Raport BPC in sedinta DPN

Raport prezentat la sedinta DPN a PNL pe data de 12 aprilie 2008
de catre Vitalia Pavlicenco, presedintele PNL.

Stimaţi membri ai Delegaţiei Politice Naţionale,
Stimaţi membri ai conducerii Organizaţiei Femeilor Naţional Liberale, ai Organizaţiei Tinerilor Naţionali Liberali, ai conducerii sectoarelor Organizaţiei municipale Chişinău,

Stimaţi invitaţi şi prieteni,

Sîntem la peste un an de la constituirea Partidului Naţional Liberal, înregistrat la 3 februarie 2007. Într-un an şi ceva am cunoscut şi bucurii, şi dezamăgiri, care nu ne-au înfrînt. Într-un bilanţ al activităţii ar fi greu să evaluăm proporţia dintre negativ şi pozitiv. Ştim, însă, că nu avem dreptul să ne descurajăm, în pofida unor impedimente obiective şi subiective, din interior şi din exterior, în activitatea desfăşurată. Nu avem dreptul pentru că statul nostru se află într-o mare cumpănă, chiar şi după 17 ani.

Nu am sărbătorit oficial un an de existenţă a PNL. Cele mai relevante consemnări ale acestui an au fost activităţile efectuate în campania electorală din 2007 şi activităţile, în special, după şedinţa DPN din 22 decembrie 2007, cînd am relansat activitatea partidului după unele mişcări neoneste pe spectrul numit liberal.

În această perioadă am ţinut în total 8 şedinţe deschise ale Biroului Permanent Central, avem în fiece luni şedinţe informale ale BPC, cu prezenţe, evident, diferite, am adoptat un Plan de lucru al BPC, despre care astăzi vom vorbi, am avut o serie de acţiuni care par să fi scos partidul din anonimat.

Trebuie să spun, de la bun început, că în partid încă domină două stări de spirit. Una e de mai înainte – că principala sarcină – pentru că nu avem suficiente mijloace financiare – ar fi să căutăm un tren spre viitorul Parlament, iar munca pe care o vom depune-o la hurtă să se vadă sau să nu se prea vadă, dar să încheiem astfel, partitura naţional-liberală în opera politică moldovenească. A doua stare de spirit – preponderentă şi în rîndul tinerilor naţional-liberali, pe lîngă mai mulţi colegi seniori – e să mergem pe construcţia de partid, pe acţiuni, pe mesaje. Cred că ambele au dreptul la viaţă. Prima îi stimulează pozitiv pe purtătorii celei de-a doua, care doresc şi mai abitir să demonstreze că purtătorii primei poziţii greşesc, rămînînd pesimişti.

Purtătorii ideii că e lipsită de sens o activitate intensă, deoarece viitorul ne-ar fi pecetluit au, cred, două motivaţii: obiectivă – că nu avem banii lui Roşca, cel mai bogat deputat din Parlament (deşi nu prea cred în asta), nici banii lui Urecheanu, sau ai lui Filat, care, speram, vor fi pusi in serviciul europenizarii Moldovei. Motivaţia subiectivă ar fi că e prea iluzoriu să obţii ceva chiar dacă vei munci pentru consolidarea PNL, deoarece liderii politici locali sînt deja împărţiţi şi alţi nu vin, deoarece nu văd o perspectivă. Nu pot spune azi cine are dreptate – timpul va arăta – pot spune doar că am mers noi pe varianta lui Filat – găsim oameni noi şi indecişi printre milionul şi 700 mi de alegători din R.Moldova, oameni avînd convingerii, nu doar anumite interese.

Purtătorii celei de-a doua stări de spirit consideră că acţiunea şi oamenii fac partidul, solidari în a ne mobiliza pentru a scutura jugul comunist, inclusiv pentru a veni într-o formă cît mai pregătită spre negocieri şi fuzionări, spre alte formule de participare la alegeri. Astăzi, construcţia de partid la PNL este un test şi un pariu cu propria persoană. Astfel, toate stările de spirit au dreptul la existenţă, exceptînd indiferenţă şi inactivitatea.

