CONCEPT-PROGRAM al Strategiei reprezentanților-candidați pe lista PNL pentru Parlament din partea Consiliului Unirii pentru Reîntregirea românească până în 2018

CU5 În alegerile parlamentare din Basarabia, pe lista unicului partid pt sageata si ca baner MY (3)unionist PNL candidează cei mai buni și cei mai activi membri ai Consiliului Unirii, care au venit cu un Concept al Strategiei Consiliului Unirii pentru Reîntregirea românească până în 2018. Iată mai jos acest Concept al CU.

PREAMBUL: Consiliul Unirii, din care face parte PNL, – partid al Adevărului, al Europenizării şi al Reîntregirii, care a pledat consecvent pentru valorile naţionale şi brătian-liberale, – lansează un CONCEPT de PROIECT pentru al doilea stat românesc, incluzând asumarea de către politicieni a angajamentului de a înfăptui aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană şi NATO, prin desfășurarea unui proces amplu de Europenizare, în cadrul României Reîntregite.

EXPUNERE DE MOTIVE: A sosit momentul ADEVĂRULUI: “Creșterea economică anuală de 4-5%, conservează stagnarea și înapoierea, fiind, de-facto, o simulare a mişcării înainte. R.Moldova are nevoie de o creștere anuală de cel puțin 8-10%, pentru a ieși din situația deplorabilă în care se află. Unii economiști vorbesc de 12-15%. În caz contrar, la o creștere de 4-5%, care ne așteaptă în următorii ani, vom rămâne pe vecie în urma statelor europene” (I.Sturza)

Cu o atare rată de dezvoltare și având constrângerile impuse de problemele critice existente, R.Moldova va atinge nivelul mediu al UE la PIB pe cap de locuitor doar peste 200 de ani, iar pentru a atinge nivelul de dezvoltare al României, R.Moldova are nevoie de 80 de ani. Constatăm că proiectul “R. Moldova – ţară de succes”, promovat de guvernarea precedentă, a eşuat. Nu vom putea ieși cu adevărat din criza de sistem, în care suntem ancorați, decât după ce ne va fi clar modelul economic de dezvoltare și, în plan mai larg, al societății viitorului! (abolirea principiului oscilării…) 

 1. OBLIGAŢIILE CONSILIULUI UNIRII ȘI PNL

Dorinţa de mai bine a celor 3,5 mln de cetăţeni ne obligă să construim, nu să dezbinăm, să propunem cetăţenilor o speranţă de viitor, să oferim un Program Naţional de Europenizare şi Dezvoltare, inovativ şi argumentat, pe care ni-l asumăm direct prin prezentul CONCEPT, ce prevede:

 • Guvernarea R.Moldova (perioada de tranziţie), în baza stabilirii următoarelor Priorităţi Naţionale, transpuse în legi, modificări la Constituţie, Regulamente, Hotărâri de Guvern şi acţiuni: 

1.1.1. Prioritatea “0” pentru R. Moldova : Precizarea şi promovarea dezideratului naţional de aderare la UE, utilizând calea cea mai scurtă, eficientă şi puţin costisitoare – Reîntregirea şi Modernizarea* Ţării prin implementarea Planului Marshall**: România–R. Moldova ^ 2018.

*Modernizarea este o necesitate imperativă, pentru a propulsa societatea la o treaptă net superioară situaţiei actuale, necesitatea de a face faţă provocărilor globalizării şi de a nu dispărea ca Națiune de pe harta lumii.

** Planul Marshall include măsuri şi priorităţi pentru revigorarea sectorului de producție – şi nu cu orice preţ, dar pe o bază tehnologică nouă -, expansiunea comerțului exterior, menținerea stabilității financiare, promovarea cooperării economice, inclusiv a diverselor măsuri menite să stabilească o rată de schimb echitabilă, și eliminarea restricțiilor comerciale. La timpul său, Planul a început cu finanţarea investiţiilor strategice, gândite astfel, încât beneficiarii să-şi reia exporturile. Planul Marshall nu făcea, însă, pomană – beneficiarul contribuia cu fonduri echivalente, în contrapartidă. (A se vedea studiul de caz «PLANUL MARSHALL» România – R.Moldova: argumente, reflecţii, concluzii, concept de proiect). 

1.1.2. Concomitent cu Modernizarea, se va promova Reîntregirea Ţării, pe trei direcţii distincte :

 • Spiritual–culturală, care se desfășoară, de la “Podul de flori, 1990
 • Economică–Planul Marshall “România – R.Moldova” ^ 2018, elaborat de componentele, inclusiv PNL, ale Consiliul Unirii (2015 – 2018)
 • PoliticăActul de Reîntregire în 2018, la comemorarea a 100 de ani de la Actul Unirii din 27 martie 1918.

Reîntregirea va asigura automat securitatea naţională sub umbrela NATO şi, datorită prezenţei în UE, soluţionarea multor probleme ce confruntă azi R.Moldova.                    

