Restructurarea si privatizarea

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Restructurarea şi privatizarea

Restructurarea şi privatizarea sunt urgenţe declarate ale Partidului Naţional Liberal. Obligativitatea restructurării provine din nevoia presantă de a îmbunătăţi rezultatele financiare ale întreprinderilor. Restructurarea o înţelegem în dimensiunile: managerială, organizatorică, tehnologică şi de personal.

Opţiunea strategică privind ordinea desfăşurării restructurării privatizării ţine de analiza fiecărui caz în parte, de gradul de concentrare şi de integrare a producţiei. Ca şi în cazul privatizării suntem pentru un ritm, o viteză şi o profunzime accelerată astfel încât costurile să fie cât mai reduse şi rezultatele economice evidente.

Analiza derulării restructurării până în prezent denotă că rezultatele sunt foarte modeste. Restructurarea, deşi a fost un leit motiv, a fost obstrucţionată de cauze tehnice şi de cauze structurale:

A. Cauze tehnice:

  • metodele de selecţie ale întreprinderilor au fost neclare, arbitrare şi deseori discreţionare;
  • lipsa unui cadru instituţional adecvat pentru soluţionarea raporturilor dintre restructurare şi privatizare. Instituţiile create (Fondul Proprietăţii de Stat, Comitetul de Restructurare, Agenţia de Restructurare) au primit atribuţii în bună parte contradictorii sau imposibil de îndeplinit mai ales în cazul întreprinderilor aflate într-o situaţie financiară dificilă;
  • lipsa unor instituţii de specialitate, firme de consultanţă, societăţi de audit, personal de specialitate cu totul şi cu totul insuficient în raport cu cerinţele analizei diagnostic.

B. Cauze structurale:

  • criteriile de selectare a întreprinderilor pentru a fi restructurate de stat au lăsat foarte mult loc corupţiei. Arbitrariul tratărilor face imposibil să se ştie cât de viabile sau de puţin viabile sunt întreprinderile în realitate;
  • restructurarea dirijată de stat reprezintă o deturnare a resurselor de la alte obiective mai importante care pot avea mult mai multe şanse de redresare;
  • programele de restructurare dirijate de stat s-au dovedit extrem de costisitoare şi reprezintă un adevărat coşmar birocratic.

Partidul Naţional Liberal, luând în considerare toate aceste concluzii, propune fluidizarea gestionării restructurării de către stat, simplificarea procedurală şi derularea operaţiunilor pe criterii de oportunitate economică şi de piaţă.

Comentarii

Lasă un răspuns