OFERTA ELECTORALA a Miscarii social-politice „ACTIUNEA EUROPEANA”

Saracia face ravagii la tara si in orasele Republicii Moldova. Satele si agricultura se gasesc in declin. Exporturile agricole scad constant. Republica Moldova s-a transformat, dintr-o economie agricola cu statut de exportator, intr-un importator net de produse agroalimentare.

Parlamentul ce va fi ales pe 5 aprilie 2009 isi va incepe activitatea in conditii de criza economica, despre care guvernarea comunista prefera sa taca in continuare ori sa induca opinia publica in eroare, spunind ca societatea noastra nu va fi afectata. Republica Moldova este, insa, cuprinsa de o proprie profunda criza de sistem, in special in sectorul economic, fapt ce impune o reformare radicala a tuturor domeniilor societatii. Va fi nevoie de un Plan Strategic prevazind masuri urgente, pe termen mediu si lung, pentru diminuarea consecintelor si depasirea crizelor cu mai putine pierderi pentru cetatenii nostri.


Consolidarea statului de drept

Consolidarea statului de drept este conditia de baza pentru cresterea economica si integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Venind in Parlament si participind la guvernare, vom pleda pentru un complex de masuri menit sa asigure suprematia legii, justitie independenta si presa libera. Vom promova, printre primele initiative legislative, Legea lustratiei, pentru ca Republica Moldova sa nu fie condusa de persoane santajabile. Vom promova functionari dedicati interesului public si valorilor statului de drept, asigurindu-li-se salarii pe potriva prestatiei profesionale. Vom asigura gestionarea corecta a banului si a averii publice. Vom contribui la edificarea unei societati libere, in care cetatenii Republicii Moldova sa fie tot mai siguri de viitorul lor, independenti in decizii si actiuni, in aspiratii in raport cu Puterea in stat, contribuind la prosperarea economica, sociala si culturala a societatii.


O crestere economica anuala de 10-12%

Pentru reducerea decalajului de dezvoltare dintre Republica Moldova si statele din regiune, vom asigura o crestere anuala economica de minimum 10-12%. Dezvoltarea si stabilitatea economica se vor obtine prin: sprijinirea businessului mic si mijlociu, extinderea sectorului privat, inclusiv prin investirea banilor cistigati peste hotare, largirea bazei fiscale ca urmare a introducerii cotei unice si scutirea intreprinderilor de impozit in primii cinci ani de la creare, prin alte masuri. Proprietatea privata este si motorul, si conditia unei dezvoltari economice viabile. Vom incetateni acest principiu in economie, eliminind vestigiile regimului sovietic al economiei dirijiste si al controlului birocratic asupra initiativei private, asigurindu-le tuturor aceleasi oportunitati de dezvoltare si egalitatea in fata legii.


Vom respecta conditiile clasice ale ideologiei liberale – o economie deschisa si liberalizarea tranzactiilor comerciale. Bunastarea cetatenilor poate fi asigurata doar printr-o crestere durabila si calitativa a capacitatii economice, in conditiile deschiderii maxime spre standarde de performanta, prin tehnologii moderne si competitivitatea businessului.


Triplarea exporturilor pina in 2013

Moldova inregistreaza cea mai mare pondere din Europa a deficitului balantei comerciale. La un volum de exporturi de 1,3 miliarde euro, noi importam de 3,5 miliarde euro, deficit acoperit de remitente. Optam pentru dezvoltarea industriilor orientate spre export. Prin atragerea investitiilor straine directe, vom spori anual volumul de export cu 30%, ceea ce va tripla exporturile pina la 4 miliarde euro in 2013.

Vom stimula, astfel, exporturile spre piata europeana unificata, iar economia nationala se va consolida, ca element indispensabil al acesteia, valorificindu-se potentialul uman si strategic.

Evitarea pierderilor si cresterea valorii adaugate in agricultura la 1 miliard de euro pina in anul 2013

Agricultura Moldovei ramine cu o productivitate de 5 ori mai mica decit media europeana. Subventionarea agriculturii trebuie aplicata in spiritul normelor si al principiilor europene. Producatorii nationali se vor conecta la piata europeana, consolidindu-se, in paralel, structurile asociative si de retea ale producatorilor agricoli mari si mici. Vom crea conditii pentru modernizarea tehnologiilor de productie, competitivitatea produselor autohtone, adecvate retelelor moderne de distributie internationale.