Ce înseamnă pentru R.Moldova UNIREA?

 • calea dezvoltării investiționale (bani pentru agricultură şi infrastructură), cu aplicarea principiului

 „more for more”.

 • libertate, bunăstare, securitate, respectarea dreptului omului, justiţie, un autentic Stat Democratic ș.a. 

1.1.3. Legislaţia şi Justiţia: Ajustarea legislaţiei R.Moldova (perioada de tranziţie) la legislaţia României şi a Uniunii Europene, ceea ce va edifica un Stat de drept şi al democraţiei autentice, stârpirea cleptocraţiei şi a corupţiei. Pentru aceasta, se vor iniţia în Parlament următoarele legi şi modificări de legi:

 1. Un pachet de legi – suport juridic pentru demararea procesului de europenizare şi de aplicare a Planului Marshall România–R.Moldova;
 2. Cu privire la Statutul Deputatului (modificare) – ridicarea prestigiului şi a autorităţii deputatului, prin precizarea drepturilor, a obligaţiilor şi – cel mai important – prin întroducerea sancţiunilor politice și morale pentru neîndeplinirea angajamentelor electorale, aplicarea principiului „drepturi-obligaţii-sancţiuni”(DOS); eliminarea imunităţii parlamentare; eliminarea traseismului, prin părăsirea mandatului de parlamentar la trecerea în alt partid, obigativitatea raportării semestriale în faţa cetăţenilor cu privire la realizarea Angajamentelor electorale;
 3. Legea lustraţiei – ecologizarea politică, curăţirea aparatului (a instituţiilor) de stat de persoane corupte şi de profitori, implicate în acţiuni dăunătoare statului, inclusiv în îmbogăţiri ilicite, extremism, separatism, promovare a intereselor statelor străine, ignorarea Constituţiei şi a Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova; testul obligatoriu de integritate la poligraf;
 4. Lege pentru schimbarea atitudinii sociale față de infractori şi corupţi, – înlocuirea principiului prezumţiei nevinovăţiei cu „prezumţia vinovăţiei”. (Hong Kong are LEGEA PREZUMŢIEI VINOVĂŢIEI FUNCŢIONARILOR, care trebuie să demonstreze provenienţa legală a banilor şi a averilor. Dacă nu reuşesc, ajung la puşcărie pe 10 ani!); și confiscarea sau impozitarea pe măsură (exemplul statului Singapore – de la 4% până la 10%) a proprietăţilor pentru care care nu se poate demonstra legalitatea (case, hoteluri, conturi bancare etc.); revenirea la problema bonurilor patrimoniale în procesul de pretinsa “privatizare”;
 5. Legea privind controlul şi supravegherea din partea statului şi a societăţii civile (experienţa statului Singapore) asupra utilizării banilor publici şi a ajutoarelor din străinătate;
 6. Legea privind asigurarea libertăţii economice, a transparenţei şi a finanțelor publice;
 7. Legea privind competitivitatea, ca ”religie și crez”, în funcţie de productivitate, costuri, calitate şi eficienţa energetică, de inovaţii şi Tehnologii Avansate;
 8. Legea privind formarea fondurilor de investiţii riscante (expertiza statului Israel);
 9. Legea privind formarea clasei mijlocii – garantul stabilităţii politice şi motorul Dezvoltării Durabile, al generării şi dezvoltării capitalului uman (criterii, abordări, mecanisme şi instrumente de stimulare şi susţinere, etc.);
 10. Legea privind antreprenoriatul studenţesc;
 11. Legea privind conversiunea remitenţelor în investiţii (crearea Băncii investiţionale/de dezvoltare , a Fondului de Investiţii, a Fondului de garantare a creditului şi a Companiei de leasing, cu participarea acţionară a migranţilor – 50%, garantate de Stat, cu participarea acţionară – 50%);
 12. Legea privind combaterea economiei-fantomă/informale/subterane/ilegale;
 13. Legea privind finanţarea partidelor (neorientată contra concurenților electorali extraparlamentari);
 14. Un Institut Electoral (Comisie Electorală Centrală), din care să facă parte, cu drepturi egale, reprezentanții tuturor concurenților electorali, nu doar ai partidelor parlamentare;
 15. Legea privind asigurarea exprimării libere a votului de către cetățenii aflaţi în străinătate;
 16. Legea privind atribuirea statutului de „AGORA” Pieţei Marii Adunări Naţionale”, cu interzicerea manifestărilor inadecvate Statutului acesteia;
 17. Legea privind restabilirea Monumentului sacru al Demnităţii Naţiunii Române – “TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI” , de valoare arhitecturală inestimabilă, cu încărcătura spirituală necesară unităţii naţionale românești, monument şters de pe faţa pământului de Armata Sovetică în anul 1944;
 18. Legea privind E-Guvernarea: informatizarea întregii administraţii locale si centrale, a fiscului, încât relaţia cu cetăţenii să se producă, practic, prin Internet. Se vor evita importante cheltuieli, pierderea de timp și corupţia. 

