Uniunea Interstatala Romania-Republica Moldova

Uniunea Interstatală România-Republica Moldova
– un proiect românesc european!
Alături de România, prin România – în Uniunea Europeană!
Slogane electorale:
PNL pentru Moldova!
Două state, un popor, o cetăţenie comună!
Pentru toţi cetăţenii români – pensii comune!
Săgeata liberală bate Secera comunistă!
Săgeata liberală – direcţie europeană!
Aţi votat Secera, gata,
Fraţilor, votaţi Săgeata!
Ne-au minţit cei roşii, gata,
Fraţilor, votaţi Săgeata!
Partidul Naţional-Liberal este partidul renaşterii naţionale şi al europenizării Republicii Moldova. Platforma electorală PNL-2007 include principiile de bază ale Programului politic „Prin libertate, spre bunăstare” şi ale Manifestului-apel privind imperativul solidarizării naţionale.
PNL concepe alegerile din 2007 ca pe o oportunitate optimă pentru lansarea mesajului politic.
PNL afirmă ireversibilitatea direcţiei europene a Republicii Moldova. Totodată, PNL constată pericolul compromiterii demagogice a acestui obiectiv de către actuala guvernare.
PNL propune:
– modernizarea localităţilor, prin utilizarea fondurilor europene, obţinute cu ajutorul României;
– asigurarea descentralizării reale a administraţiei publice locale, respectarea principiului european al autonomiei locale;
– democratizarea actului de guvernare la nivelul comunităţii, prin transparenţă, libera concurenţă, competitivitate, implicarea cetăţeanului în luarea deciziilor şi controlul societăţii civile.
Atare transformări pot fi realizate prin desovietizarea, decomunizarea şi dekaghebizarea societăţii noastre.
Pentru aceasta se cere:
a) debarcarea comuniştilor de la guvernare şi începutul realizării practice a conceptului europenizării statului, prin aplicarea mecanismului Uniunii Interstatale România-Republica Moldova;
b) declanşarea procedurilor legale de anchetare a acţiunilor liderilor PCRM de uzurpare a puterii de stat în Republica Moldova, inclusiv de încălcare a Constituţiei prin ridicarea românofobiei la nivel de politică de stat;
c) iniţierea procesului de examinare şi condamnare politico-juridică a crimelor regimului totalitar comunist din Republica Moldova şi scoaterea în afara legii a partidelor de sorginte marxist-leninistă;
d) adoptarea legii lustraţiei şi îngrădirea acesului foştilor colaboratori KGB la funcţii publice.
PNL constată lipsa reformelor liberale autentice pe parcursul ultimilor 15 ani, fapt ce a condus la oligarhizarea societăţii moldoveneşti.
PNL acuză PCRM şi, în primul rînd, pe liderul comunist V.Voronin, de prefacerea definitivă a statului în unul oligarhic, de trafic de influenţă, prin folosirea puterii de stat pentru îmbogăţirea propriilor familii şi a clientelei lor politice. Derapajele antidemocratice ale guvernării roşii-oranj sînt consecinţa directă a dominaţiei oligarhiei, a concreşterii structurilor statale cu cele mafiote. Puterea luptă contra oponenţilor politici şi a oamenilor de afaceri cu activităţi legale. PNL se declară duşmanul oligarhiei şi vede ieşirea din situaţia catastrofală prin crearea unor condiţii favorabile extinderii rapide a clasei de mijloc – baza societăţii liberale.
Parteneriatul roş-oranj reprezintă principalul pericol pentru viitorul democratic şi european al Republicii Moldova. Coaliţia de guvernămînt PCRM-PPCD a deturnat realizările Mişcării de Eliberare Naţională şi readuce statul nostru la statutul de semicolonie a Moscovei. De aceea, votul pentru Programul politic al PNL este un vot al demnităţii naţionale, al viitorului nostru românesc şi european.
PNL realizează că, într-o societate cu grave derapaje antidemocratice şi cu o justiţie coruptă, este imposibilă o administrare locală eficientă. Într-un sistem politic autoritar nu se pot asigura descentralizarea şi autonomia financiară – condiţii obligatorii pentru rezolvarea problemelor comunităţilor locale. Nu se pot promova nici proiecte eficiente de asimilare a fondurilor în cadrul Politicii europene de vecinătate.
