MAE a atacat in judecata decizia CEC de marcare, a buletinelor de identitate, cu stampila electorala

Concurentul electoral Miscarea social-politica “Actiunea Europeana” a depus luni, 16 februarie, o cerere de chemare in judecata a Comisiei Electorale Centrale in contencios administrativ la Curtea de Apel, privind contestarea legalitatii Hotaririi Comisiei Electorale Centrale nr.2132 din 12 februarie 2009 “Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009”, prin care s-a decis ca, la scrutinul din 5 aprilie 2009 pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, birourile electorale ale sectiilor de votare vor marca actele de identitate ale alegatorilor care vor participa la votare cu stampila speciala, avind imprimata inscriptia „ALEGERI 05.04.09”, conform unei Instructiuni aprobate de Comisia Electorala Centrala.

Drept temei pentru emiterea hotaririi se invoca faptul ca la momentul desfasurarii alegerilor nu este posibila verificarea electronica a participarii la votare, existind riscul votului multiplu; lipsa unui mecanism eficient de prevenire a fraudarii alegerilor, precum si recomandarile expertilor internationali (IFES, PNUD) aflati in Republica Moldova pentru monitorizarea campaniei electorale, ale Coalitiei Civice pentru alegeri libere si corecte „Coalitia 2009”, si prevederile art.18, 22 lit. q), 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997.

Consideram ca hotarirea mentionata a Comisiei Electorale Centrale contravine mai multor norme constitutionale si legale, urmind a fi anulata, pentru ca, astfel, Comisia Electorala Centrala si-a depasit atributiile stabilite prin lege si a incalcat principiul constitutional de separatie a puterilor in stat, prevazut de art.6 din Constitutie.
Conform art.61 alin.(2) din Constitutia Republicii Moldova "modul de organizare si de desfasurare a alegerilor este stabilit prin lege organica". Art.72 alin.(3) lit.a) din Constitutie prevede ca sistemul electoral in Republica Moldova se reglementeaza prin lege organica. Iar potrivit art.60 alin.(1) din Constitutie, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova si unica autoritate legislativa a statului.” Insesi notiunea de „sistem electoral” cuprinde: 1) principiile si conditiile de participare la constituirea organelor reprezentative; organizarea si reglementarea alegerilor; 2) modul de atribuire a mandatelor in autoritatile reprezentative dupa stabilirea rezultatelor votarii.
Art.53 alin.(1) din Codul electoral, adoptat de Parlament conform stipularilor constitutionale mai sus mentionate, reglementind procedura de efectuare a votarii, stabileste ca ”biroul electoral al sectiei de votare inmineaza alegatorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegatorul semneaza in lista electorala in dreptul numelui.”
Deci, legiuitorul, in legea organica, nu a prevazut marcarea cu stampila speciala a actelor de identitate ale alegatorilor care vor participa la votare. si nici o alta autoritate din stat nu poate “completa” (depasi) la discretia sa norma legii organice, inclusiv prin emiterea deciziilor, hotaririlor etc. Toate explicatiile sint in cererea de chemare in judecata, reprodusa aici.

Serviciul de presa al MAE

Comentarii

Lasă un răspuns