Prima barieră în calea corupţiei din economia R.Moldova şi a României va fi Noua Constituţie a Cetăţenilor şi Legea privind finanţarea partidelor. „Noi avem o Anticonstituţie, cu ea Naţiunea română se stinge. (Dr Florin Colceag) 

Vom opta pentru aderarea la Mişcarea civică pentru Constituţia Cetăţenilor României, mişcare fără personalitate juridică, şi vom vota la un Referendum Naţional al României Reîntregite a Constituţiei Cetăţenilor, promovată de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (autor – Dr în economie C.Cojocaru).

Obiectivul principal al Proiectului Noii Constituţii: scoaterea statului român de sub controlul mafiei politice, aflate, la rândul ei, sub controlul mafiei financiare, autohtone şi transnaţionale, ce foloseşte statul pentru a jefui poporul român şi punerea statului român sub controlul poporului şi în slujba poporului, ca să fie redate poporului suveranitatea şi avuţia de care a fost deposedat. Să fie înlocuit statul totalitar, oligarhic, antinaţional şi antiromânesc, creat prin actuala Constituţie a României, cu un stat popular, democratic, naţional, construit pe temelia valorilor morale supreme ale poporului român: credinţa; demnitatea; libertatea; dreptatea; adevărul; munca; spiritul de iniţiativă şi de întreprindere; toleranţa; dragostea pentru semeni, pentru familie, pentru popor şi pentru ţară; neagresiunea şi neamestecul în treburile altor popoare. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost propuse schimbări fundamentale în construcţia statului român pe care Consiliul Unirii, cu toate componentele sale, printre care și PNL, le susţine plenar.

În acest sens, Noua Constituție a Cetățenilor propusă de MCC prevede:

Statul român. Articolul 1.

(4) Statul român se organizează pe baza principiilor controlului poporului asupra statului, separaţiei, independenţei şi echilibrului autorităţilor statului – legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară, electorală, statistică, morală, ştiinţifică – în cadrul democraţiei constituţionale. Autorităţile statului sunt cele stabilite prin Constituţie. Între ele nu există raporturi de subordonare ierarhică, ci numai relaţii de colaborare şi de control reciproc.

Teritoriul. Articolul 3.

„(1.1). Pe teritoriul României, numai cetăţenii români, ca persoane fizice, sau constituiţi în persoane juridice române, pot deţine terenuri în proprietate privată.”

Din nefericire, textul propus de MCC intră în contradicţie cu prevederile Anexei VII ale Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Pentru a ne apăra dreptul de proprietate asupra teritoriului naţional, păstrându-ne şi calitatea de stat membru al Uniunii Europene, va trebui să negociem cu Uniunea Europeană fie obţinerea unor derogări, fie revizuirea tratatelor constitutive, astfel încât fiecărui popor european să-i fie garantate drepturile de proprietate asupra teritoriului naţional şi asupra resurselor naturale ale acestui teritoriu.

Reîntregirea Patriei. Articolul 3.1.

Se propune ca, după articolul 3, “Teritoriul”, să fie introdus un nou articol, 3.1, cu denumirea “Reîntregirea Patriei”, cu următorul cuprins:

“(1) Statul român este continuatorul statului naţional şi unitar consfinţit prin Actul Unirii Basarabiei cu România citit şi semnat în Sfatului Ţării la Chişinău pe 27 Martie 1918, prin Declaraţia Unirii Bucovinei cu România aprobată de Congresul General al Bucovinei la Cernăuţi în 15/28 Noiembrie 1918 şi prin Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la 1 Decembrie 1918.

(2) Poporul român militează şi acţionează, necontenit şi paşnic, pentru Reîntregirea Patriei, prin eliminarea definitivă şi irevocabilă a consecinţelor celui de-al doilea Război Mondial, cu respectarea prevederilor tratatelor şi dreptului internaţional.”

În acest scop, vom pleda pentru a identifica aliați peste Prut, pentru modificarea art.1 din Constituția României, după modelul Germaniei, în eventualitatea “redobândirii suveranitatii politice și teritoriale asupra provinciilor/pamânturilor rupte de la Statul Român de către Puteri străine”, cu prevederea că “schimbarea compoziției unor teritorii românești,  prin deportarea băștinașilor și colonizarea acestor teritorii de către reprezentanți ai statului strain, care le-a ocupat, constituie crimă de genocid și se pedepsește ca și crimele comise împotriva umanității”.