Imediat după 22 decembrie am recurs la discuţii cu fiecare membru al DPN, pentru a-l întreba unde şi cum îşi vede implicarea şi locul într-o structură ce trebuie să fie reprezentativă şi eficientă. Rezultatele şi-au găsit reflectarea în deciziile luate cu privire la retragerea sau la absentarea permanentă a unor membri ai DPN de la activităţile partidului. Cunoaştem dificultăţile de început, legate de înregistrarea unui partid naţional de opoziţie într-un regim totalitar comunist. Însă acum avem obligaţia să ne funcţionalizăm organismele statutare – Biroul, DPN – în baza principiului reprezentativităţii, urmare a creării altor structuri statutare în partid.

În procesul de consolidare a PNL am creat Organizaţia Femeilor Naţional-Liberale (OFNL), Organizaţia Tinerilor Naţional-Liberali (OTNL), Organizaţia Municipală Chişinău condusă de Consiliul de Coordonare. Se află în proces crearea echipei de reprezentanţi din localităţile rurale din jurul Chişinăului, consolidarea echipelor de partid din şase raioane mai apropiate de Chişinău – Străşeni, Hînceşti, Orhei, Ialoveni, Criuleni, Nisporeni, din Durleşti. Unele lucruri ne-au reuşit mai bine, altele încă nu chiar cum ne-am propus. O cauză ar fi neimplicarea la modul cuvenit a membrilor BPC, sarcina noastră rămînînd să le oferim încrederea că se merită să-ţi asumi răspunderi de tot genul, în loc să fii un excelent observator în partidul tău.

Vreau să vă mulţumesc tuturor care aţi contribuit la identificarea adepţilor, ce au reprezentat raionul în procesul de creare a structurilor menţionate. Acum urmează să nu pierdem capitalul uman mobilizat, să dezvoltăm pe baza lui noi structuri în teritoriu. În acest sens, vreau să apreciez pozitiv activitatea echipelor de la Bălţi, Cahul, Rezina, unde s-au constituit şi organizaţii de tineri, cunosc şi planurile altor colegi de a continua procesul.

Tot în ianuarie-martie am efectuat un mare volum de muncă de secretariat pentru evidenţa membrilor şi a structurilor PNL. Cu satisfacţie remarc şi că avem peste o suta de noi membri veniţi în PNL din proprie iniţiativă, chiar reproşîndu-ne că nu ne găsesc la informaţii 1188 sau 1189. Aceştia sînt oameni ai convingerilor, valorilor şi principiilor.

Ne felicităm că am pregătit şi materiale de agitaţie care ne promovează identitatea politică şi mesajul, o carte de vizită a PNL, pentru că avem ce spune, deşi nu avem o atare oportunitate la televiziunea centrală, ocupată de Voronin şi Roşca. Am pregătit pliante, calendare de două feluri, tocuri, fulare, maieuri, banere, steaguri, afişe. Pregătim steguleţe, insigne, carnete de partid, site-ul cu materiale, autocolante pentru maşini, chipiuri, banere pe raioane ş.a.

Aceste materiale costă. Însă dacă avem acţiuni, datorate, în primul rînd tinerilor, obţinem şi sprijinitori. Aici aş dori să mă opresc puţin.

În anul de cînd activăm – mai cu hopuri, mai cu salturi – ne-am convins de carenţe în mentalitatea unor cetăţeni, cu reţineri privind un partid condus de o femeie. Nu generalizez, sînt multe şi frumoase excepţii. Una o constituie tinerii, axaţi pe manifestare publică, ca să-i sensibilizeze pe ezitanţi, pe procomuniştii înrăiţi şi pe rudele mai în vîrstă că a vota trecutul înseamnă stagnare şi dispariţia Moldovei ca stat. Însă nu înghiţit de familia europeană sau românească, ci de gura Ursului, de imperiul condus de Dmitri Medvedev. De aceea, ne-am propus să nu-i dezamăgim pe tineri, ci să fim, cu micuţa experienţă, alături de elanul lor, uneori nesăbuit, dar necesar. În acest sens, le mulţumesc tuturor care aţi contribuit la crearea OTNL, congresul tinerilor fiind unul liberal, democratic. Preşedintele OTNL Veaceslav Ombun a fost ales în cadrul unei competiţii deschise şi al unui vot secret. Vicepreşedinţii Vadim Cheptanaru, Ion Calmîc, Nicolae Mărgărint, Tatiana Grîu, Andrei Fluieraş, Valeriu Crăciun, de la Bălţi, sînt activi, curajoşi şi cu iniţiativă. Mă bucur că discuţiile ce au durat trei luni şi activitatea consecventă de atragere a tinerilor s-a soldat cu un congres. Acum urmează să extindem elanul spre provincie, unde sînt tineri buni, ce merită să fie atraşi în politică. Axarea pe oamenii în vîrstă, din păcate, nu a apropiat democraţia. Cu excepţii, ei votează trecutul, închizîndu-le tinerilor viitorul. Tinerilor le revine să le explice ce înseamnă viitorul european pentru tînăra generaţie, care nu merită a fi anulată printr-un vot dat comuniştilor de bătrînii neinformaţi cu bună ştiinţă.

