PNL sprijina constituirea Miscarii Nationale „Memoria Neamului” si Declaratia-Memorandum

Partidul Naţional Liberal sprijină constituirea Mişcării Naționale ”Memoria Neamului” şi Declarația-Memorandum cu privire la istorie și valorile naționale.

PNL a sprijinit constituirea Mişcării sociale “Anul 1812″ şi a “Acţiunii 2012″, participînd şi la acţiuni comune, care au evocat evenimentele de importanţă majoră din viaţa şi istoria Naţiunii Române. Aceasta pentru că PNL împărtăşeşte aceleaşi valori, pe care le promovează deschis, începînd de la constituirea sa, sub regim comunist, în pofida tuturor piedicilor puse de guvernanţii comunişti şi, ulterior, de guvernanţii zişi liberal-democraţi. PNL este conştient de dezamăgirea celor care i-au sprijinit pe actualii guvernanţi, care, la capitolul “Memoria Neamului şi valorile naţionale”, aproape că nu se deosebesc de guvernanţii precedenţi. PNL regretă că presa noastră nu ia în dezbatere această realitate şi această iniţiativă.  Personal, am salutat zilele trecute constituirea Mişcării Naţionale “Memoria Neamului” în cadrul emisiunii “Contrapunct” la Radio-Moldova,   

În perioada cînd PNL a avut reprezentare în Parlament, dar şi ulterior, PNL a cerut decomunizarea societăţii moldoveneşti, proces care nu se produce, din păcate, nici după alternanţa la guvernarea, constituită acum din forţe declarate necomuniste, dar orientate, din păcate, nu spre standardele europene, ale lumii civilizate, ci spre menţinerea sistemului creat de comunişti după modelul sistemului asiatic şi corupt antieuropean, existent în Rusia, ca succesoare a URSS.

PNL a colectat, în Scuarul Europei, săptămîni la rînd, înainte de instalarea Pietrei comemorative din PMAN, semnături pentru lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop şi a participat, cu drapelele PNL în bernă, la dezvelirea acesteia.  La fel a procedat PNL în fiece an de 9 Mai, 22 Iunie, 28 Iunie, 23-24 August, ca şi la acţiuni de 27 Martie şi 1 Decembrie.

Încă din primii ani de existenţă ai R.Moldova trebuiau apricate recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care, în mod consecvent, a examinat şi sugerat noilor state independente măsurile menite să accelereze apropierea acestora de principiile şi valorile cu adevărat democratice. R.Moldova nu se poate integra în UE şi nici apropia de România, stat membru al comunităţii euroatlantice, cu monumentele Lenin în spaţiul public şi în mentalitatea decidenţilor şi a celor în numele cărora este guvernat statul.
PNL constată dezbinarea forţelor de dreapta, naţionale şi îi cheamă, încă o dată, pe unionişti sub un singur drapel.

PNL salută că, la Congresul al II-lea al formaţiunii au participat semnatari ai Declaraţiei, menţionate mai sus, a Mişcării Naţionale “Memoria Neamului”, printre care domnii Alexandru Moşanu, Gheorghe Mârzencu, Anatol Caraman şi alţii şi consideră că puteau fi şi mai mulţi semnatari ai Declaraţiei-Memorandum, dacă unul dintre scopurile politice ale Mişcării ar fi – şi trebuie să fie! – de a se contribui, pe toate căile, la coagularea forţelor cu adevărat naţionale şi anticomuniste, a forţelor care pledează pentru Memoria Neamului, pentru a rezista, ca parte a poporului român, în faţa scenariilor de tot felul, puse la cale de forţele antinaţionale, antiromâneşti, ca să împiedice regăsirea tuturor românilor într-un singur stat românesc, puternic, avînd conştiinţa istoriei sale demne şi a viitorului său demn şi sigur.

Postăm, în continuare, documentele făcute publice de Mişcarea Naţională “Memoria Neamului”.


 


Mișcarea Națională ”MemoriaNeamului” îşi anunţă constituirea şi face un apel către opinia publică

Noi avem eroii noştri!

Declarație-Memorandum cu privire la istorie și valorile naționale

Recent, vandalii au batjocorit Piatra Comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale, unicul monument (în devenire) consacrat tragediei basarabenilor după invazia sovietică din 1940. Chiar și după 20 de ani de independență constatăm că ocupanții se mai simt pe pământul nostru ca la ei acasă. Drept confirmare vine și reacția forțelor antinaționale, în special a unor deputați comuniști din Parlamentul Republicii Moldova, la decizia unor autorități locale și centrale de a schimba mesajul diverselor monumente și memoriale bazate pe minciuna sovietică și înălțate cândva doar pentru a-i slăvi pe invadatori. 