Suntem singurul popor european a cărui ţară a rămas destrămată ca urmare a celui de al doilea război mondial declanşat de regimurile criminale nazist şi comunist. Este dreptul nostru, al poporului român, să milităm şi să acţionam necontenit şi paşnic pentru Reîntregirea Patriei, pentru eliminarea acestei mari nedreptăţi. Reîntregirea României este un obiectiv fundamental al întregului popor român. Nu este un subiect care să fie lăsat pe mâna politicienilor, să fie folosit de aceştia pentru manipularea voinţei politice a românilor din interiorul şi din afara statului lor naţional. Acest obiectiv primordial al neamului nostru trebuie înscris în Legea Fundamentală a României. Ne vom reîntregi ţara dacă şi numai dacă noi, toţi românii, ne vom trezi, în fiecare dimineaţă cu gândul la ziua în care ţara va fi reîntregită, numai dacă vom vrea acest lucru, cu toată fiinţa noastră şi vom acţiona, cu toate puterile, pentru a obţine reîntregirea. Este un drept recunoscut de comunitatea internaţională, de dreptul internaţional.

Să reţinem, că Reîntregirea Patriei nu poate fi realizată fără consimţământul liber exprimat al românilor din stânga Prutului pentru ALĂTURAREA teritoriilor locuite de ei la statul român. Este nevoie ca fraţii noştri din aceste teritorii să ceară ei, prin referendum, unirea cu ŢARA. Este în interesul întregului popor român ca şi românii din Republica Moldova să adere la Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor (MCC), să militeze pentru adoptarea Constituţiei propuse de MCC, nu numai în România, ci şi în Republica Moldova., să se organizeze, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al MCC şi ale legislaţiei în vigoare, să acţionăm, astfel, împreună, pentru accelerarea procesului de Reîntregire a Patriei. Să nu uităm că poporul german rămas în partea de ţară numită Republica Federală a Germaniei şi-a înscris obiectivul reunificării patriei în Constituţia adoptată în 1949 şi a urmărit realizarea acestui obiectiv naţional cu tenacitate şi perseverenţă, până când l-a şi realizat, în împrejurările favorabile generate de destrămarea imperiului sovietic. Iată, acum, în anul 2014, evenimentele din Ucraina ne oferă un nou prilej, istoric, de care ne puteam folosi pentru Reîntregirea Patriei, pe care guvernanţii noştri, incompetenţi şi trădători, l-au ratat, din nou.

 

Cetăţenia. Articolul 5.

(1.2) Etnicii români care au locuit sau locuiesc în teritorii care au făcut parte din teritoriul României nu au pierdut cetăţenia română. Tuturor cetăţenilor care arată că se află în această situaţie şi descendenţilor acestora li se recunoaşte cetăţenia română, la cerere, de îndată, fără taxe.

(Cartea «CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR». www.variantacojocaru.ro)

1.1.4. Atragerea investiţiilor (coloana vertebrală a economiei), prin aplicarea Planului Marshall şi conversiunea remitențelor.

Implementarea Planului Marshall va însemna un efort investițional din partea României + UE + SUA + alţi Parteneri de Dezvoltare + voința politică a elitei din R.Moldova şi România.

Proiectul prevede schimbarea paradigmei de dezvoltare şi de creştere economică (de la consum şi remitenţe – la valorificarea resurselor renovabile de care dispunem – oamenii şi pământul, dezvoltarea unei economii inovative orientate spre export şi spre eficienţa energetică). În acest sens, vom pune accentul pe competitivitate.

«Planul Marshall» prevede, în linii mari: o calitativă creştere economică, locuri de muncă şi salarii decente, conversiunea remitenţelor şi formarea clasei mijlocii, ca și garant al concilierii naţionale şi a stabilităţii politice). Pentru a cunoaște pulsul și a ţine pasul pieţelor externe, a descoperi nişe şi a promova produsele naționale, vom crea, pe lângă consulatele R.Moldova, Centre de Marketing şi Consulting, show-room-uri etc. Elaborarea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii pieţei interne, în special de produse BIO.

Atragerea şi conversiunea remitenţelor în investiţii (există viziunea şi planul de implementare, inclusiv prin coparticipare la Planul Marshall). Viziunea generală a Consiliului Unirii în raport cu DIASPORA este Reîntregirea, în Diasporă, a românilor de pe cele două maluri de Prut, fără ingerințe politice din partea promotorilor moldovenismului stalinist. Crearea de condiții optime și credibile pentru aducerea acasă a cetățenilor noștri de peste hotare”. Pentru aceasta, e nevoie de următoarele măsuri:

 • Crearea unei Bănci de Investiţii/Dezvoltare, având capital mixt (50:50) statul şi migranţii moldoveni interesaţi, pentru cofinanțarea fondurilor europene și proiectelor din Planul Marshall;
 • Crearea, pe aceleaşi principii, a unui Fond mutual de Investiţii, a Fondului de Garantare a creditelor şi a unei Companii de Leasing;
 • Deschiderea incubatorelor şi a parcurilor agroindustriale şi tehnologice (exemplul Israelului );
 • Asigurarea coparticipării cu o implicantă investiţională a migranţiolr moldoveni la aplicarea proiectelor în cadrul Planului Marshall (cu impozitarea dividendelor la cota “0”);
 • Descătuşarea mediului de afaceri (de monopolism, de taxe exagerate, de birocraţie exagerată, etc.); o fiscalitate prietenoasă : TVA-10% pe produsele autohtone ; taxa unică de 10% , cu pedeapsa de până la 10 ani privațiune de libertate (exemple: Albania, Singapore ș.a.)
 • O reprezentare corectă şi echitabilă în Parlament a cetăţenilor R. Moldova din diaspora, în special tineret, conform numărului persoanelor cu cetăţenie R.Moldova/română din colegiul respectiv.

