MUNICIPIUL BENDER (TIGHINA)

CEAPLIC Şulim B. (n. 1896). Mare comerciant şi proprietar de imobile; membru al PNL. Supus represiunilor în 1941. Reabilitat în 1991.
CEAPLIC Ghitlea Ş. — soţia
CEAPLIC Berco Ş. — fiul
Reprimaţi în 1941. Reabilitaţi în 1991.

COROLIOV Alexandr S. (n. 1894). Membru al PNL. Condamnat în 1941 la 8 ani de muncă silnică. În 1956 cauza este clasată.

SILÎ Feodosie N. (n. 1879). Comerciant; membru al PNL. Condamnat în 1941 la privaţiune de libertate. A decedat în 1942. Reabilitat în 1989.
SILÎ Ana — soţia (n. 1887)
SILÎ Elena F. — fiica (n. 1924)
Deportate în 1941 în reg. Tiumen. Reabilitate în 1989.