CEC-ul este în derută și refuză să emită o hotărâre privind nerespectarea cotei de 40 la sută de gen pe listele electorale înregistrate

                                         Destinatar: Comisia Electorală Centrală

Contestatar: CALMÎC Ion, alegător, cetăţean al R.M, domiciliat în s.Calfa, Anenii Noi, tel 068202976, email: calmic.ionn@gmail.com

                                                

Secretarul General al PNL, Ion Calmîc, a depus, ca cetățean de rând și contribuabil, un Demers la CEC solicitând abrogarea unui număr mare de hotărâri ale consiliilor electorale de nivelul II privind înregistrarea listelor de candidați, din partea mai multor partide, pentru consiliile raionale, liste care nu respectă cota de 40 la sută de gen.

De obicei, pe liste se regăsesc mai mulți bărbați decât femei, cota ultimelor fiind sub 40 la sută.

CEC a oferit un refuz ciudat de a supune examinării problema evidentă, prin care s-a străduit să iasă din situația incomodă, ca să nu spunem ilegală, creând un precedent straniu, când legea poate să nu fie respectată. Acum, contribuabilul Ion Calmîc, tot el Secretar General al PNL, urmează să atace în justiție poziția CEC, pentru că Răspunsul CEC invocă faptul că exact lui, Ion Calmîc, nu i-au fost lezate drepturile. Ba i s-au lezat, pentru că aceste partide vor avea finanțare de la buget, adică din banii contribuabililor, în cazul exprimării voturilor în favoarea lor, când, de fapt, ele au fost admise cu liste în concurența electorală în mod ilegal, adică, orice contribuabil din RM va contribui la finanțarea unor partide intrate ilegal în cursa electorală prin poziția care nu respectă norma legală a CEC.Părțile contestate:

CECE Ungheni nr.35,

CECE Şoldăneşti nr.3,

CECE Soroca nr.29,

CECE Rezina nr.26,

CECE Nisporeni nr.23,

CECE Leova nr.22,

CECE Făleşti nr.17,

CECE Edineţ nr.16,

CECE Dubăsari nr.15,

CECE Criuleni nr.12

Contestaţie 

 1. La data de 26 septembrie 2019 Aociaţia Promlex a prezentat Raportul nr 3 al misiunii de observare a alegerilor locale general https://www.privesc.eu/arhiva/88481/Lansarea-de-catre-Asociatia-Promo-LEX-a-raportului-nr–3-al-Misiunii-de-Observare-a-Alegerilor-Locale-Generale-si-a-Alegerilor-Parlamentare-Noi-din-20 . În urma analizei acestui raport, am presupus anumite încălcări la înregistrare de către CECE de nivelul II a concurenţilor electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.  După părerea mea, de către CECE de nivelul II nu trebuiau să fie înregistrate listele candidaţilor ale unor partide politice care nu aveau 40% femei sau bărbăţi, aşa cum prevede art.46 alin.3 din Codul Electoral, iar conform art.49 alin 9 din Codul Electoral, aceste liste de candidaţi urmau a fi refuzate spre înregistrare de către CECE de nivelul II. În urma analizei Hotărîrilor adoptate de către CECE de nivelul II, care sunt plasate pe siteul www.cec.md rubrica alegeri locale generale, am depistat următoarele:
 2. Prin Hotărîrea nr.48 din 23 septembrie 2019 a CECE Ungheni nr.35, a fost înregistrat lista candidaţilor PLDM, însă conform anexei sunt 7 femei din 18 candidaţi, 7/18*100=38,8%.
 3. Prin Hotărîrea nr.51 din 23 septembrie 2019 a CECE Ungheni nr.35, a fost înregistrat lista candidaţilor blocului ACUM, însă conform anexei sunt 11 femei din 29 candidaţi, 11/29*100=37,9%.
 4. Prin Hotărîrea nr.41 din 13 septembrie 2019 a CECE Şoldăneşti nr.31, a fost înregistrat lista candidaţilor PVE, însă conform anexei sunt 10 femei din 16 candidaţi, 6/16*100=37,5%.
 5. Prin Hotărîrea nr.45 din 20 septembrie 2019 a CECE Şoldăneşti nr.31, a fost înregistrat lista candidaţilor blocului ACUM, însă conform anexei sunt 9 femei din 26 candidaţi,  9/26*100=34,6%.
 6. Prin Hotărîrea nr.35 din 23 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.35, a fost înregistrat lista candidaţilor PPR şi PPPN, însă conform anexelor pe lista PPPN sunt 7 femei din 18 candidaţi 7/18*100=38,8%, iar pe lista PPR sunt 7 femei din 18 candidaţi, 7/18*100=38,8%,
 7. Prin Hotărîrea nr.21 din 20 septembrie 2019 a CECE Rezina nr.26, a fost înregistrat lista candidaţilor blocului ACUM, însă conform anexei sunt 10 femei din 26 candidaţi,  10/26*100=38,46%.
 8. Prin Hotărîrea nr.20 din 20 septembrie 2019 a CECE Rezina nr.26, a fost înregistrat lista candidaţilor PPEM, însă conform anexei sunt 6 femei din 16 candidaţi,  6/16*100=37,5%.
 9. Prin Hotărîrea nr.22 din 23 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23, a fost înregistrat lista candidaţilor PPEM, însă conform anexei sunt 7 femei din 18 candidaţi,  7/18*100=38,8%.
 10. Prin Hotărîrea nr.23 din 23 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23, a fost înregistrat lista candidaţilor PUN, însă conform anexei sunt 8 femei din 21 candidaţi,  8/21*100=38,09%.
 11. Prin Hotărîrea nr.20 din 23 septembrie 2019 a CECE LEOVA nr.22, a fost înregistrat lista candidaţilor PLDM, însă conform anexei sunt 10 femei din 26 candidaţi,  10/26*100=38,46%.
 12. Prin Hotărîrea nr.21 din 23 septembrie 2019 a CECE LEOVA nr.22, a fost înregistrat lista candidaţilor blocului ACUM, însă conform anexei sunt 9 femei din 27 candidaţi,  9/27*100=33,3%.
 13. Prin Hotărîrea nr.13/57 din 23 septembrie 2019 a CECE Făleşti nr.17, a fost înregistrat lista candidaţilor USB, însă conform anexei sunt 7 femei din 20 candidaţi,  7/20*100=35,00%.
 14. Prin Hotărîrea nr.21 din 20 septembrie 2019 a CECE Edineţ nr.16, a fost înregistrat lista candidaţilor PUN, însă conform anexei sunt 4 femei din 17 candidaţi,  4/17*100=23,52%.
 15. Prin Hotărîrea nr.25 din 21 septembrie 2019 a CECE Dubăsari nr.15, a fost înregistrat lista candidaţilor blocului ACUM, însă conform anexei sunt 8 femei din 23 candidaţi,  8/23*100=34,7%.
 16. Prin Hotărîrea nr.29 din 25 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23, a fost înregistrat lista candidaţilor PVE, însă conform anexei sunt 8 femei din 21 candidaţi,  8/21*100=38,09%.
 17. Prin Hotărîrea nr.12,6 din 26 septembrie 2019 a CECE Criuleni nr.12, a fost înregistrat lista candidaţilor PUN, însă conform anexei sunt 9 femei din 23 candidaţi,  9/23*100=39,1%.
 18. Prin Hotărîrea nr.41 din 25 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.29, a fost înregistrat lista candidaţilor PLDM, însă conform anexei sunt 13 femei din 35 candidaţi,  13/35*100=37,1%.
 19. Prin Hotărîrea nr.36 din 25 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.29, a fost înregistrat lista candidaţilor blocului ACUM dar şi lista candidaşilor PNL. Conform Anexei nr.1, lista candidaţilor Blocului ACUM constituie  12 femei din 31 candidaţi,  12/31*100=38,7%. Anexa nr2 a acestei Hotarîri este despre înregistrarea candidaţilor PNL  8 femei din 18 candidaţi 8/18*100=44,4%, care întruneşte peste 40% cota de gen.

În baza art.71, 72 din codul Electoral, am decis să contest Hotărîrile arătate supra, în vederea anulării acestora de către Comisia Electorală Centrală.

Toate aceste hotărîri arătate supra, arată că au fost adoptate cu presupuse încălcări avînd în vedere că nu a fost respectată cota de gen conform ar.46 alin 3 şi art.49 alin9 din Codul Electoral. Consiliile de circumscripţie trebuiau să refuze înregistrarea acestor liste de candidaţi.

Probe în acest caz sunt toate hotărîrle enumerate mai sus, care sunt publice pe siteul www.cec.md rubrica alegeri locale generale, iar obiecţiile sunt, faptul că unele consilii de nivelul II a înregistrat liste de candidaţi deşi numărul lor în listă nu corespund normelor legale.