Implementarea acestor proiecte va favoriza apariţia clasei mijlocii, în special în zonele rurale. Consiliul Unirii este conştient că IMM-urile sunt forţa motrice a unei economii bazate pe inovare (cum se pretinde cea a UE) şi aproape unica posibilitate de a crea noi locuri de muncă.     

Concluzia: Nu trebuie luptat contra sărăciei (slogan politic abstract şi demagogic), ci ajutaţi să prospere micii întreprinzători, inclusiv prin conversiunea în investiţii a banilor populaţiei. În acest scop, Statul va crea un Centru de Competitivitate şi de Promovare a Proiectelor de Investiţii şi Dezvoltare, care va asigura pe gratis şcolarizarea primară în domeniul afacerilor, va oferi ajutor în studierea pieţei, în identificarea tehnologiilor avansate, a segmentului de piaţă şi în elaborarea planurilor de afaceri pentru cetăţenii interesaţi în demararea unei afaceri, cu precădere în mediul rural; scrierea proiectelor pentru atragerea fondurilor europene; executarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele din cadrul Planului Marshall etc. În acest scop, Statul va aloca surse financiare primăriilor, pentru a elabora planuri urbanistice şi de amenajare a teritoriului.

1.1.5. Viitorul tineretului (viitorul Țării Românești)                                                         

Avem o datorie de onoare faţă de generaţia viitoare, care nu trebuie să fie încă o generaţie de sacrificiu. De aceea, educaţiei îi va reveni un rol important în strategia de dezvoltare, incluzând asigurarea de condiţii pentru crearea locurilor de muncă tinerilor și oferte de case sociale ieftine (prin intermediul Fundaţiei DJ.Carter), dezvoltarea antreprenoriatului în mediul tineretului, transferul de expertiză din UE / România pentru soluţionarea problemei şomajului în rândurile tineretului.

1.1.6. Organizarea agriculturii ecologice performante în baza modernizării tehnologice, managementului durabil al solului şi schimbării paradigmei de dezvoltare. Viziunea Consiliului Unirii pentru scoaterea agriculturii R.Moldova din starea de subzistenţă este transformarea sectorului agrar–agroindustrial în pilonul de bază al economiei performante, şi factor decisiv în creşterea PIB. (Concept de proiect elaborat de CU „Schimbarea paradigmei de dezvoltare socio-economică a R. Moldova, 2012”). Cea mai mare problemă a sectorului arar este legată de lipsa unităţilor de procesare, R.Moldova exportând mai mult materii prime şi foarte puţine produse procesate cu valoare mare adăugată. Pornind de la dinamica cererii în UE şi – nu numai – de produse bio, practicarea agriculturii ecologice pe suprafeţe mici şi medii devine rentabilă şi atractivă. Această şansă vine pentru R.Moldova şi România ca un DAR de la Dumnezeu. Miezul reformelor şi restructurărilor de esenţă prioritară în agricultura modernă îl constituie PRODUCŢIA ECO şi CALITATEA PRODUSELOR; asanarea şi protecţia solurilor şi a pădurilor; dezvoltarea cooperativelor și a parcurilor agroindustriale pe principii europene autentice.

Echipa PNL-Consiliul Unirii vor promova implementarea în şcoli a proiectului „Tânărul Fermier”, prin conceptul : ”Fiecărui liceu – un grup (cluster) de mini-ferme ecologice de excelenţă (concept de proiect elaborat de Consiliul Unirii).          

Dezideratele se pot realiza mult mai uşor în cadrul României Reîntregite. Urmând exemplul Marii Britanii, declarate ”ţară de investiţii în tehnologii ecologice cu utilizarea redusă a carbonului, România Reîntregită poate deveni ţara investiţiilor în producţia agricolă BIO, cu brandurile naționale: “Grădina Europei”, “Paradisul agricol românesc”!

1.1.7. Securitatea Naţională, Educaţia, Sănătatea, Cultura, Mediul şi Resursele pietrele de temelie ale Naţiunii. Acestea reprezintă structura de rezistenţă a politicilor sociale ale statului. Procesul economic înseamnă şi proces social! Doar cei care înţeleg axioma pot aspira la cârma ţării.