Din lipsa resurselor financiare, majoritatea agricultorilor lucreaza in pierdere. Pentru depasirea situatiei e nevoie ca rulajul anual al capitalului in agricultura sa fie de, cel putin, 1,5 miliarde euro. Pledam pentru liberalizarea pietei agricole, ce va face posibila cresterea, de 7-10 ori, a pretului terenurilor si atragerea investitiilor in agricultura. Ne angajam sa ridicam actuala valoare adaugata in agricultura de la 300 milioane, in prezent, la 1 miliard de euro in 2013.

Liberalizarea regimului fiscal

Ne propunem largirea bazei fiscale prin introducerea cotei unice de 12% la impozitul pe venit, scutirea intreprinderilor de impozit in primii cinci ani de la creare. De asemenea, optam pentru o cota a asigurarilor sociale de stat de 14% – jumatate din actuala cota cumulata de 22% plus 6% – pentru tinerii de pina la 30 de ani. (70% din tineri nu au un loc de munca.) Vom diminua TVA de la 20 la 15%. Vom anula TVA la importul de utilaje pentru producatori si la materia prima pentru productia destinata exportului. Anularea celor circa 6200 servicii cu plata prestate de catre institutiile de stat agentilor economici.


Atragerea a 1,5 miliarde euro investitii private in sistemul energetic

Moldova importa 98% din resursele energetice necesare, iar pierderile din sistemul de termoficare depasesc 60%. Ne propunem atragerea a 800 milioane euro investitii pentru sistemele de termoficare, cea ce va permite reducerea pierderilor de, cel putin, doua ori. Vom crea conditii pentru conectarea R.Moldova la sistemul electric rom??nesc si european, precum si la conductele alternative de gaze, fapt pentru care vom atrage investitii private de 700 milioane euro.

Dezvoltarea rurala si infrastructura serviciilor comunale. 400 milioane euro anual pentru infrastructura locala.

Dezvoltarea rurala inseamna grija pentru familie, comunitate, vecinatati si autonomia locala, traditie, ca suma a tuturor elementelor culturale, definitorii pentru natiune, descentralizarea serviciilor publice locale, autonomia financiara a localitatilor, diminuarea inegalitatilor teritoriale, accesul egal si nediscriminatoriu al acestora la fonduri publice de dezvoltare, crearea unui Fond National, care sa garanteze principii stabile si transparente de finantare a nevoilor locale. Modelul european de dezvoltare rurala inseamna si accesul la servicii de prima necesitate, asigurare medicala si elemente de infrastructura urbana, mobilizarea parteneriatelor public–private, dezvoltarea agroturismului, a ecoturismului si renasterea mestesugurilor populare, a artizanatului si artei populare, a traditiilor culturale locale. Pentru apropierea infrastructurii drumurilor, apeductelor, canalizarii, retelelor electrice si de gaze la standardele europene minime, vom obtine, pe parcursul deceniului urmator, investitii de minimum 400 milioane euro pe an din fondurile comunitare europene si vom atrage investitii private.

Crearea, in fiece an, a 25 de mii de locuri de munca, bine platite. Pensii europene.

Optiunea europeana clara si conectarea la sistemul de securitate euratlantic vor permite atragerea investitiilor straine directe si crearea a 25 de mii de locuri de munca pe an. Aparitia in Republica Moldova a unui numar mai mare de intreprinderi cu capital strain va conduce la crearea locurilor de munca bine salarizate. Concurenta intre intreprinderile cu capital strain si autohton va conduce la egalarea nivelului de salarizare, cu o tendinta de crestere a salariului mediu pe republica pina la 500 de euro in urmatorii trei-patru ani. Dezvoltarea economiei si ridicarea nivelului de salarizare vor genera un efect social benefic, ce va insemna o pensie medie de 200 de euro in urmatorii trei-patru ani. Garantam tuturor pensionarilor, dupa primul an de guvernare, o pensie conforma standardelor europene, echivalenta cu minimum 40% din salariul mediu pe tara, adica o pensie medie de 80 de euro. Garantam recalcularea pensiilor stabilite dupa sistemul vechi si scutirea pensionarilor de orice plati la Fondul Social. Vom racorda treptat sistemul national de pensionare si marimea pensiilor la cel european.

