Hotarirea DPN cu privire la sarcinile PNL pentru viitorul imediat

Delegaţia Politică Naţională a luat cunoştinţă de raportul privind activitatea BPC în perioada de dare de seamă şi de raportul privind extinderea PNL şi constată că procesul de extindere şi consolidare a PNL se desfăşoară în condiţiile unei situaţii tot mai degradante în Republica Moldova sub regim comunist.

Coaliţia PCRM-PPCD depune eforturi să destrame, prin orice mijloace, coaliţiile democratice în Consiliile raionale, după ce a răsturnat coaliţia democratică din Consiliul municipal Chişinău, să împiedice, prin persecuţii şi intimidări, aderarea cetăţenilor la partide necomuniste.

Anul preelectoral 2008 este unul pierdut pentru Republica Moldova în toate planurile, lucru ce impune partidelor de opoziţie să-şi coordoneze acţiunile în vederea contracarării deciziilor adoptate de comunişti, precum şi a efectelor acestora.

Pornind de la aceste realităţi, DPN a Partidului Naţional Liberal decide:

1. Partidul Naţional Liberal va participa la alegerile parlamentare din 2009.
2. PNL va iniţia şi accepta aranjamente politice între partidele democratice, anticomuniste, în scopul participării consolidate la alegerile parlamentare din 2009, cu condiţia respectării principiilor de bază ale Programului politic al PNL.
3. Se convoacă în culoarul temporal septembrie-decembrie Congresul al II-lea al PNL, cu o cotă de reprezentare de 1 la 50. Se deleghează Biroului Permanent Central stabilirea datei exacte.
4. BPC va asigura respectarea graficului conferinţelor structurilor teritoriale ale PNL, la care se vor alege şi delegaţii la Congres.
5. Membrii BPC coordonatori de raioane vor intensifica eforturile pentru extinderea în continuare a PNL în toate raioanele, pentru crearea structurilor de sprijin în fiece localitate.
6. Membrii BPC, împreună cu membrii DPN, cu membrii organelor de conducere din OTNL şi OFNL, OT Chişinău, vor activa intens pentru realizarea Planului de lucru adoptat de BPC, raportînd sistematic în şedinţele BPC despre munca desfăşurată.
7. PNL nu sprijină crearea de noi majorităţi, formate din comunişti şi aliaţii lor, în Consiliile municipale, raionale şi orăşeneşti, optînd pentru menţinerea coaliţiilor democratice în scopul pregătirii, printr-o bună administrare în teritoriu, a unei opţiuni proeuropene în alegerile parlamentare din 2009.
8. PNL va demonstra constant că e deschis dialogului cu partidele liberale, pentru identificarea unei soluţii optime în vederea pregătirii unei alternative democratice la putere în anul 2009.

Chişinău, 12 iulie 2008

Comentarii

Lasă un răspuns