Restructurarea si dezvoltarea agriculturii

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii

În politica Partidului Naţional Liberal, agricultura va prezenta cel mai dinamic sector al economiei româneşti şi principalul factor de stimulare a creşterii economice agregate.

Premiza relansării producţiei agricole este consolidarea proprietăţii şi asigurarea preponderenţei mecanismelor de piaţă. Partidul Naţional Liberal va susţine creşterea producţiei agricole prin formarea exploataţiei agricole comerciale familiale, cu dimensiuni eficiente. Mediul economic trebuie să fie prezentat de mecanismele şi instituţiile pieţei atât în sfera organizării producţiei cât şi în sfera organizării serviciilor. Partidul Naţional Liberal consideră că obiectivul strategic al securităţii alimentare va fi susţinut de performanţele structurilor agroalimentare nou create.

Partidul Naţional Liberal a constatat că principalele deficienţe şi restricţii privind producţia agricolă sunt:

 • lipsa de resurse financiare proprii ale producătorilor din agricultură;
 • deficienţe grave în domeniul infrastructurii specifice agriculturii, slaba înzestrare cu mijloace de transport şi forţă motrice;
 • organizarea instituţională defectuoasă prin persistenţa unor structuri monopoliste în amonte (furnizorii de material semincier sau alte servicii conexe) şi în aval (distribuţie);
 • sistem de finanţare necorespunzător, caracterizat prin lipsă de transparenţă, alocare greşit direcţionată, ineficientă;
 • lipsa unei strategii clare privind integrarea producţiei agricole ce a favorizat prezenţa unor intermediari inutili, cu influenţe directe asupra preţurilor finale.

Partidul Naţional Liberal acţionează pentru eliminarea constrângerilor şi a efectelor lor negative, motiv pentru care va promova în regim de urgenţă:

 • eliminarea controlului administrativ asupra preţurilor în paralel cu reducerea primelor şi subvenţiilor care au generat ineficienţă, risipă şi pierderi inverse, adăugate la o uriaşă presiune infracţionistă;
 • finanţarea şi creditarea agriculturii să fie ancorată în mecanismele economiei de piaţă. Transferurile de resurse, subvenţionările, vor trebui să răspundă unor principii clare: transparenţă, direcţionare precisă, respectarea echilibrului fundamental al economiei şi evitarea distorsiunilor;
 • elaborarea unui proiect de lege de finanţare şi creditare a producătorilor şi prelucrătorilor de produse agricole;
 • crearea pieţei pentru liberalizarea opţiunii de vânzare- cumpărare a terenului agricol. Procesul va favoriza reducerea fărâmiţării, concentrarea proprietăţii, accesul la credite. Odată cu extinderea exploatărilor agricole de tip asociativ medii şi mari;
 • eliminarea contradicţiei dintre proprietatea privată asupra pământului şi proprietatea de stat a serviciului agricol. În paralel se vor întreprinde eforturi pentru creşterea gradului de înzestrare tehnică a producătorilor privaţi;
 • reducerea diferenţială a taxelor vamale de import, concurenţa urmând a stimula reducerea preţurilor şi creşterea eficienţei de exploatare;
 • reducerea interdicţiilor referitoare la exporturi şi stabilirea unui regim comercial care să respecte legile în vigoare. Stimularea exporturilor nu va avea loc însă în detrimentul sistemului neutral de stimulente;
 • introducerea de măsuri stimulative pentru dezvoltarea burselor de mărfuri agricole şi pentru încurajarea producătorilor agricoli de a participa la burse;
 • realizarea unui program special de privatizare şi restructurare a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cât şi a altor organizaţii comerciale şi necomerciale contractate de stat.

Partidul Naţional Liberal va susţine prin structurile sale teritoriale constituirea Asociaţiei Naţionale a Agricultorilor şi Întreprinzătorilor Particulari din Agricultură pentru sprijinirea agricultorilor, a întreprinzătorilor particulari din agricultură, din industria alimentară şi din serviciile specifice acestor domenii.

Comentarii

Lasă un răspuns