Familia, protectia sociala si egalitatea sanselor

Optam pentru protectie sociala si o medicina de calitate pentru toti. Vom asigura conditii institutionale si financiare pentru sustinerea familiilor tinere, reducerea abandonului copiilor, combaterea violentei in familie, cresterea calitatii vietii copilului in mediile defavorizate si respectarea standardelor minime de calitate in toate serviciile speciale acordate copilului in dificultate. Vom majora alocatia de stat pentru copii si indemnizatia unica la nasterea copilului, vom asigura un echilibru socio-economic al familiilor din mediul urban si rural, al familiei si persoanelor de virsta a treia, vom promova participarea activa a femeii la luarea deciziei in structurile de reprezentare publica, vom elimina conditiile discriminatorii ale femeii pe piata muncii, in viata social-economica, culturala si politica, prin introducerea unei reprezentari minime obligatorii a femeilor in Parlament si in primele doua linii ierarhice ale Guvernului, vom asigura diminuarea discriminarilor etnice.

Prioritatile noastre vor fi legate de sanatatea publica, reducerea costurilor si optimizarea banilor investiti in sistem, reducerea cheltuielilor pentru intretinerea sistemului, promovarea alocarii de investitii prioritare pentru institutiile prestatoare de servicii medicale (spitale, ambulatorii, medici de familie), asigurind standarde de calitate cu efecte directe asupra sanatatii populatiei.

Vom elabora un Plan national de resurse umane in domeniul medical, cresterea veniturilor salariale ale personalului din sistemul sanitar, care ar face posibila oferirea si garantarea accesului tuturor cetatenilor la servicii de sanatate de inalta calitate.


Restituirea anuala a unui miliard de lei TVA la procurarea de locuinte noi

Pentru a stimula sectorul constructiilor si a solutiona problema locuintelor pentru cetateni, vom implementa sistemul de restituire a TVA la procurarea de noi locuinte, ceea ce reprezinta 20% din pretul imobilului. La procurarea unui apartament de 60 mii euro, de exemplu, statul va restitui un TVA de 10 mii de euro, mijloace alocate de la Bugetul de stat in suma totala de un miliard de lei. Bugetul va acoperi aceasta pierdere aparenta prin incasarea altor impozite, datorate cresterii volumului de constructii. Garantam un sistem de acordare a creditelor preferentiale pentru locuinte, destinate familiilor tinere si defavorizate.


Oferirea anuala a 10.000 de burse de calatorii si cercetari pentru studenti si tinerii specialisti

Republica Moldova aloca anual peste 500 milioane de lei Academiei de Stiinte, mijloace insuficiente pentru pregatirea profesionala a tinerilor, lipsiti de posibilitatea de a participa la conferinte si cercetari internationale. Dezvoltarea stiintei poate fi amplificata prin directionarea a, cel putin, 50 milioane de lei pentru burse de calatorii si cercetari ale tinerilor. In aceste conditii, 10 mii de tineri vor circula si se vor integra in circuitul stiintific international.

Invatamint european

Sfera educatiei publice din R.Moldova se afla intr-o criza profunda, reclamind realizarea unui sistem educational stabil, echitabil, eficient si relevant, reformarea sistemului de educatie preuniversitara si universitara ca obiective de ordin strategic, avind drept indicatori de referinta autonomia universitara si relansarea educatiei, in scopul dezvoltarii durabile a societatii. Reforma va necesita reglementarea calitatii educatiei la toate nivelurile, innoirea continuturilor curriculare si a traseelor educationale. Ministerul Educatiei si Tineretului trebuie transformat intr-un Minister al Educatiei Nationale, investit cu functia de monitorizare a proceselor in institutiile (pre)universitare. Vom modifica legislatia pentru a garanta asigurarea efectiva a exercitiului administrarii si autonomiei universitare, respectindu-se libertatile academice pentru institutiile de invatamint superior acreditate, inclusiv descentralizarea sistemului educational preuniversitar prin acordarea autonomiei institutionale in gestionarea bugetelor, resurselor umane, elaborarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Vom asigura o educatie complementara – educatie pentru sanatate si alimentatie sanatoasa, cultura civica, antreprenoriala si tehnologica, prin sport s.a.
Optam pentru accesul egal la educatie in toate ciclurile de invatamint. Vom modifica art.13 din Constitutie privind denumirea corecta de limba rom??na a limbii de stat si pentru predarea Istoria Rom??nilor.