1.1.8. Împroprietărirea cetăţenilor, ocuparea forţei de muncă şi salarizarea decentă (adoptarea Legii Cojocaru privind construcţia economiei democratice şi constituirea Fondului Naţional de Capital Distributiv…; www.variantacojocaru.ro);    

Se impune imediat (în R.Moldova) : majorarea salariului mediu la sat de cel puțin până la 4000 lei și la oraş – de 7000 lei, prin:

 1. a) diminuarea economiei informale, evaluată de experţi la 19 – 20 miliarde de lei anual.
 2. b) estimarea poverii administrative centrale și micșorarea ei prin optimizare argumentată (ataşat – Proiectul Structurii organizaţionale a Guvernului Naţional pentru Modernizare – în perioada de tranziţie).
 3. c) Varianta mai radicală: aducerea salariului şi a pensiilor în 2018 la nivelul celor din România – impact al procesului de Modernizare şi Implementare a Planului Marshall.

De menţinut: Asigurarea creşterei salariului numai pe principiul meritocratic şi în corelare cu creşterea productivităţii muncii

1.1.9. Promovarea instituţiei ELITELOR / VALORILOR NAȚIONALE

1.1.10. Organizarea industriei prelucrării deşeurilor. Conform normelor UE, fiecare ţară are obligaţia utilizării şi reciclării a minimum 50% din deşeurile menajere şi 70% – din deşeurile nepericuloase, până în anul 2020. Deşeurile nu trebuie tratate ca o povară, ci ca oportunitate pentru dezvoltarea economică, iar managementul integrat al deşeurilor – și ca o sursă importantă pentru noi locuri de muncă.

1.1.11. Securitatea şi eficienţa energetică – o staţie de biogaz cu microcentrală termo-electrică în fiece localitate

1.1.12. Industria IT

1.1.13. Turismul

1.1.14. Cercetarea şi dezvoltarea

1.1.15. Revenirea la Dosarul Descentralizării şi Dezvoltării Regionale

Reorganizarea administrativă a R.Moldova, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, descentralizarea deciziei si a fondurilor bugetare la nivelul comunităţilor.

1.1.16. Problema Transnistriei (unde dreptul internațional este de partea R.Moldova). Toate guvernările, de la apariţia conflictului şi până acum, au folosit zona ca pe un contraargument în eventualitatea Unirii R.Moldova cu România, dar și a aderării la UE.

N.B.: Pentru a exista ca stat, Transnistriei îi lipsesc două atribute esenţiale: sustenabilitatea economică deplină (asigurată doar de Federaţia Rusă) şi recunoaşterea altor state, fiind considerată „gaura neagră a Europei”. Oferta pentru soluţionarea problemei Transnistrene:

 1. a) Schimbarea formatului de negocieri, cu readucerea României, exclusă abuziv din format;
 2. b) R.Moldova va declara oficial Transnistria teritoriu ocupat şi nu va recunoaşte datoria Gazpromului rusesc de 5 miliarde de dolari SUA, formată artificial, fără implicarea Guvernului R. Moldova;
 3. c) Conlucrarea intensă cu o Ucraină proeuropeană;
 4. d) Planul Marshall – plan şi pentru reîntregirea economică şi, mai apoi, – politică, a malurilor drept şi stâng al Nistrului.

1.1.17. Formarea spaţiului informaţional adecvat valorilor constituţionale şi priorităţilor declarate. Scoaterea mass media de sub infuenţa politicii şi a oligarhiei; protejarea societăţii de fenomenul spălării creierilor de către mediile propagandistice din exterior, ostile naţiunii române! Aceste priorităţi sunt părţi componente al Proiectului de Ţară În UE – prin Reîntregirea şi Modernizarea Ţării până în 2018!”. Asumarea acestor priorități este publică, ceea ce înseamnă că unioniștii oferă o garanţie efortului depus în viitor în acest sens, și nu un simplu artificiu electoral menit să extindă numărul votanţilor.

 1. Vom opta pentru regândirea valorică a Ţarii Reîntregite!

Societatea românească, în special din stânga Prutului, este grav bolnavă de câteva boli cronice – „Boala amneziei , a clivajelor şi a apanajului oligarhilor”… Hrana noastră spirituală se prepară timp de 200 de ani cu ingrediente de minciună, manipulare, deznaţionalizare, valori false, respectiv şi spiritul nostru românesc este eclipsat de sărăcie, presiunea minciunii şi hărţuit de coloana a 5-a a Rusiei.

 

Impactul: O mare parte a populaţiei au devenit plebei (săraci, umili, grosolani, fără activitate permanentă). Problema identitară trebuie tratată, în toată complexitatea, numai de pe poziţiile ADEVĂRULUI şi ale DEMNITĂŢII!

 

2.1. Vom edifica, în PMAN, un panou-monument, cu textul Declaraţiei de Independenţă al R.Moldova din 27 august 1991 – simbol al trezirii conştiinţei şi demnităţii naţionale! Cine nu va respecta Declaraţia votată de sute de mii de cetăţeni, să fie trataţi ca forţe ostile, reacţionare, ce atentează la drepturile, demnitatea şi aspiraţiile naţiunii titulare majoritare. A menţine în continuare Statalitatea R.Moldova înseamnă promovarea separatismului faţă de Patria-Mamă. Nu există Ţara R.Moldova – pe de o parte există România, pe de altă parte – cei care vor ca R.Moldova să devină MoldoRosia.

