(video) Prezentarea Programului electoral al Alexandrei CAN, candidat la funcția de Primar General al Chișinăului,

Alexandra CAN – un BUN profesionist eurounionist!

ÎN ANUL 2018, PNL VINE CU NOUĂ PRIORITĂȚI
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Versiunea scurtă

Avem o șansă rară să votăm un BUN profesionist eurounionist, care unește, și nu dezbină!

Prioritatea nr.1: Politici urbanistice principiale
 corectarea Planului Urbanistic General (PUG) și elaborarea planurilor de dezvoltare a
localităților afiliate Municipiului;
 stabilirea zonelor protejate de agrement și restabilirea spaţiilor verzi;
 amenajarea spaţiilor subterane și a spațiilor suburbane;
 cercetarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural, restaurarea Centrului istoric;
 reglementări ale regimurilor de construcție și ale aspectului exterior al clădirilor;
 elaborarea unui Program municipal pentru demolarea blocurilor de locuit periculoase de model sovietic vechi (tip Hrusciov), ale căror resurse s-au epuizat, în vederea construirii, prin parteneriat public privat, a unor blocuri moderne;
 organizarea structurală a transportului, drumurilor şi a intersecțiilor;
 digitalizarea serviciilor și asistarea deciziilor administraţiei municipale.

Prioritatea nr.2: Actualizarea Planului de Dezvoltare socio-economică
a Municipiului

 competitivitate pentru o economie inovativă şi sustenabilă;
 schimbarea paradigmei: de la consum şi remitenţe investiţional nevalorificate – la valorificarea corectă a resurselor renovabile (capital, oameni, pământ);
 construcţia şoselei auto de centură în jurul Chişinăului;
 un Consiliu Consultativ de expertizare și avizare la Primărie din reprezentanții ai Societăţii Civile și crearea Gărzii Urbanistice.

Prioritatea nr.3. Extinderea pe piaţa investiţională a instituţiei dezvoltatorului
 practica “fee-development” va elimina excrocheriile din construcţia blocurilor rezidenţiale;
 îmbunătățirea Programului de construcţie a locuinţelor sociale;
 crearea unui Fond de Susţinere a Dezvoltării construcţiilor locative pentru familiile tinere.

Prioritatea nr.4: O altă abordare a transportului urban și a comunicațiilor

Descongestionarea centrului de tranzit şi limitarea treptată a transportului rutier
în partea istorică a orașului. Direcţii prioritare de modernizare în domeniu:
 un Master Plan General al Transportului Urban;
 reţelele transportului public urban şi suburban în sistem integrat;
 transport Bus rapid, piste pentru bicicliști, rampe pentru cărucioare;
 o infrastructură rutieră cu tehnologia germană a „parcărilor ECO” sub formă de gazoane verzi; parcări mecanizate multietajate, autorizări de construcție cu amenajarea de parcări;
 extinderea rețelei de troleibuze, cu staţii-teminus lîngă şoseaua de centură;
 amenajarea intersecţiilor, cu o perspectiva de două și mai multe niveluri.

Prioritatea nr.5: Mediul ambiant
 managementul deşeurilor prin sisteme integrate;
 aplicarea principiului «cine poluează – plăteşte» – compensarea daunei pricinuite mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei;
 uzine de ultima generaţie (tehnologia de piroliză la prelucrarea termică a deșeurilor solide, fără poluare) și o uzină mobilă de colectare a biogazului la Țînțăreni, cu producerea energiei termoelectrice şi a unei sere industriale;
 curăţirea, cu tehnologii noi, a lacurilor în zonele de agrement. Amenajarea albiei râului Bâc;
 parteneriat public-privat: „FAS&CIP” (faţadă-acoperiş-scară şi curte-iluminare-parcare);
 un Program de orientare spre construcţia blocurilor noi în locul caselor vechi;
 promovarea conceptului de Dezvoltare Durabilă/proiect-pilot de ţară public-privat Clusterul „SinProiectInvest-EV” (”Sinergia proiectelor investiționale-Economia Verde”).

Prioritatea nr.6: Modernizarea habitatului suburban
 consultări săptămânale cu primarii localităților afiliate Chișinăului;
 implementarea unor proiecte-pilot de modernizare a localităţilor suburbane;
 o agricultură ecologică performantă în comune, pe suprafeţe mici/medii – o şansă cu o nouă piaţă BIO pentru Municipiu în context european; în licee – proiectul „tânărul fermier”;
 agro-turism, un Parc-Eco; două centre agroindustriale cu hab-uri (logistice) în localități afiliate;
 o staţie-pilot de biogaz cu microcentrală termo-electrică cu turbină (în perspectivă – în fiece localitate din Municipiu);
 dezvoltarea segmentului „energiei verzi” (solare), bazate pe panouri voltaice.