Avem nevoie de o politica externa clara

Optam pentru ancorarea R.Moldova in spatiul euratlantic si comunitar al UE in urmatorii 4-8 ani, printr-un acord de stabilizare si asociere, ca preaderare institutionala, sectoriala si integrala la structurile politice europene.

Consideram necesar de a parasi Comunitatea Statelor Independente. Noi pledam pentru crearea, in structura Guvernului, a unui minister al integrarii europene, care va coordona toate actiunile intraguvernamentale orientate spre pregatirea R.Moldova pentru a fi admisa in UE.

Vom promova interesele nationale si prin intermediul Parteneriatului Estic si al Politicii Europene de Vecinatate, pledind pentru accelerarea semnarii unui Acord de Asociere si Stabilizare la UE pina in anul 2010. Noul acord trebuie sa asigure accesul RM la programe privilegiate de finantare in vederea ajustarilor structurale si integrarii sectoriale pe: dezvoltare regionala, dezvoltare rurala, competitie economica, agricultura, transport, educatie si energie. Vom obtine ca noul acord sa includa si dobindirea dreptului de libera circulatie si la munca a cetatenilor R.Moldova in tarile UE pentru urmatorii 2-4 ani, simultan cu semnarea unui Acord de Parteneriat strategic cu SUA, avind ca obiectiv crearea conditiilor necesare aprofundarii integrarii euratlantice.

Vom insista pe intensificarea dialogului R.Moldova cu NATO si pe depunerea unor eforturi consistente in vederea indeplinirii Planului Individual de Actiuni NATO-R.Moldova, fapt ce va conduce la inceperea negocierilor asupra Planului de Actiuni privind aderarea Republicii Moldova la NATO.

Vom lichida, in scurt timp, restantele majore ale R.Moldova fata de Consiliul Europei si UE privind consolidarea institutiilor democratice, respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului, libertatea de expresie, asigurarea independentei justitiei si a autonomiei locale in RM.

Este imperativa semnarea cu Rom??nia a unui Acord bilateral de Parteneriat strategic „Pentru Europa”, care sa conduca la aprofundarea legaturilor financiar-economice intre statele noastre, la facilitarea accesului cetatenilor nostri la piata de munca din Rom??nia, la intarirea cadrului de cooperare transfrontaliera si facilitarea accesului cetatenilor R.Moldova in Rom??nia.

Consolidarea relatiilor de cooperare bilaterala cu Ucraina va conduce la relatii strinse in domenii de interes comun, precum implementarea reformelor interne, stoparea migratiei ilegale, garantarea reciproca a investitiilor, asigurarea ordinii si a pazei frontierelor celor doua state, protejarea drepturilor minoritatilor nationale.

Vom sprijini un cadru de relatii reciproc avantajoase cu Rusia, in temeiul intereselor economice, vom cere respectarea Acordului bilateral, semnat in 2001. Vom mobiliza opinia publica europeana si internationala contra centrelor decizionale, responsabile de tergiversarea retragerii armatelor ruse din Transnistria si de sprijinul financiar-economic, militar si diplomatic acordat regimului separatist de la Tiraspol. Vom cere despagubiri Federatiei Ruse, si ca succesor al defunctei URSS, pentru atrocitatile comise de regimul comunist de factura sovietica, cum au fost, in primul rind deportarile, pentru imixtiunea militara din 1992, sprijinirea separatismului si provocarea de pagube materiale si umane uriase statului independent R.Moldova, drept dovada servind decizia CEDO, care a condamnat Rusia ca tara-agresoare.

Consideram ca problema transnistreana se va rezolva daca Republica Moldova va reusi sa devina un stat prosper, cu viitor european si atractiv pentru cetatenii de pe malul sting al Nistrului. In acelasi timp, Republica Moldova nu poate fi impiedicata de nimeni sa aspire si sa adere la NATO si la Uniunea Europeana, inclusiv nu poate fi victima sau ostaticul problemei transnistrene, mentinute artificial de cercurile imperiale de la Kremlin.

