Cine este Alexandra CAN (CV și poze)

Cine este Alexandra CAN

 1. Alexandru CAN este o doamnă luptătoare pentru valorile naționale, pentru obiectivul politic unionist.
 2. A fost mereu participantă la procesul politic luptând în tabăra democrată, reformatoare, liberală, proeuropeană și proromânească.
 3. Și-a asumat imperativul Reunirii cu România și, ca unul dintre conducătorii PNL, îl promovează pe parcursul a 11 ani.
 4. A participat la campaniile electorale la care a fost prezent PNL, în 2009 candidând pe lista MAE pentru funcția de premier.
 5. Este persoana care a promovat femeile și tinerii, care i-a sprijinit și cinstit pe reprezentanții vârstei a treia.
 6. Are o bogată experiență managerială și administrativă, în calitate de funcționar în structurile administrației locale și centrale de stat, deținând funcția de ministru al industriei și comerțului în Guvernul Sturza.
 7. Este o persoană neșantajabilă, integră, necoruptă și incoruptibilă.
 8. Are un discurs clar, deschis, univoc, ferm și convingător.
 9. Și-a propus mereu serviciile, și-a oferit expertiza de bun manager și tinerilor veniți intempestiv în unele funcții, prea complexe pentru ei.
 10. Este o persoană cu multă disponibilitate pentru dialog, negocieri și pentru identificarea unor soluții bune sau chiar optime în situații dificile.
 11. Ca economist și manager, a demonstrat că poate transforma o întreprindere industrială din falită în una de succes.
 12. În calitatea de candidat la funcția de Primar general al Chișinăului, poate fi o verigă între tinerii care au condus cu dificultăți orașul și tinerii care vor veni în a doua etapă a manifestării lor ca o nouă clasă politică.
 13. Are calități diplomatice, desfășurând o intensă cooperare pe linia profesională și asociativă.
 14. Are incontestabile calități de lider și bun organizator.
 15. Spre deosebire de alți candidați, Alexandra CAN poate fi un este liant al societății, fiind respectată de reprezentanți ai diferitelor etnii, care au încredere în asemenea personalitate.
 16. Alexandra CAN are prieteni și sprijinitori din rândul europarlamentarilor.
 17. Are foarte multe relații din partea unor buni profesioniști și administratori din primul stat românesc.
 18. Pentru munca prestată de-a lungul activității sale administrative și profesionale s-a învrednicit de înalte distincții, inclusiv din partea Statului Român.

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE    

Numele:                                  CAN

Prenumele:                             ALEXANDRA

Prenumele tatălui:                 GAVRIL

Data şi locul naşterii:            10 DECEMBRIE 1952, ŞIREŢI, STRĂŞENI

Naţionalitatea:                        ROMÂNCĂ

Domiciliul:                                Mun.CHIŞINĂU, Bd. ŞTEFAN CEL MARE nr.3., ap.129

Telefonul:                                 00373 69104396,  75 07 81

Starea civilă:                            CĂSĂTORITĂ, 1 COPIL

Menţiuni:         

2004: ORDINUL NATIONAL AL ROMÂNIEI „SERVICIU CREDINCIOS” ÎN GRAD  DE COMANDOR

2000: ORDINUL „GLORIA MUNCII”

1986: MEDALIA „PENTRU VITEJIE ÎN MUNCĂ”;

2004: DIPLOMĂ  DE  EXCELENŢĂ  ÎN  ECONOMIE;

1996, 1998, 2000, 2001: „BUSINESSMAN AL ANULUI”.

ALTE  DIPLOME  ŞI  MENŢIUNI

Studii şi diplome:

1974-1979: UNIVERSITATEA DE STAT DIN CHIŞINĂU, FACULTATEA DE ECONOMIE, SPECIALITATEA „EVIDENŢĂ CONTABILĂ”- frecvenţă serală.