Personaje ridicole își imaginează că mai trăiesc în URSS și încearcă să reînglobeze istoria poporului nostru în parametrii de odinioară. Centrul memorial Cojușna, Pichetul de grăniceri din Stoianovca, obiecte arhitecturale și muzeistice din alte localități au devenit prilej pentru atacul lor împotriva valorilor neamului nostru. În special, și-au îndreptat acțiunile împotriva deciziei guvernamentale de schimbare a denumirii Pichetului de grăniceri din Stoianovca, întitulat adineaori pe nedrept ”al celor trei eroi”. Hazardați în declarații, acești inși antinaționali au divulgat că plăcile comemorative, muzeul și monumentele din interiorul Pichetului consacrate străinilor este opera comuniștilor și… a Ambasadei Rusiei. Mai mult, deputații comuniști au amenințat că, dacă se va ”atenta la memorialul din Stoianovca”, ei vor avea grijă ”adresându-se Moscovei” ca Republica Moldova să suporte probleme la prețul și livrarea gazelor naturale din Rusia.
 
Isteria revanșardă și criminală a plutoanelor antimoldovenești (antiromânești) din ultimul timp ne determină să luăm atitudine publică și să constatăm următoarele:

1. La 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică, aliată a Germaniei naziste, a pus în aplicare pactul secret Hitler-Stalin și a atacat mișelește România, pornind un război nedeclarat după cum îi era obiceiul. În urma atacului brutal de la răsărit, Basarabia a fost ruptă din trupul Patriei și a devenit țară a lui Stalin. Idem, Republica Moldova (RSSM) vine ca o progenitură a acestui rapt, fiind forțată continuu să respecte politica ipocrită a invadatorilor gen ”eliberare”. Ocupanții de atunci și urmașii lor, unii dintre care se mai află printre noi, au menținut pe pământul Basarabiei cel mai crunt regim (străin) în istoria neamului românesc, stăruind până astăzi să ne tot țină în zona pseudovalorilor.

2. Ziua de 22 iunie 1941 la Prut a fost alta decât ne-a prezentat-o timp de decenii propaganda sovietică. Și războiul dintre România și URSS a fost altul decât cel dintre Germania hitleristă și URSS. La 22 iunie 1941 pe cursul inferior al râului nu au fost ”năvălitori fasciști” după cum au insinuat sovieticii. Armata Română în exclusivitate, prin sacrificiul miilor de ostași, a continuat beligeranța impusă de URSS la 28 iunie 1940 și a recurs la eliberarea pământului strămoșesc de sub ocupația bolșevică. Anume soldații români, bravi urmași ai lui Ștefan Cel Mare, printre care mii de basarabeni, inclusiv de etnie găgăză, bulgară, dar și rusă, au pornit peste Prut să-și elibereze pământul natal. La Prut, eroii noștri au fost întâmpinați cu gură de foc de niște străini, care în virtutea câștigării ulterioare a războiului s-au afișat drept ”eroi” pe sine înșiși și s-au autoîntitulat fariseic ”apărători ai Moldovei”. Ei însă nu au nimic în comun cu valorile și istoria poporului nostru. Conform logicii normale și uzanțelor internaționale, soldatul străin sosit cu arma în mâini pe nepoftite este ocupant și nu poate fi erou pentru populația cotropită. Cu referire la țara noastră, ”eroismul” acestui soldat s-a manifestat prin asasinate și deportări în masă ale populației pașnice, prin mutilarea conștiinței și deznaționalizarea concetățenilor dintre Prut și Nistru. ”Eroismul” lor constituie de fapt violență, minciună și impertinență până la acest moment al secolului 21. În aceiași ordine de idei, declarăm că Republica Moldova nu a avut vreun ”Război pentru Apărarea Patriei”. Această formulă impusă de statul sovietic care ne-a ocupat ne este străină.

3. Trupele sovietice de grăniceri dislocate pe linia Prutului după ocuparea Basarabiei în 1940 și care au deschis foc împotriva ostașilor români au făcut parte din odiosul sistem NKVD, analog al organizațiilor SS și Gestapo din Germania nazistă. Anume soldații NKVD au semănat moarte și teroare pe pământul nostru, deci ei trebuiesc puși la stâlpul infamiei și aruncați la groapa de gunoi a istoriei, dar nu să le fie înălțate monumente, cu atât mai mult în cadrul pichetelor de grăniceri, care sunt instituții de stat cu regim special, întreținute de toți contribuabilii.

4. Chemăm Guvernul Republicii Moldova și autoritățile locale să facă o evaluare obiectivă și să elimine din spațiul public monumentele, muzeele și memorialele minciunoase, venite din cadrul vechi al ideologiei bolșevice și care mai țintesc în istoria și tradițiile poporului nostru. În același timp, noi respectăm convențiile internaționale privind ostașii străini căzuți pe un anumit teritoriu și nu suntem împotriva cimitirelor, monumentelor și altor forme de comemorare a acestora. Solicităm Guvernului să identifice sursele financiare pentru înălțarea în Piața Marii Adunări Naționale a Monumentului Eroilor și Martirilor Neamului, care să reprezinte memoria eroilor luptători antisovietici, a celor care au apărat independența Republicii Moldova, precum și a Victimelor regimului totalitar comunist.

