9 Mai – Ziua Europei

Mesaj din partea preşedintelui
Partidului Naţional Liberal

 
Dragi prieteni,
După cel de-al doilea război mondial, actuala Republică Moldova şi România, aflate din anul 1918 pînă în anul 1940 într-un singur stat, au rămas aproape jumătate de deceniu sub regim comunist. În România a avut loc, în 1989, o revoluţie, după care ţara a pornit pe calea occidentală de dezvoltare. Astăzi, România e membru al NATO şi al UE şi urmează modelul democraţiilor liberale. R.Moldova şi-a dobîndit independenţa în anul 1991, odată cu prăbuşirea imperiului sovietic. De atunci, însă, şi pînă în prezent în societatea noastră există adepţi a două modele de dezvoltare a statului – modelul occidental şi modelul eurasiatic. Din cauza poziţiei geografice şi a importanţei geostrategice pe care o prezintă teritoriul celui de-al doilea stat românesc, influenţele politice nefaste din afară au fost mereu puternice în Republica Moldova şi au făcut ca statul să nu fie încă eligibil pentru NATO şi UE.


În timp ce Lituania, Letonia, Estonia – ţări victime, ca şi Basarabia, ale Pactului germano-rus Hitler-Stalin – sînt astăzi membre ale UE şi NATO, Republica Moldova încă se confruntă cu o împărţire a societăţii în două categorii – cei care privesc spre trecut şi consideră că se poate opri mersul istoriei şi reveni la regimul sovietic totalitar, şi cei care doresc avansarea statului nostru spre modelul de democraţie europeană şi de securitate euratlantică, de stat membru al UE şi NATO. Republica Moldova, alături de Ţările Baltice, de România, de alte state ale Europei centrale şi de sud-est, care au ales să urmeze modelul vestic, ar putea deveni – prin opţiunea populaţiei în favoarea politicienilor cu voinţă politică – un stat prosper şi stabil care, ajutat, în primul rînd de România, şi-ar realiza mai repede vocaţia de stat european.

Uniunea Europeană înseamnă democraţie, respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, indiferent de naţionalitate şi religie, înseamnă dreptul la circulaţie liberă, la studii, muncă, la protecţie socială şi la o bătrîneţe decentă, într-un stat în care există justiţie, respectul pentru cetăţean, proprietatea privată şi iniţiativa privată, sprijin pentru producătorii mici şi medii, pentru sectorul privat, pentru viaţa privată. Sînt valori promovate de statele cu democraţii liberale. Libertatea e valoarea supremă – cu cît e mai liberă societatea, e cu atît mai prosperă. Democraţia înseamnă că la guvernare se află poporul, încă condiţia e ca fiecare membru al societăţii să fie liber şi să fie garantate libertatea de opinie, libertatea de exprimare, pluralismul politic, de opinii, accesul la informaţie.
 
Partidul Naţional Liberal, prin reprezentanţii săi, a pledat constant pentru orientarea europeană şi modelul vestic de dezvoltare a celui de-al doilea stat românesc, R.Moldova. În anul 2002 naţional-liberalii au propus partidelor proeuropene să semneze un Apel de solidaritate pentru formarea unei Comisii naţionale, care să elaboreze Strategia şi Concepţia de pregătire a Republicii Moldova pentru a fi admisă în UE. În 2006, naţional-liberalii au propus în Parlament ieşirea din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Aceste iniţiative au servit drept o continuare a promovării Hotărîrii Parlamentului din 11 septembrie 1998, care prevedea reorientarea exporturilor moldoveneşti spre piaţa occidentală şi proclamarea obiectivului de orientare europeană drept un obiectiv strategic major al R.Moldova. Guvernarea comunistă de la Chişinău nu a continuat orientarea europeană prin reforme. R.Moldova a semnat, în anul 2005, un Plan de Acţiuni UE-RM, a cărui realizare este considerată de experţi drept eşuată.
 
Partidul Naţional Liberal a pus mereu sub semnul îndoielii capacitatea şi dorinţa comuniştilor de a efectua reforme de natură să facă eligibilă R.Moldova pentru UE. PNL crede că numai victoria forţelor democratice în anul 2009 va servi drept garanţie că R.Moldova va declanşa o serie de adevărate reforme şi – în pofida marilor greutăţi – va reuşi să conducă statul spre calitatea de membru al NATO şi UE. Dezideratul de aderare la NATO este primordial şi indiscutabil pentru Republica Moldova, care trebuie să facă parte din sistemul de securitate euratlantic, occidental, prin care statul nostru îşi va căpăta puterea de a rezista în faţa sfidărilor de orice gen, dinspre Est, va obţine plecarea trupelor străine de pe teritoriul statului şi va furniza el însuşi Europei, Vestului, securitate şi prosperitate. Obiectivul promovat de PNL este implementarea reformelor de natură să reducă exodul cetăţenilor noştri peste hotare, stabilirea unor relaţii strînse de parteneriat cu România la nivel local, regional, central, pentru a accelera accesul R.Moldova în structurile NATO şi UE.
 
Pe 9 Mai PNL va spune – încă o dată – în Scuarul Operei Naţionale, la ora 13.00, un cuvînt hotărît pentru Europa. Data de 9 mai a fost aleasă ca Zi a Europei de Consiliul European de la Milano, din 1985, apreciindu-se ca punct de pornire al Europei unite. Prin Declaraţia de la 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez de externe, a propus statelor europene, să pună "bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii". Odată cu aderarea la UE, ziua de 9 Mai devine o tradiţie. "Ziua Europei, prin manifestările organizate, are ca scop apropierea cetăţeanului de valorile esenţiale ale Uniunii Europene. Al doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă distrusă material, frămîntata de crize politice şi divizată, prin “cortina de fier”, în două mari blocuri: Est si Vest. În 1957, prin Tratatul de la Roma, a fost înfiinţată Comunitatea economică Europeană, precursoare a UE de astăzi. 9 mai a căpătat o semnificaţie aparte în contextul valurilor de extindere din ultimii ani. Convenţia privind viitorul Europei va definitiva proiectul unui nou Tratat constituţional, ce va asigura funcţionarea eficientă a Europei extinse. Republica Moldova trebuie să aibă locul său în Europa unită. Libertatea e aproape! Să o cucerim împreună!
 
Vitalia Pavlicenco,
deputat
Comentarii

Lasă un răspuns