Consiliul Unirii a demarat

Comunicat de presă al grupului de lucru pentru formarea Consiliului Unirii

După prima ședință a reprezentanților PNL, PNR, ai unor segmente ale sectorului asociativ, ai spațiului mediatic și a altor persoane, cunoscute în societatea noastră ca adepți ai unionismului, marți a avut loc prima ședință a grupului de lucru, format pe data de 8 februarie 2012.

La ședință s-au discutat un șir de probleme legate de deciziile și acțiunile ce se impun pentru constituirea unei structuri unioniste situată de asupra partidelor, dar în care să se regăsească membrii acestora, structură avînd menirea să sensibilizeze clasa politică de la București și de la Chișinău, precum și întreaga populație românească, asupra necesității coagulării continue a forțelor unioniste în vederea realizării idealului de reîntregire a neamului românesc.

Grupul de lucru, format din 25 de persoane representative, înscrise voluntar, au decis asupra denumiri primei entități – Consiliul Unirii – care se va ocupa de organizarea acțiunilor de importanță majoră în anul curent, 2012, cînd se împlinesc 200 de ani de ocupație ruso-sovietică a teritoriului românesc din stînga Prutului.

De asemenea, s-a examinat proiectul Manifestului Consiliului Unirii, care va fi redactat și lansat în spațiul public. S-a discutat despre eventualitatea unui Președinte de Onoare, ca simbol al rezistenței românilor din stînga Prutului în fața ofensivei constante din partea forțelor antiromânești și antiunioniste pe această multpătimită palmă de pămînt.


 


A fost format un grup organizator, mai restrîns, care va pregăti ședințele grupului de lucru și va acționa pornind de la sarcinile repartizate asumate de responsabili pe compartimente.

De asemenea, s-au stabilit obiectivele pentru etapa următoare, legate de elaborarea unei concepții a acestei structuri, care urmează să se amplifice printr-o eventuală Mișcare omonimă, ce va include români și alogeni de pe ambele maluri ale Prutului, structuri din sectorul asociativ, partide, persoane fizice, demnitari. Unul dintre obiective este participarea la acțiuni comune ale românilor din întreg spațiul românesc.

S-a decis identificarea continuă de noi aderenți la ideea coagulării forțelor unioniste din spațiul politic, asociativ, mediatic, precum și din rîndurile membrilor fondatori ai Consiliului național al Unirii, constituit în anul 1991, pentru eficientizarea structurii aflate la începutul constituirii sale. 

Următoarea ședință va avea loc peste o săptămînă.

Serviciul de presă al Consiliului Unirii
Chișinău, 15 februarie 2012
Comentarii

Lasă un răspuns