Avînd în vedere că temeiul legal art.46 alin şi 49 alin 9 este valabil pentru toate hotărîrile enumerate mai sus, am contestat la Comisia Electorală Centrală doar printr-o singură contestaţie, fapt ce va uşura şi activitatea comisiei în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) şi art. 72 alin. (1)  art.46 alin 3, art.49 alin.9 din Codul electoral, solicit Comisiei Electorale Centrale :

 1. Să admită contestaţia.
 2. Să repună în termen, avînd în vedere că am aflat despre unele hotărîri după conferinţa de presă a Promolex din 26 septembrie 2019, pe cînd unele hotărîri sunt adoptate ceva timp mai devreme.
 3. Să abroge integral următoarele hotărîri:
 4. Hotărîrea nr.48 din 23 septembrie 2019 a CECE Ungheni nr.35
 5. Hotărîrea nr.51 din 23 septembrie 2019 a CECE Ungheni nr.35
 6. Hotărîrea nr.41 din 13 septembrie 2019 a CECE Şoldăneşti nr.31.
 7. Hotărîrea nr.45 din 20 septembrie 2019 a CECE Şoldăneşti nr.31.
 8. Hotărîrea nr.35 din 23 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.35.
 9. Hotărîrea nr.21 din 20 septembrie 2019 a CECE Rezina nr.26.
 10. Hotărîrea nr.20 din 20 septembrie 2019 a CECE Rezina nr.26.
 11. Hotărîrea nr.22 din 23 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23
 12. Hotărîrea nr.23 din 23 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23.
 13. Hotărîrea nr.20 din 23 septembrie 2019 a CECE LEOVA nr.22.
 14. Hotărîrea nr.21 din 23 septembrie 2019 a CECE LEOVA nr.22.
 15. Hotărîrea nr.13/57 din 23 septembrie 2019 a CECE Făleşti nr.17.
 16. Hotărîrea nr.21 din 20 septembrie 2019 a CECE Edineţ nr.16.
 17. Hotărîrea nr.25 din 21 septembrie 2019 a CECE Dubăsari nr.15.
 18. Hotărîrea nr.29 din 25 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23.
 19. Hotărîrea nr.12,6 din 26 septembrie 2019 a CECE Criuleni nr.12.
 20. Hotărîrea nr.41 din 25 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.29.
 • Să Abroge parţial Hotărîrea nr.36 din 25 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.29. Să excludă din această hotărîre sintagma ,, Blocul Electoral ACUM Platforma DA şi PAS,, şi Anexa 1, lista candidaţilor din partea Blocului Acum Platforma Da şi PAS. În rest concurentul electoral PNL şi lista acestuia să rămînă înregistrată.

ANEXE:

 • Copia Buletinul de identitate CALMÎC Ion.
 • Declaraţia pe propria răspundere
 • Hotărîrea nr.48 din 23 septembrie 2019 a CECE Ungheni nr.35
 • Hotărîrea nr.51 din 23 septembrie 2019 a CECE Ungheni nr.35
 • Hotărîrea nr.41 din 13 septembrie 2019 a CECE Şoldăneşti nr.31.
 • Hotărîrea nr.45 din 20 septembrie 2019 a CECE Şoldăneşti nr.31.
 • Hotărîrea nr.35 din 23 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.35.
 • Hotărîrea nr.21 din 20 septembrie 2019 a CECE Rezina nr.26.
 • Hotărîrea nr.20 din 20 septembrie 2019 a CECE Rezina nr.26.
 • Hotărîrea nr.22 din 23 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23
 • Hotărîrea nr.23 din 23 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23.
 • Hotărîrea nr.20 din 23 septembrie 2019 a CECE LEOVA nr.22.
 • Hotărîrea nr.21 din 23 septembrie 2019 a CECE LEOVA nr.22.
 • Hotărîrea nr.13/57 din 23 septembrie 2019 a CECE Făleşti nr.17.
 • Hotărîrea nr.21 din 20 septembrie 2019 a CECE Edineţ nr.16.
 • Hotărîrea nr.25 din 21 septembrie 2019 a CECE Dubăsari nr.15.
 • Hotărîrea nr.29 din 25 septembrie 2019 a CECE Nisporeni nr.23.
 • Hotărîrea nr.12,6 din 26 septembrie 2019 a CECE Criuleni nr.12.
 • Hotărîrea nr.41 din 25 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.29.
 • Hotărîrea nr.36 din 25 septembrie 2019 a CECE Soroca nr.29.

28 septembrie 2019                                                  Semnătura contestatarului____________

Comentarii