Prioritatea nr.7: Managementul şi politica decizională în Primărie
 consultări publice, inclusiv referendumuri locale, pentru deciziile cu impact;
 Consilii de cartier, pentru aproprierea de cetăţeni a procesului decizional şi a serviciilor;
 un Centru de scriere a proiectelor; management după modelul „Policy Making! – o echipă din cei mai buni specialişti în diferite domenii, plasaţi în structurile Primăriei;
 studenți (drept/economie) vor analiză contractele de licitaţie și darea în chirie a bunurilor municipale;
 extinderea standardului e-guvernare pentru circulaţia informaţiilor în cadrul primăriei, transparenţa deciziilor și a acţiunilor, a investiţiilor, pentru reducerea corupției în administrarea Municipiului;
 restabilirea Monumentului sacru al Unității și Demnităţii naţiunii române – “TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI”, şters de pe faţa pământului de Armata Sovetică în anul 1944;
 un mini-teatru „La sfat cu M.Eminescu” în Grădina Publică „Ştefan cel Mare”.
Prioritatea nr.8: Politici sociale
 un Fond de solidaritate pentru protecţia socială a categoriilor defavorizate ale locuitorilor Municipiului, în special a pensionarilor cu pensia mai mică de 1500 lei și o compensare pentru energia termică de 50% ș.a.
 un Program de remunerare complementar pentru lucrătorii din învățământ și cultură;
 un Fond special pentru susținerea veteranilor războiului de la Nistru și ai altor veterani;
 asistență socială la domiciliu pentru invalizi, bătrânii defavorizați, persoanele cu dizabilităţi;
 combaterea vagabondajului și a cerșitului pe străzile orașului;
 problema animalelor fără stăpân în cooperare cu asociațiile de protecție a acestora;
 «Laptele și cornul» și ”Detox Pro” – programe implementate și în România pentru detoxifiere, conform legislației europene, pentru școli și grădinițe (prin distribuirea de sucuri naturale, fructe/legume proaspete, lapte natural/produse lactate, fără lapte praf);
 un control sanitar sever al produselor alimentare la instituții de învățământ și unitățile comerciale;
 dezvoltarea antreprenoriatului în mediul tineretului;
 concurs public în selectarea unor funcţionari necoruptibili, care să servească onest cetăţeanul.

Prioritatea nr.9: Un plan aidoma ”Planului Marshall” – pentru atragerea
investiţiilor şi conversiunea remitențelor!
 „Reîntregirea şi Modernizarea Ţării prin implementarea unui ”Plan Marshall: România
– Republica Moldova *2018” (2014, Fundaţia ”Turnul Dezrobirii Basarabiei”), ce reclamă
un efort investițional din partea partenerilor de dezvoltare, prin voința politică a
elitei de pe ambele maluri ale Prutului. Chișinăul va deveni locomotiva acestui Plan.
 valorificarea maximă a relaţiilor cultural-ecomomice pe axa Chişinău-Iaşi;
 proiecte investiţionale prin mecanismul CrowdInvesting (finanţarea populară);
 conversiunea remitenţelor în investiţii prin programul “Aducem DIASPORA acasă!”
– o Bancă de Investiţii/Dezvoltare cu capital mixt: 50 – munciipalitatea şi 50 – migranţii
interesaţi; un Fond mutual de Investiţii cu participarea României; un Centrul
moldo-român de cooperare în afaceri şi investiţii; deschiderea, prin solicitarea partenerilor de dezvoltare, a incubatoarelor şi a parcurilor agroindustriale, agroturistice
şi tehnologice (exemplul Israelului); deschiderea la MOLDEXPO din Chișinău a Filialei ROMEXPO.

VOTUL PENTRU CANDIDATUL ALEXANDRA CAN ȘI PENTRU
PROGRAMUL ELECTORAL AL PNL ESTE UN VOT AL DEMNITĂŢII
NAŢIONALE, AL VIITORULUI NOSTRU ROMÂNESC ŞI EUROPEAN

Platforma electorală este publicată integral pe www.pnl.md
PNL / Data tiparii 04.05.2018, conform facturii nr. 174 / Tiraj 2000 ex. / Tipografia “Europres” / Electorala 2018 / Achitat din fondul electoral.
Comentarii

Lasă un răspuns