2.2. Comunicare cu cetăţenii numai de pe poziţiile Adevărului:

 

Despre sărăcie şi locuri de muncă: (se îmbogăţesc politicienii oligarhi, demnitarii de stat corupţi şi intermediarii, formând împreună mafia politică parazitară).

Despre istorie, cultură, credinţă, demnitate, cetăţenia română, prezentul şi viitorul Ţării Reîntregite;

Despre valorile europene: drepturile omului şi ale minorităţilor naţionale;

Despre NATO: adevăr şi mituri; Securitatea Naţională în contextul geopolitic actual şi misiunea coloanei a 5-a, care ne erodează din interior. Se impune adoptarea de urgență a unei dure Legi privind separatismul şi extremismul, fapt propus de Consiliul Unirii.

Despre modele economice afirmate şi Planul Marshall „România–R.Moldova”: SUA, Singapore, Elveţia, Israel, Japonia etc., cu participarea unor personalităţi cu viziuni unioniste.

Despre însuşirea lecţiei UNIRII din 27 martie 1918

Următorul Parlament trebuie să fie motorul Modernizării şi al Reîntregirii Ţării, printr-un Program de cooperare intraromânească.

 

 1. Care vor fi acţiunile?

3.1. Crearea de condiții necesare unui salt socio-economic spre prosperare (din experienţa umanităţii): Istoria de la Decebal, Ştefan cel Mare, Napoleon, mai târziu – exemplul anilor 50, 60, 70 (sec. XX), miracolul nipon, saltul micilor tigri asiatici, Israelul ş.a. ne indică condiţiile necesare pentru producerea salturilor de ascensiune în dezvoltare şi prosperare:

 • Popor: muncitor, educat, cu valori culturale şi morale formate (altoirea cultului muncii, a responsabilităţii, disciplinii, ordinii şi educaţiei (prin reforme în educaţia primară şi liceală; optimizarea numărului şi performanţei instituţiilor superioare şi colegiilor; preluarea critică a experienţei statelor Singapore, Finlanda, Japonia, etc.; identificarea şi educarea Elitei Naţionale);
 • Lider Naţional: Identificarea şi promovarea LIDERULUI NAŢIONAL (incontestabil necesar): vizionar, stâlp al spiritualităţii dacice, înţelept, patriot cu demnitate, ghidat de interesele Ţării şi ale poporului, sacrificat pentru cauza supremă, carismatic (Istoria confirmă că marile evenimente sunt opera unor personalităţi remarcabile: Hristos, N.Bonaparte, Ştefan cel Mare, Lee Kuan Yew ș.a.).
 • O Idee supremă Naţională mobilizatoare…(”În UE – prin modernizarea și reîntregirea României”);
 • Credinţa și spiritul naţiunii!
 • Modelul economic plămădit din expertiza mondială, combinat cu modelul liberal – conservator brătian interbelic „prin noi înşine“….
 • Capitalul
 • Cultul şi supremaţia Legii. O altă Constituţie -Democratică.
 • Competitivitatea, ca un crez într-o societate bazată pe concurență.

3.2. Cu sprijinul diplomaţiei române, vom cere cu insistenţă în structurile politice europene şi SUA, sprijin în vederea creării unui spațiu comun românesc:

 • garantarea securității R.Moldova de către UE şi ţările membre, în cazul unei agresiuni externe;
 • acceptarea de către UE a redăriii automate a cetăţeniei române pentru toți cetățenii R.Moldova care dau dovadă de cetăţenia română prin naştere;
 • desființarea tuturor barierelor și limitărilor din calea liberei circulaţii şi a liberului acces la piaţa muncii a cetăţenilor R.Moldova în spaţiul UE;
 • susţinerea financiară, prin alocare de fonduri europene la proiecte din cadrul Planului Marshall, precum:
  • Adecvarea sistemului energetic al R.Moldova la standardele UE;
  • Integrarea infrastructurii aeroportuare, portuare, feroviare şi de transport rutier;
  • Compatibilizarea sistemului de educație;
 • Susținerea minorităților din R.Moldova, în vederea recuperării propriilor identități.

3.3.Vom implementa un sistem de Policy Making: O echipă de specialişti – cei mai buni dintr-un domeniu sau altul. Aceştia vor da, în diferite structuri, continuitate programelor, indiferent de culoarea Guvernului sau a partidului de la putere. Parlamentul va fi asistat de o Cameră de specialişti, care vor face studiile de impact și de analiză a nevoilor, împiedicând adoptarea de legi abuzive sau aberante (sfatul lui Florin Colceag, prof.dr.în economie, coautor al „Programului de Retehnologizare şi Modernizare Tehnologică a României”).