Manifest
adresat de catre Miscarea social-politica „ACTIUNEA EUROPEANA” partidelor politice si tuturor cetatenilor
din R.Moldova privind atitudinea fata de zece probleme cruciale pentru definirea viitorului nostru comun


Miscarea Actiunea Europeana a fost si ramîne deschisa cooperarii cu partidele si sectorul asociativ, cu presa si cu toti cetatenii Republicii Moldova. De ani în sir sîntem cantonati într-o realitate de impas, ce nu ofera un cadru pentru schimbare. Presa, care reflecta aspiratiile si dezideratele membrilor societatii, a adresat partidelor politice o serie de întrebari de natura cruciala pentru viitorul european al Republicii Moldova. MAE a încercat o consolidare a fortelor politice democratice si reformatoare într-un pol proeuropean, care sa priveasca în mod univoc cele 10 probleme formulate. Consideram ca ar fi oportun daca fiecare partid reformator, national, care aspira sa intre în Parlament si sa decida soarta oamenilor, a statului, si-ar expune deschis, franc si ferm atitudinea fata de aceste pozitii. Acest raspuns ar fi si un angajament al fiecarui partid, care se considera democratic si national, privind comportamentul sau în viitorul Parlament, unde aceste probleme ar trebui sa-si gaseasca, prin efortul comun al fortelor proeuratlantice si românesti, o rezolvare comuna.

Iata raspunsul MAE la cele 10 probleme definitorii pentru destinul European al Republicii Moldova, care este un Manifest-anexa la Oferta electorala a formatiunii:


1. Atitudinea fata de natura etnica a statului R.Moldova si fata de identitatea nationala si lingvistica a populatiei bastinase. – R.Moldova este al doilea stat românesc, populatia R.Moldova este alcatuita, în proportie de 80 la suta, de români, limba de stat în R.Moldova este limba româna.

2. Atitudinea fata de Mitropolia Basarabiei si Mitropolia Moldovei. – Este necesara o perioada de tranzitie spre unificarea Mitropoliilor din Republica Moldova, conform realitatii ca sîntem parte a natiunii române.

3. Atitudinea fata de relatiile R.Moldova cu Rusia si cu CSI.
– R.Moldova va proceda ca si Georgia, urmînd sa depuna, de urgenta, cerere de iesire din CSI.

4. Atitudinea fata de relatiile R.Moldova cu Romania. – R.Moldova va semna un Parteneriat strategic bilateral moldo-roman “Pentru Europa”.

5. Atitudinea fata de intrarea R.Moldova in NATO.
– Se va abroga actuala Conceptie a securitatii nationale si modifica art.11 din Constitutie, pentru anularea neutralitatii militare a statului.

6. Atitudinea fata de integrarea R.Moldova în UE.
– R.Moldova va opta pentru a obtine, de urgenta, statutul de stat-asociat al UE si pentru semnarea unui Acord special de preaderare la UE, cu sprijinul Romaniei.

7. Atitudinea fata de adoptarea urgenta a Legii lustratiei. – Legea lustratiei va fi printre primele documente adoptate de viitorul Parlament. Candidatii pentru Parlament pe lista MAE au declarat, pe propria raspundere, ca nu au colaborat cu organele sovietice de securitate.

8. Atitudinea fata de organizarea procesului comunismului. – In Republica Moldova, PCRM este, de jure, în afara legii. Vom radia, conform legislatiei în vigoare, nerespectate în prezent, partidele de sorginte comunista din Registrul partidelor de la Ministerul Justitiei. Parlamentul va interzice, prin lege, partidele de esenta comunista si nazista.

9. Atitudinea fata de Actul de la 4 aprilie 2005. – Condamnam Actul de la 4 aprilie 2005 si pledam pentru nerepetarea unui asemenea act în Parlamentul R.Moldova. Candidatii pentru Parlament pe lista MAE se angajeaza sa nu se alieze comunistilor si acolitilor lor.

10. Atitudinea fata de actualul regim comunist, condus de Voronin. – Pledam pentru o Moldova fara Voronin, o Moldova fara comunism. Am luptat constant pentru democratie si pentru eliminarea comunismului din societatea noastra.

Soroca,
22 februarie 2009

Comentarii

Lasă un răspuns