Al.Mosanu, la Congr. al III-lea al PNL.Iin RM oficialii abordeaza Unirea in stil comunist

În Republica Moldova, abordările oficiale ale obiectivului Unirii continuă să fie comuniste şi antiromâneşti
 
POZIŢIA Partidului Naţional Liberal în legătură cu decizia Ministerului Justiţiei de a sesiza Curtea Constituţională
 


PNL a primit, pe data de 17 ianuarie 2012, o Decizie a Ministerului Justiţiei şi o scrisoare adresată preşedintelui PNL, după examinarea dosarului cu deciziile Congresului al III-lea din 3 decembrie 2011, a noii Redacţii a Statutului şi a Programului formatiunii. Ministerul Justiţiei a decis înregistrarea în Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale a realegerii preşedintelui Partidului Naţional Liberal, în temeiul procesului-verbal al Congresului, precum şi perfectarea şi eliberarea extrasului din Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale.
 


Totodată, Ministerul Justiţiei ne informează că va sesiza Curtea Constituţionala privind interpretarea – în contextul obiectivului ”Unirii cu România”, fixat în Noua Redacţie a Statutului şi în noua Redacţie a Programului – art.41(4) din Constituţia R.Moldova, care spune că “Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, sînt neconstituţionale.”
 


Aşteptăm ca Ministerul Justiţiei să îşi respecte angajamentul şi să sesizeze Curtea Constituţională.
 
În toţi aceşti ani, în Republica Moldova s-au confruntat cu problema neînregistrării Statutului la Ministerul Justiţiei partidele ce au fixat în documente voinţa membrilor de a aspira şi activa în direcţia lichidării consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop pentru acest teritoriu românesc, pentru reîntregirea neamului românesc şi pentru Unirea cu România.
 


Partidul Naţional Liberal constată, cu mare regret, că şi în prezent, cînd la Putere se află o guvernare pretins necomunistă, pretins democrată, liberală, reformatoare şi proeuropeană, continuă abordarea – prin optica cercurilor imperiale ruseşti – a obiectivului Unirii cu România a unui teritoriu, rupt din spaţiul său firesc în 1812, şi apărut ca stat urmare a ocupaţiei din 1940 de către regimul sovietic.
 


Pe 3 decembrie 2012, Congresul al III-lea al PNL, desfăşurat în spaţiu public, având o prezenţă impunătoare pentru un partid extraparlamentar, în condiţiile unei societăţi total corupte şi cu manifestări de presiune contra oponenţilor politici, şi-a votat statutar Obiectivul Unirii cu România, care este sfînt pentru toată populaţia din Republica Moldova, indiferent de procesul de deznaţionalizare, de înfricoşare şi persecutare la care aceasta a fost supusă, în scopul cultivării unei românofobii crunte, pe placul Kremlinului, care nu vrea să se retragă nici azi dintr-un spaţiu românesc, proclamat drept stat suveran.
Comentarii