3.4. Cetăţenii R.Moldova nu vor fi divizați pe niciun criteriu, vor respecta Legea, indeferent de statutul social, limbă, etnie, sex etc., conform principiului de bază ”Toţi sunt egali în faţa Legii!” Se va intensifica dialogul interetnic prin şcoală, cultură, egumenism; vor fi interzise manifestările extremiste, şovine, de ignorare ori revizuire a Declarației de Independenţă a R.Moldova din 27.08.1991.

3.5. Iniţierea actului de justiţie contra regimului comunist în R.Moldova în baza Raportului Comisiei Cojocaru (pentru crimele din 1940 până în prezent!) Calcularea prejudiciului pricinuit de regimul comunist poporului basarabean, înaintarea unei note de plată Federaţiei Ruse pentru compensarea prejudiciilor cauzate de cei peste 200 de ani de ocupație ruso-sovietică ce se menține și în prezent. ”Numai în acest caz vom gusta Adevărul şi Demnitatea – Pîinea Învierii!” (Grigore Vieru)

3.6. Anunţarea intenţiei de pregătire a populaţiei (prin strângere de semnături) pentru un Referendum Naţional în cea mai dureroasă problemă a românilor : „Sunteţi pentru anularea necondiţionată a consecinţelor Pactului criminal secret Molotov–Ribbentrop, ceea ce echivalează cu Reîntregirea Basarabiei cu Patria-Mamă şi redarea automată a cetăţeniei române tuturor celor ce fac dovada acesteia prin naştere?”

 1. PRINCIPII ŞI ABORDĂRI

4.1. Miza Electoralei -2014 

Comuniştii, socialiştii, democraţii (CSD) ameninţă cu deturnarea vectorului european : denunţarea Acordului de asociere şi întrarea în Uniunea Vamală, cu toate consecinţele de rigoare !… (Uniunea Vamală = Menţinerea şi legitimarea status-quo–lui de stat neocolonial + Ruperea de civilizaţia europea, căreia îi aparţinem geografic şi civilizaţional + Deznaţionalizare şi regres tehnologic!)

 ORI,

Întrarea reală, în termen rezonabil (2018), cu costuri minime, în UE, prin Actul de Reîntregire cu Romănia (UE = Securitate + Prosperitate + Viitorul civilizat al Naţiunii !) E necesară numai voinţa electoratului!

4.2. Aprecierea guvernării AIE-1,2 şi CPE (Rechizitoriul promisiunilor electorale ale partidelor de la guvernare):

 • Lupta “păpuşarilor” a generat dezamăgirea populaţiei față de Idealul Naţional: au fost călcate în picoare principiile Adevărului, Cinstei, Dreptăţii, Ordinii, Demnităţii
 • A apărut un stat capturat de grupări oligarho–cleptocratice, un stat de tip “STELS”, cu o democraţie imitativă, fără orizonturi civilizate. Populaţia nu va uita cazul Pădurii Domnești, monopolul Metal-feros, cazurile de rider asupra BEM şi Aeroportului etc.
 • Partidele de la guvernare au transformat în sfere de influenţă Instituţiile Statului Procuratura, Justiţia, Vama, CNI, CNA, SIS etc.).
 • Conducerea mimează soluţionarea problemei transnistrene, folosită, în continuare, ca argument contra aderării la UE și contra reunificării celor două state româneşti
 • O constantă a politicii externe de stat este lipsa de curaj şi demnitate, capitularea în faţa minciunii, a obrăzniciei, a umilinţei şi a şantajului!
 • Se mimează și Interesul Naţional, prin semnarea Acordului asociativ cu UE şi aplicarea regimului liberalizat de vize în spaţiul UE.Partidele de la guvernare speculează mediatic aceste acţiuni manipulând electoratul. Acordurile cu UE au fost semnate în scop electoral, încercând înșelarea şi a partenerilor de dezvoltare de la Bruxelles.
 • Alegerea unei marionete ca Preşedinte al Statului, dependente de mofturile celor ce l-au votat.
 • Menținerea tabu-ului pe problema Reîntregirii cu Ţara-Mamă – unica soluţie reală de integrare în UE, fără mari costuri şi în termen scurt
 • Mimarea reformelor structurale într-un Stat jefuit chiar de guvernanți.
 • Guvernul, ca expresie a fabulei lui A.Donici «Racul, broasca şi o ştiucă».

IMPERATIV EVIDENT: Proiectul politic al unioniştilor „În Europa – prin Modernizarea și Reîntregirea României” este condiţia SINE QUA NON (indispensabilă) pentru o aderare reală, în termeni rezonabili – 2018 -, şi cu costuri minime la UE.

Alegem ADEVĂRUL şi făurim împreună VIITORUL SIGURANŢEI şi al BUNĂSTĂRII!

Votăm Săgeata!

Votăm PNL!

Comentarii

Lasă un răspuns