1993-1994:  PERFECŢIONAREA CADRELOR ORGANIZATĂ DE INSTITUTUL  RESPECTIV AL BĂNCII MONDIALE

CURSURI DE PSIHOLOGIE ÎN CADRUL PERFECŢIONĂRII CADRELOR MINISTERULUI ECONOMIEI

ALTE SEMINARE ŞI CURSURI DE PERFECŢIONARE SI EXPERT IN ADVOCACY  ÎN REPUBLICĂ ŞI PESTE HOTARE;

2002-2004: PERFECŢIONARE PE DURATA A 2 ANI  ÎN  PROIECTUL CU ASISTENŢA UE  „MANAGEMENT  ÎN  CALITATE”  CU  STAGIUNE  DE  2  SĂPTĂMÎNI ÎN  FRANŢA.

Experienţă în domeniu:

27.12.1999 – PÎNĂ ÎN PREZENT: DIRECTOR GENERAL AL „ARTIMA” S.A.,

12.03.1999: MINISTRU AL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI AL                         REPUBLICII MOLDOVA;

1997-1999: DIRECTOR GENERAL AL FABRICII DE ARTICOLE DE

MAROCHINĂRIE „ARTIMA” S.A.;

1994: PREŞEDINTE AL „DEPO-CENTRU” S.A.;

1994: DIRECTOR AL ÎNTREPRINDERII DE ARENDĂ FABRICA DE ARTICOLE DE

MAROCHINĂRIE;

1992-1994: CONSILIER AL PREŞEDINTELUI COMITETULUI PENTRU REFORMELE  ECONOMICE, ŞEFA DIRECŢIEI PRINCIPALE PENTRU PROBLEMELE FINANŢE CREDIT, MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI PREŢURI LA MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE, CONSILIER AL MINISTRULUI ECONOMIEI NAŢIONALE;

1990-1992: CONTABIL-ŞEF LA MINISTERUL ECONOMIEI  NAŢIONALE;

1986-1990: ŞEF AL SECŢIEI „EVIDENŢA ŞI REPARTIZAREA  LOCUINŢELOR

LA COMITETUL EXECUTIV RAIONUL FRUNZE OR CHIŞINĂU”;

1983-1989: DEPUTAT AL POPORULUI C.E.R. „FRUNZE”;

1981-1986: PREŞEDINTE AL COMITETULUI SINDICAL AL FABRICII DE

ARTICOLE DE MAROCHINĂRIE;

1971-1981: CUSĂTOREASĂ, CONTROLOR CALITATE, CONTABIL SUPERIOR LA FABRICA DE ARTICOLE DE MAROCHINĂRIE;

Limbi străine şi nivelul de cunoaştere:

RUSA: FLUENT, SCRIS, CITIT;

FRANCEZA: CITIT, TRADUCERE CU DICŢIONAR, MEDIU  VORBIT;

ENGLEZA: CITIT, VORBIT SLAB;

ITALIANA: VORBIT FLUENT.

Alte activităţi:

 1. PRESEDINTE AL ASOCIATIEI PATRONALE DIN INDUSTRIA USOARA   A REPUBLICII   MOLDOVA  (APIUS)
 2. MEMBRUL COMISIEI   DE  CENZORI  A  CAMEREI  DE COMERŢ  ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA.
 3. PAST-PREŞEDINTE AL CLUBULUI „ROTARY-INTERNAŢIONAL”,
  CHIŞINĂU, DISTRICT 2241 ROMÂNIA-MOLDOVA;
 4. PREŞEDINTE DE ONOARE A ORGANIZAŢIEI DE FEMEI AL CONFEDERAŢIEI SINDICATELOR LIBERE „SOLIDARITATE”.

Abilităţi: PERMIS AUTO, CATEGORIA C;

             – COMPUTER- NIVEL UTILIZARE PROGRAME.

Hobby: – ACTIVITATEA PROFESIONALĂ, SPORT, DANS, MUZICĂ, CĂRŢI ŞI

MATERIALE DIDACTICE, LIMBI

                

 

Comentarii

Lasă un răspuns