5. Ne adresăm către Parlament să adopte Legea interdicției simbolurilor comuniste și celor totalitare pe teritoriul Republicii Moldova. De interzis promovarea falselor valori ale statului sovietic inexistent, de la care ne-am desprins cu sacrificiul generațiilor de luptători. De exclus din discursurile publice și mass media poveștile sovietice cu ”eroi” și ”nemți”, precum și alte mituri inventate prin birourile propagandistice bolșevice, care mai spală creierii cetățenilor Republicii Moldova. Consiliul Coordonator al Audiovizualului urmează să dea apreciere canalelor străine din spațiul nostru public, care mai seamănă minciuna directă sau ascunsă prin diversele lor transmisiuni.

6. Să fie trași la răspundere conform legii persoanele care au vandalizat Piatra Comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale.

7. Prin prezenta, declarăm instituirea Mișcării Naționale ”Memoria Neamului”. Chemăm populația care ține la acest pământ și la tradițiile de neam să susțină prezenta declarație și să adere la Mișcare, spre a glorifica faptele înaintașilor noștri și a promova valorile naționale moștenite. Anume acum și în așa mod se va decide viitorul nostru și al generațiilor care urmează.

8. Apelăm la mediile de informare să abordeze continuu, în profunzime și în corespundere cu normele deontologice, problemele expuse în prezenta declaratie.
 
Aflându-ne în cadrul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2012, Vă urăm, stimați concetățeni, noi împliniri, sănătate și noroc!

LA MULȚI ANI!

26 decembrie 2011

Semnatari:

Alexandru MOŞANU, academician, eminent istoric și om politic, profesor universitar;

Andrei EŞANU, academician, Membru de Onoare al Academiei Române;

Nicolae DABIJA, scriitor-academician, Președintele Forului Democrat al Românilor din R. Moldova;

Mihai CIMPOI, scriitor-academician;

Valeriu MATEI, scriitor-academician;

Gheorghe NEGRU, doctor in istorie, profesor, Președintele Asociației Istoricilor;

Arcadie SUCEVEANU, scriitor, Președintele Uniunii Scriitorilor;

Sergiu CHIRCĂ, academician, profesor universitar, Membru de Onoare al Academiei Române;

Gheorghe GHIDIRIM, medic-academician;

Ion NEGREI, doctor in istorie, profesor, Președinte al Mișcării Civice 1812;

Anatol PETRENCU, doctor habilitat in istorie, profesor universitar, Directorul Institutului de Istorie Socială ”Pro-Memoria”;

Ion BUGA, doctor habilitat în istorie, profesor universitar;

Ion VARTA, doctor în istorie, Institutul de Istorie, Stat și Drept al al A.Ș.M.;

Mihai TAȘCĂ, doctor în drept, Institutul de Istorie, Stat și Drept al A.Ș.M.;

Ion Șișcanu, doctor habilitat in istorie, profesor universitar, Rectorul Universității din Cahul;

Valentina STURZA, deținut politic în URSS, deportată de regimul sovietic în 1941 și 1950, Președintele Asociației Deportaților și Deținuților Politici;

Gheorghe MÂRZENCU, publicist și istoric, copreședinte al Asociației Memoria Victimelor Regimului Totalitar Comunist;

Mihail ȚÂRDEA, deportat în 1941 de autoritățile sovietice, s. Tătărești, Strășeni;

Vasile GHIAUR, inginer, născut în deportare, în reg. Tiumen, Federația Rusă;

Ion PĂDURE, profesor, deportat în 1949;

Alexandru ȘOLTOIANU, luptător antisovietic, deținut politic în URSS;

Tudor BASARABEANU, disident, luptător antisovietic în URSS;

Petru CIOBANU, Președintele Asociației Veteranilor de Război ai Armatei Române;

Anatol CARAMAN, Președintele Asociației Veteranilor de Război 1992 Tiras-Tighina;

Vasile IOVU, Artist al Poporului,

Petre NEAMȚU, Artist al Poporului, director artistic al Ansamblului de Muzică Populară ”Flueraș”;

Maria MOCANU, interpretă, Artist al Poporului;

Elena POSTICĂ, doctor în istorie, director adjunct al Muzeului Național de Arheologie și Istorie;

Petru BOGATU, publicist, profesor, Președintele Uniunii Jurnaliștilor;

Alexe RĂU, doctor în filozofie, Drectorul Bibliotecii Naționale;

Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie, directorul Institutului de Filologie al A.Ș.M.

Val Butnaru, publicist, scriitor, director general Union Media Group;

Valentina Butnaru, ziaristă, profesor, președintele Societății Limba Noastră cea Română
Comentarii

Lasă un răspuns