construcţia, prin parteneriat public-privat, a parcărilor verzi-eco.

Miza: Schimbarea viziunilor asupra calităţii vieţii şi stării mediului înconjurător. Aderarea la trendul global de dezvoltare durabilă – „Economia Verde”. Impactul va avea şi încărcătură educaţională si efect direct asupra multor aspecte al calității vieții.

6.Modernizarea habitatului suburban

• implementarea a cinci proiecte-pilot de dezvoltare durabilă – modernizarea localităţilor suburbane menite să genereze o nouă piaţă BIO și dezvoltarea turismului rural, prin crearea de zone attractive, ținând cont de posibilitățile zonei;

• organizarea unei agriculturi ecologice performante în comunele municipiului;

• amenajarea pieţelor agro-alimentare, cu un comerţ civilizat în interesul consumatorului şi al producătorului;

• promovarea agro-turismului, prin crearea unui Parc-Eco, a cărui rezidenţi vor fi structuri de afaceri format „Eco-Ferma”, cu profil de turism rural „verde” şi agricultură ecologică „Green-PIK”;

• crearea a două centre agroindustriale cu hab-uri în Grătieşti şi Vadul lui Vodă;

• construcţia unei staţii-pilot de biogas, cu microcentrală termo-electrică.

Miza: Atragerea investiţiilor în economia municipiului, dezvoltarea agro-turismului eco, mărirea atractivităţii zonelor suburbane şi acumularea experienţei în schimbarea paradigmei de dezvoltare socio–economică, pentru replicarea ulterioară pe întreg teritoriul R.Moldova; pentru un viitor brand de „Oraş Verde” (Green City) al Mun.Chişinău,  în sensul valorificării celor mai avansate practici adecvate Economiei Verzi.

7.Managementul şi politica decizională în Primărie

• toate deciziile importante cu impact major asupra locuitorilor Municipiului se vor lua prin consultări publice, încât locuitorii să-şi exprime liber opinia despre municipiu, cartier, bloc de locuit;

• digitalizarea tuturor documentelor;

• introducerea în managementul primăriei a modelului – „Policy Making” – pentru a da continuitate  programelor, indiferent de primarul sau fracţiunea

ce succede la administrare;

• pentru a atrage investiţii, se va crea un centru de elaborare a proiectelor;

• evaluarea patrimoniul public municipal cu rezultatele făcute publice;

• expertizarea structurii funcţionale a Primăriei cu optimizarea funcţiilor;

Miza: aplicarea unui management bazat pe priorităţi; ridicarea nivelului de încredere a populaţiei în instituţia primăriei, începând de la cartier.

8.Politici sociale

• Educaţia, Sănătatea şi Cultura: gradinițe, terenuri și săli sportive, școlile interesate în politica deschiderii a cât mai multor cursuri intelectuale și sportive pentru copii. De asemenea, revizuirea cantinelor în școli, cu posibilitatea alimentării copiilor la ora mesei;

• implementarea programelor;

• formarea în mediul social al convingerii că viitorul aparţine societăţilor bazate pe cunoştinţe, iar cunoştinţele pot fi dobândite prin educaţie;

• soluţionarea problemei şomajului în rândurile tinerilor; vom crea HUB-uri, unde tinerii vor putea să vină și să lucreze în scopuri antreprenoriale, fără să achite plata pentru arendă;

• Omul e pe primul plan.

Miza: Orașul, în care trăim noi și am vrea să trăiască copiii noștri trebuie să fie unul sigur. Chișinăul trebuie să devină un oraș atractiv pentru investitori, un oraș

confortabil pentru trai, un oraș al viitorului!

Ce vei alege, aceea vei culege!

POZELE sunt de la lansarea Programului electoral.

Comentarii