PNL vede ieşirea din această situaţie prin debarcarea guvernării comuniste antinaţionale, care trebuie să înceapă cu structurile administraţiei publice locale. Acest lucru îl pot face doar oamenii liberi în aspiraţiile lor identitare. PNL-Moldova pledează cauza unităţii naţionale, a spaţiului comun etnocultural al celor două state româneşti.
PNL revine cu oferta programatică privind Uniunea Interstatală România–Republica Moldova, ca proiect românesc european. Uniunea Interstatală România—Republica Moldova este concepută ca o garanţie a avansării spre structurile euratlantice, printr-un mecanism de accelerare a procesului de eurointegrare promovîndu-se reforme liberale. PNL concepe această structură interstatală ca un mecanism eficient de atragere a fondurilor şi a investiţiiilor europene pentru depăşirea sărăciei şi a crizei de sistem din Republica Moldova, pentru implementarea unor standarde europene în administrarea publică locală.
Victoria PNL înseamnă implementarea Programului său social-economic de europenizare a localităţilor săteşti şi orăşeneşti. Aceasta va însemna transformarea radicală a infrastructurii localităţilor, care va include, la nivel rural, asfaltarea principalelor drumuri săteşti, gazificarea fiecărei locuinţe, crearea sistemelor de apeduct şi de canalizare, de salubrizare centralizată.
PNL apreciază imperfecţiunea mecanismului legal de acordare a despăgubirilor persoanelor deportate şi necesitatea restituirii de la Bugetul de stat a valorii bunurilor confiscate de la persoanele supuse represiunilor staliniste. PNL pledează pentru respectarea necondiţionată a legilor privind protejarea socială a participanţilor la războiul de la Nistru şi a refugiaţilor din zona transnistreană. În conformitate cu principiul liberal, PNL optează pentru asigurarea socială, inclusiv de la bugetelor locale, a persoanelor cu disabilităţi, a invalizilor şi pentru asigurarea lor cu locuri de muncă special amenajate.
PNL pledează pentru acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de originea socială şi situaţia lor materială, pentru asigurarea unei copilării decente celor din familiile defavorizate şi copiilor cu disabilităţi.
Totodată, guvernarea PNL înseamnă o buna selecţie a cadrelor de toate nivelurile, care trebuie atît să demonstreze responsabilitatea, inteligenţa şi profesionalismul de a găsi soluţii concrete diverselor probleme, cît şi să promoveze necondiţionat principiul aflării funcţionarului în serviciul cetăţenilor, şi nu invers.
PNL îi cheamă pe alegătorii din Republica Moldova să voteze pentru primari şi consilieri locali oneşti, necorupţi şi neimplicaţi în afaceri de acaparare a bunului public. PNL mizează pe oamenii de bună credinţă, cu aspiraţii democratice, pe partea conştientă a electoratului, pentru care renaşterea naţională, în condiţiile integrării europene, cu ajutorul României, este o aspiraţie de nestrămutat. PNL îşi adresează mesajul de solidarizare tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu identitate românească. Votarea solidară pentru listele PNL, pentru listele consilierilor raionali şi consilierilor din Consiliul municipal Chişinău, va însemna falimentul moldovenismului vulgar şi pregătirea victoriei noastre comune în alegerile parlamentare din 2009. Acest vot solidar va fi şi un semnal puternic pentru unificarea forţelor naţionale şi liberale după alegerile locale.
PNL s-a reconstituit politic în ajunul alegerilor locale-2007 şi se află în proces de structurare a partidului în teritoriu. PNL va participa în alegeri punctual. În ideea formării viitoare a unui pol liberal în Republica Moldova, PNL va coopera cu toate forţele liberale interesate.
Toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de gradul de emancipare naţională, trebuie să cunoască un adevăr: succesul electoral al PNL înseamnă obţinerea de către toţi solicitanţii ai cetăţeniei române în condiţii simplificate şi urgentate. Votarea pentru Săgeata liberală înseamnă apropierea momentului unificării sistemelor de pensionare din cele două state româneşti. Votînd Săgeata liberală, pentru PNL, pensionarii din Republica Moldova votează pentru pensii lunare de pînă la trei-patru mii de lei moldoveneşti. Acest miracol poate deveni realitate, dacă îi vom da jos de pe spatele nostru pe oligarhii comunişti. Să încetăm a fi sclavi şi argaţi la noi acasă şi peste hotare!
Vitalia Pavlicenco,
preşedintele PNL
Comentarii

Lasă un răspuns