Cu tinerii am avut discuţii pe teme de statut, doctrină, proiecte, plecare la Bacău, întîlnire cu tinerii naţional-liberali din România, cu desfăşurători de proiecte, cu reprezentantul Fundaţiei Nauman, acum „Pentru Libertate”, am avut convorbiri la IRI şi NDI, deplasări în teritoriu, participări la foruri cu implicarea a tinerilor liberali din 14 state, veniţi la Chişinău, la proiectul tinerilor federalişti europeni, cu sprijinul Consiliului Europei, alte întîlniri.

Vreau să mulţumesc membrilor Biroului Alexandra Can, Secretarului General Alexandru Gorgan, dnei Eleonora Cercavschi, colegilor din teritoriu care au identificat tineri de calitate pentru echipa-nucleu, pe care o dezvoltăm.

Am constituit şi Organizaţia Femeilor Naţional-Liberale, chiar de 8 martie, împărtăşind convingerea că prin sensibilizarea doamnelor, care muncesc, rămînînd mereu, pe nemerit, în plan secund, vom reactiva o parte din societate, ne vom aduna cele curajoase şi mai puţin pretabile depresiilor politice. Cred că alegerea Dianei Crudu în această funcţie, pe două dimensiuni – de vîrstă şi de gen – va imprima dinamism potenţialului uman feminin al formaţiunii.

De asemenea, am muncit asupra mobilizării membrilor din Chişinău. Nu pot spune că am avut o Organizaţie municipală încheiată la toţi nasturii, adică acoperind univoc toate secţiile de votare din Chişinău cu agitatori şi observatori. Am făcut în anul acesta adunări ale membrilor pe sectoare. Forţe avem, urmează, după ce a fost sunat fiecare dintre cei 2 mii de membri PNL din Chişinău şi suburbii, prin efortul echipei de conducere, formate prin adunări de sector din 28 de persoane, plus ajutorul fiecăruia dintre noi, mai ales al membrilor DPN in Chişinău, să ducem la bun sfîrşit sistematizarea clară a membrilor pe secţii de votare. Alegerea lui Victor Domnişor, un alt tînăr activ, în funcţia de preşedinte al Consiliului de Coordonare al OM Chişinău, cu disponibilitatea consilierului nostru Mihai Severovan de a fi responsabil din Birou pentru această structură, este un pariu al tinereţii cu experienţa şi sper să reuşim, în curînd, să începem întîlnirile în cartierele Chişinăului, pentru a încerca să fim la modul concret aproape de alegătorii noştri în nevoile lor. Sînt sigură că tinerii din OTNL vor fi participanţi activi la acest proces de familiarizare cu nevoile chişinăuenilor.

Nimeni din membrii DPN nu poate spune că a fost uitat în această perioadă. V-am sunat şi v-am invitat la toate şedinţele. Am avut întîlnirea cu membrii DPN din Chişinău, adunări de sector, şedinţe formale şi informale cu conducerea organizaţiilor de sector ale Chişinăului, cu participarea membrilor BPC. V-am invitat la mitingurile legate de interzicerea TVR1, la spaţiul public de dezbateri, la acţiunea publică de 27 martie, cînd s-au împlinit 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România, la adunarea solemnă a Forului Democrat al Românilor. Noi am participat la aceste acţiuni cu atributele identităţii noastre. Am primit miercuri autorizaţia pentru un miting de 9 Mai, de Ziua Europei, în Scuarul Operei Naţionale. Vă vom anunţa cum ne vom organiza, ne vom sfătui poate să le propunem să participe PL, PLDM şi MAE. Dacă nu, vom face cu propriile forţe.

