Și la Sângera candidează o echipă de tineri pentru primar și consilieri în frunte cu Igor Baciu

Leaflet Igor Baciu-1

Leaflet Igor Baciu-2Leaflet Igor Baciu-3Leaflet Igor Baciu-4

În calitate de primar Igor Baciu va realiza:

• Construcția sistemului de canalizare în or. Sîngera și proiectarea acestuia în satele Revaca și Dobrogea, prin intermediul Fondului Ecologic

• Extinderea sistemului de iluminare stradală în zonele unde aceasta lipsește • Elaborarea unui Plan Urbanistic General pentru or. Sîngera, satele Dobrogea și Revaca

• Deschiderea și întreținerea unei cantine sociale pentru persoanele social vulnerabile (pensionari, invalizi, familii cu mulți copii)

• Prin proiectul ”Iubește-ți Rîul”, vom asigura lucrările de curățire și adîncire a rîului Ișnovăț

• Reconstrucția casei de cultură din or. Sîngera

• Legalizarea garajelor din or. Sîngera și s. Dobrogea

• Reparația și construcția de drumuri

• Continuarea lucrărilor de constructie și darea în exploatare a Grădiniței de Copii din or. Sîngera

• Revizuirea traseului de deplasare a microbuzului nr.118 prin localitate.

• Toate ședințele Consiliului Local din or. Sîngera să fie difuzate on-line pe pagina de Internet a Primăriei

• Amenajarea unei pieți agricole în or. Sîngera

• La grădinița de copii din s. Dobrogea vom aplica tehnologii moderne, cu eficiență energetică, pentru a reduce cheltuielile bugetare

• Construcția de trotuare în or. Sîngera, satele Dobrogea și Revaca, amenajarea unui scuar în or. Sîngera

• Convocarea adunării locuitorilor, o dată la trei luni, pentru a discuta problemele din localitate.

Comentarii

Lasă un răspuns