Statul limitat

Principiile liberalismului [Rating: *** Voturi exprimate: 229]
Statul limitat

41. Statul liberal trebuie să fie limitat, atât în privinţa puterilor, cât şi a funcţiilor sale.

El se defineşte, de aceea, nu numai ca stat de drept, ci şi ca stat minimal. Noţiunea de stat minimal a apărut ca o reacţie la funcţiile hipertrofic dezvoltate ale statului modern, în special aşa cum s-au manifestat acestea în intervenţionismul economic şi social a statului-providenţă. Realizarea idealului de stat minimal nu afectează în nici un fel existenţa statului de drept.

Definit de Constituţie, conţinutul limitării puterilor şi a funcţiilor statului trebuie să fie întotdeauna supus controlului cetăţenilor.

42. Statul este considerat minimal dacă implicarea lui în domeniul economic şi social este redusă. Ce înseamnă "redusă"? Nu există o reţetă a priori a statului minimal, ci o situaţie de fapt, în funcţie de care poate fi definit în mod concret. Principala dificultate a definirii practice a statului minimal rezidă în ambiguitatea proprie dublului rol pe care îl are de jucat autoritatea politică, care este în acelaşi timp sursă şi garant al legii, dar şi actor al jocului economic.

De fapt, intervenţia juridică şi intervenţia economică a statului sunt deplin compatibile, dacă prima respectă exigenţele domniei legii şi spiritul dreptăţii, iar cea de-a doua exigenţele concurenţei. Orice încălcare a acestor principii delegitimează acţiunea statului liberal, răpindu-i atributul de liberal.

Comentarii

Lasă un răspuns