Trebuie să recunoaştem că nu am reuşit să avem un oarecare ritm al şedinţelor Delegaţiilor Politice Teritoriale. Poate că nici nu reuşeam să fim prezenţi, pentru că ritmul organizatoric de la Chişinău a fost epuizant. Acum urmează ca sămînţa aruncată în teritoriu prin identificarea doamnelor şi a tinerelor dispuşi implicării în politică să încolţească. De fiece dată cînd avem discuţii cu ai noştri colegi mai optimişti din BPC, conveneam să continuăm pe construcţia de partid. Sigur, asta costă şi vreau să le mulţumesc celor ce au oferit un suport staff-ului.

Un aspect menţionat continuu e cum va merge Opoziţia în alegeri. Am discutat şi cu analişti, şi cu lideri de partide. E o problemă pe care toţi trebuie să o rezolvăm, dar nimeni inca nu se apucă. PL consideră că a şi trecut pragul, MAE parcă nu consideră chiar aşa, dar nu face mişcări spre unificare, PLDM era mai sigur la început, acum nu e chiar atît de sigur. AMN e liniştită, chiar prea liniştită, pentru un principal partid de opoziţie. PSL a rezolvat problema mergînd la PD – de justeţea deciziei ne vom convinge mai tîrziu. Nu este obligatoriu să o spun, însă dacă PD ar accepta NATO şi realitatea celui de-al doilea stat românesc, cu dreptul deschis de decizie privind idealul de unitate naţională, asta le-ar rezolva problema. Altfel – e greu de spus.

PNL, adică noi, sîntem unicul partid care am mers în Scuarul Operei Naţionale şi am răspuns celor zece puncte adresate de Timpul, pentru a se şti atitudinea Opoziţiei faţă de sfidările principale ale existenţei statului. Noi avem lucruri concrete efectuate sau avansate ca propuneri în aceşti ani şi le puteţi citi în pliant la „Realizări şi Iniţiative ale naţional-liberalilor”.
Vreau să vă spun din experienţa mea de om politic – că îmi displăcea să asist la rapoarte ale preşedinţilor de partid care, în loc să vorbească despre activitatea desfăşurată de formaţiune, se reduceau la analiza actului de guvernare. Apariţiile publice ale deputaţilor PNL, ale celorlalţi membri ai echipei de conducere arată clar ce atitudine avem faţă de această guvernare dezastruoasă, sprijinită de PPCD şi de alţi înţelepţi şi vizionari de prin lumea noastră politică. Un lucru, însă, vreau să-l spun. Recent, am promis în Parlament că vom face public un Guvern al nostru din umbră. BPC a adoptat aceasta decizie. Cum o vom realiza?

În Republica Moldova a fost investit un nou/vechi Guvern. Umbrela e aceeaşi şi nu va permite mişcări necontrolate. Comitetul Central al PCRM este o deviatkă aleasă la congresul al şaselea al comuniştilot, în care numai doi sînt cine sunt – Tkaciuk şi Voronin sau Voronin şi Tkaciuk. Aceştia deturnează regimul constituţional în Moldova. Aceştia au instalat un Guvern electoral, populist şi represiv, menit să perpetueze, cu orice preţ, comuniştii la Putere. Am propus repetat colegilor politicieni să depunem eforturi comune pentru a da jos, inclusiv prin proteste, regimul comunist, pentru că în anul care a mai rămas vor fi comise încă multe matrapazlîcuri şi se va opera la arestări, persecuţii şi alte abuzuri şi crime contra oponenţilor politici. Poate nu sunt eu cea care să le-o spun, dar altul nu văd să o spună. Însă mare va fi dezamăgirea după 2009, an în care toată suflarea democratică îşi pune mari speranţe, dacă cei veniţi în Parlament şi coalizîndu-se acolo, vor face un Guvern orientat spre Rusia.

Iată de ce dorim să facem o structură de Guvern liberal, din 9 persoane, că nu ne trebuie o droaie de ministere parazitare pe Buget şi pe agentul economic, care să monitorizeze acest an electoral de guvernare, să fie alcătuit din miniştri cu identitate proeuropeană şi românească univocă, capabili să capteze simpatia oamenilor, văzînd că aceştia nu sînt cei ce ne-ar lăsa în zona de influenţă rusească, ci ne-ar duce spre Vest. Să nu ne pomenim cu vot prodemocratic, dar, in final, cu un Guvern antieuropean, antiromânesc şi după 2009. Avem doritori care îşi asumă un asemenea gest, prin care vom vedea cine e curajos, cine poate să înfrunte abuzurile comuniştilor, să spunem, în caz de persecutare, pentru ce o fac împotriva noastră, să avem o echipă redutabilă şi în dialogul cu celelalte partide posibile partenere, să putem, peste un an, să comparăm echipa noastră cu alte echipe reformatoare ale partidelor de dreapta sau de centru-stînga.

