Dezvoltarea regionala si locala

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]
Dezvoltarea regională şi locală

În strategia dezvoltării economice Partidul Naţional Liberal va întocmi proiecte de dezvoltare locală, care, pe cât posibil, vor fi elaborate până la nivelul fiecărei localităţi, prin analiza situaţiei existente şi inventarierea resurselor şi posibilităţilor de dezvoltare.

Partidul Naţional Liberal susţine reducerea disparităţilor regionale, considerând că politica regională corect proiectată şi implementată este avantajoasă nu numai pentru regiunile mai puţin dezvoltate, ci şi pentru dezvoltarea de ansamblu social economică a României.

Analiza situaţiei existente arată că nivelul disparităţilor generale a rămas stabil din 1990 încoace, fiind însă de aşteptat că prin aplicarea programelor de reformă să se înregistreze o creştere considerabilă. Situaţia este agravată de faptul că structura administrativă existentă nu are şi nu este o bază adecvată pentru proiectele de dezvoltare regională. Pentru atenuarea impactului şi pentru creşterea eficienţei politice regionale susţinem constituirea a opt macro regiuni numite regiuni de dezvoltare formate prin regruparea judeţelor cu profiluri complementare de dezvoltare. Acestea sunt:

 1. Nord-Est: judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui;
 2. Sud-Est: judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa;
 3. Sud: judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa;
 4. Sud-Vest: judeţele Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Dolj, Olt;
 5. Vest: jud. judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara;
 6. Nord-Vest: judeţele Satu Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj, Bistriţa, Cluj-Napoca;
 7. Centru: judeţele Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba;
 8. Bucureşti.

Pentru susţinerea concretă a programelor de dezvoltare regională, Partidul Naţional Liberal propune crearea unui Fond Naţional de Dezvoltare Regională şi a unui Consiliu Naţional de Dezvoltare cu filiale teritoriale la nivelul regiunilor şi judeţelor, acestea având rolul de derulare a proiectelor. În acest cadru, în conformitate cu principiile sale politice şi de iniţiativă economică privată. Partidul Naţional Liberal se declară apărătorul intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii. Prin toată activitatea sa politică, Partidul Naţional Liberal va urmări crearea cadrului legislativ şi Instituţional favorizant dezvoltării IMM. Atenţia acordată acestui domeniu porneşte de la faptul că reprezintă sectorul cel mai dinamic şi profitabil, fiind singura alternativă de dezvoltare în condiţiile restructurării, demonopolizării şi privatizării economiei româneşti. El este singurul sector capabil să creeze locuri de muncă pentru a absorbi disponibilul din celelalte sectoare, fiind şi principala sursă de cerere a clasei de mijloc, veritabil suport al promovării liberalismului în România.

În demersurile sale concrete, Partidul Naţional Liberal va promova:

 • accesul neîngrădit la spaţii şi echipamente reutilate din sectorul de stat şi public;
 • facilităţi fiscale pentru societăţile cu activitate de producţie;
 • eşalonarea plăţii vamale pentru importurile IMM de utilaje şi echipamente destinate activităţilor productive;
 • acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru absorbţia şomajului;
 • facilităţi bancare pentru fluidizarea creditelor, inclusiv a creditelor cu dobândă subvenţionată;
 • înfiinţarea unui fond naţional de creditare a întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • pregătirea profesională a întreprinderilor în domeniul marketingului, managementului financiar, a informaţiilor tehnice pe suport logistic al MMPS, MEI, MCT.

Partidul Naţional Liberal apreciază că un loc distinct, în cadrul IMM, îl ocupă sectorul cooperatist şi meşteşugăresc. El este o realitate economică incontestabilă, fiind singura verigă a sectorului privat cu structuri integrate. Având în vedere ponderea însemnată a sectorului cooperatist (peste 2500 de unităţi de producţie de serie mică, 1.500 unităţi prestatoare de servicii către populaţie, peste 2.200 unităţi comerciale proprii), considerăm necesară reforma sa pentru consolidarea şi evoluţia calitativă prin relansarea activităţii productive de servicii şi comerciale. Pentru întărirea acestui sector, Partidul Naţional Liberal va promova soluţia acordării titlurilor de proprietate pentru terenurile aflate în folosinţă.

Pentru înfăptuirea acestor obiective, Partidul Naţional Liberal va colabora cu principalele instituţii şi organizaţii neguvernamentale (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Confederaţia Naţională a Patrimoniului Român, CENTROCOOP, etc.).

Comentarii

Lasă un răspuns