Restructurarea in domeniul infrastructurii

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Restructurarea în domeniul infrastructurii

Obiectivul politicii aferente transportului îl constituie susţinerea infrastructurii şi dezvoltării României prin asigurarea unor condiţii sigure şi civilizate în trafic intern şi internaţional, care să asigure legăturile tuturor localităţilor din ţară şi a zonelor izolate la releele de transport. De asemenea, deosebit de importantă este afirmarea României ca ţară de tranzit şi alinierea transportului românesc la condiţiile europene de transport.

Partidul Naţional Liberal îşi fixează ca obiective strategice prioritare stoparea deteriorării tehnice şi operaţionale a sistemului de transport, reabilitarea transporturilor, alinierea acestuia la cerinţele pieţei în ce priveşte viteza, confortul, siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului.

Pe termen scurt vom urmări consolidarea şi valorificarea capacităţilor existente prin reabilitarea infrastructurilor de transport, promovarea competiţiei între modurile de transport, neorganizarea serviciilor de transport şi îmbunătăţirea calităţii acestora.

Pe termen mediu şi lung vor avea prioritate reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor echipamentelor şi mijloacelor de transport pentru integrarea în sistemul de transport european. Principiile şi politicile instituite în strategia pe termen mediu şi lung sunt următoarele:

  • tratarea echidistantă a societăţilor particulare de transport, a societăţilor cu capital de stat şi a regiilor cu capital integral de stat;
  • acordarea unei depline autonomii financiare şi a unei libertăţi totale de acţiune a societăţilor de transport cu capital integral de stat;
  • promovarea liberei alegeri a modului de transport de către clienţi;
  • concentrarea resurselor financiare în direcţia realizării unor obiective de interes general şi naţional în special în domeniul infrastructurilor de transport;
  • liberalizarea totală a pieţei transporturilor prin diminuarea intervenţiei statului pe piaţă cu menţinerea măsurilor de eliminare a deregularizării eventuale a transporturilor;
  • orientarea prin acordarea de licenţe şi autorizaţii activităţii societăţilor prestatoare de servicii de transport spre realizarea unor performanţe ridicate a serviciilor (confort, siguranţă, securitate, regularitate, rapiditate);
  • implicarea directă a statului (prin bugetul de stat sau credite externe garantate de stat) în susţinerea proiectelor de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a segmentelor de infrastructuri de importanţă naţională şi europeană;
  • implicarea directă a statului în încurajarea transportului multimodal prin adaptarea unor facilităţi în sistemul tarifar şi fiscal după modelul aplicat în ţările europene dezvoltate.

Partidul Naţional Liberal va elabora proiecte cadru, proiecte pe moduri de transport (cale ferată, drumuri, căi navigabile, porturi, zone libere, aviaţia civilă, metrou, transport multimodal) menite a susţine obiectivele strategice prioritare.

Comentarii

Lasă un răspuns