Desigur, în Guvernul nostru din umbră vor fi şi tineri, şi femei, împreună cu cei mai experimentaţi şi reputaţi membri ai echipei naţional-liberale. Ştiu că există şi o doză măricică de scepticism în legătură cu oportunitatea gestului, însă în politică nu cîştigă cel ce ce mai bun şi mai bogat, ci cel mai rapid şi mai curajos. În acest sens, aşteptăm şi autooferte din partea Dvs. care sînteţi nucleul de bază al PNL. Credeţi că sunt comuniştii mai deştepţi ca noi?

În perioada următoare, pentru care va trebui să stabilim astăzi priorităţile, prin deciziile pe care le vom lua, vom pune accentul pe extinderea şi consolidarea în teritoriu. Aş dori să ne revizuim echipele, să stabilim responsabili din Birou pentru zone sau raioane, să identificăm raioanele mai organizate şi pe cele care au nevoie de mai mult sprijin din partea Centrului şi să activăm prin implicarea voluntară pentru acoperirea localităţilor cu organizaţii primare ale PNL – cel puţin trei oamni pe lîngă o primărie. În această muncă dificilă, am propus şi tinerilor să se implice activ, pornind de la principiul de unde provine fiecare. Eu cred că tinerii participanţi la congres şi femeile la conferinţă, plus un efort de la membrii BPC, vor oferi efecte concrete. Iar dacă vom avea în fiece săptămînă rezultate, vor apare mai mulţi optimişti care vor dori să fie alături de noi azi, cînd e mai greu, nu mîîne, cînd vom fi mai bine organizaţi şi va fi mai uşor să placem cuiva. În acest sens, îmi exprim recunoştinţa faţă de membrii noi veniţi la partid, echipei OTNL, femeilor şi prietenilor care cred în propriile forţe. Ar fi păcat ca noi, care avem experienţă, mai ales amară, acumulată, să nu transmitem tinerilor ce e bun şi ce trebuie învăţat din greşelile noastre.
În timpul apropiat aş dori să anunţaţi desfăşurarea DPT în raioane, iar noi să stabilim graficul cu participarea coordonatorilor. Trebuie să ne pregătim pentru orice scenarii, inclusiv revoluţionare. Sînt absolut convinsă – şi am spus-o şi în Parlament – că aceşti capitalişti-comunişti, sprijiniţi de creştin-democraţi, – că frumos mai sună îmbinarea! – nu vor admite alegeri libere şi democratice. Nu sunt posibile, în general, în Moldova azi, cu o asemenea bandă criminală la putere, alegeri obiective. Nu mai spun că Voronin, în ajunul alegerilor, vrea să transnistrizeze întreaga Basarabie, numai pentru a se menţine cu toată averea sa pe vîrful Piramidei, să nu răspundă pentru ce a prihvatizat, să nu ajungă pe banca acuzaţilor şi să mai acapareze ce nu a apucat încă.
De aceea, nu exclud aplicarea unui scenariu care să rezulte direct din preambulul Declaraţiei de independenţă a Statelor Unite: "(…) Considerăm ca adevăruri grăitoare faptul că toţi oamenii s-au născut egali, că sunt înzestraţi de către Creator cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea se numără dreptul la Viaţă, la Libertate şi la căutarea Fericirii. Că, pentru a asigura aceste drepturi, Oamenii instituie Guverne, care îşi derivă dreptele lor puteri din consimţămîntul celor guvernaţi. Că, ori de cîte ori o Formă de Guvernare devine o primejdie pentru aceste ţeluri, este Dreptul Poporului să o schimbe sau să o abolească şi să instituie un nou Guvern bazat pe acele principii şi organizat în acele forme de exercitare a prerogativelor sale, care i se vor părea cele mai nimerite ca să-i garanteze acestui Popor Siguranţa şi Fericirea (…)".
Noi trebuie să fim gata şi pentru asemenea variante de proteste şi rebeliuni. Vă mulţumesc pentru atenţie. Vă invit să-mi completaţi raportul, să expuneţi obiecţii şi să vă exprimaţi sincer punctul de vedere.

Comentarii

Lasă un răspuns