Cultura

Politica socială
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 88]
Cultura

Partidul Naţional Liberal recunoaşte importanţa deosebită a domeniului cultural ca domeniu privilegiat de manifestare a spiritului liber, creator şi a identităţii naţionale.

Pornind de la aceasta şi ţinând seama de realităţile şi dificultăţile inerente oricărei perioade de relansare economică, Partidul Naţional Liberal îşi orientează politica culturală în sensul deplasării accentului de pe subvenţionarea culturii de la bugetul public, către stimularea investiţiei în cultură.

O asemenea schimbare de atitudine urmăreşte transformarea culturii dintr-un domeniu dependent de resursele financiare create în alte sectoare, într-un domeniu în stare să-şi producă propriile resurse, deschizând calea liberă apariţiei unor adevărate pieţe culturale.

În principal, stimularea investiţiei în cultură se face prin recunoaşterrea activităţilor culturale ca aparţinând de domeniul producţiei culturale şi nu prestărilor de servicii culturale, cu efecte benefice asupra impozitării profitului cultural la nivel mai scăzut.

În paralel cu aceste măsuri Partidul Naţional Liberal acţionează pentru descentralizarea instituţiilor culturale şi privatizarea accentuată a tuturor acelor activităţi, care prin însăşi natura lor sunt destinate obţinerii de profituri ce pot fi reinvestite în folosul culturii (activitatea editorială, organizarea de spectacole, turismul cultural etc.).

Descentralizarea instituţiilor culturale va urmări o reducere drastică a numărului de instituţii de rang naţional, finanţate exclusiv de la bugetul public ca instituţii de înaltă cotă profesională, şi va deplasa interesul şi responsabilitatea comunităţilor locale către susţinerea cu resurse proprii a unor instituţii care să le reprezinte.

În ce priveşte instituţiile culturale finanţate de la bugetul public, Partidul Naţional Liberal consideră absolut necesară o reformă managerială şi o nouă politică de resurse umane, care să transforme funcţionarul cultural în artist creator sau specialist creator, permanent cointeresat în sporirea calităţii actului cultural.

Partidul Naţional Liberal are în vedere şi iniţierea legislaţiei corespunzătoare în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, a valorificării moştenirii culturale, dar şi a stimulării creaţiei româneşti contemporane, pentru a putea integra România în circuitul internaţional al valorilor culturale, la locul şi în rangul pe care îl merită.

Comentarii

Lasă un răspuns