Timotei Țurcanu este candidatul PNL, al Consiliului Unirii, la funcția de Primar al Chișinăului

Turcanu Timotei2

Timotei Țurcanu este unul dintre coordonatorii Consiliului Unirii, este presedintele Fundației ”Turnul Dezrobirii Basarabiei”, nu este membru al PNL, este autor al mai multor concepte, proiecte, planuri, strategii privind reunificarea celor două state românești, a fost candidatura pentru funcția de prim-ministru în Guvernul Unirii, prezentat de PNL, împreună cu alte componente ale Platformei unioniste Consiliul Unirii, înainte de alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Nume (de familie)

Ţurcanu

Prenume

Timotei

Ziua, luna, anul naşterii

28 noiembrie 1949

Cetăţenia

Republica Moldova

Adresa de domiciliu permanent (inclusiv codul poştal)

Mun.Chişinău

Telefon / fax

 

022-56-42-78, 068-331-335;

 

 

II.  Studii

Instituţia de învăţămînt

Anii de studii

Specializarea

Titlul / calificarea

Media generală

de la

pînă la

Şcoala medie moldovenească ,

s. Chişcăreni, r-l Sîngerei

1957

1967

 

 

Medalie de argint

Institutul politehnic din or. Chişinău

1967

1972

Facultatea de construcţii

Ingener-constructor

4,73

 

  • Cunoaşterea limbilor

Limbile

Citirea

Vorbirea

Scrisul

Română

Naturală

Naturală

latininiţă

Rusă

Fluent

fluent

chiriliţa

 

  1. Experienţa profesională

Perioada de activitate (luna, anul)

Denumirea companiei (instituţiei organizaţiei)

Localitatea

Postul deţinut (funcţia)

Responsabilităţi de bază (conţinutul activităţii)

Motivul eliberării

de la

 

pînă la

 

Aprilie

2008

prezent

BC ”Moldindconbank” S.A.

mun. Chişinău

Şef serviciu construcţii

Gestionarea proiectelor investiţionale de dezvoltare a Băncii

activez

Noiembrie

2004

Martie 2008

Compania de construcţii „Inrecons” S.R.RL

mun. Chişinău

Consultant-

expert

Impementarea

tehnologiilor avansate în companiile grupului «INRECONS»

 

Propria iniţiativă

1996

2004

Compania „RURALGAZ” SRL

mun. Chişinău

Director general

Imp-export

Propria iniţiativă

1999

2002

Camera de Comerţ

Rom-belorusă

or. Suceava

Preşedinte

Imp-export

Propria iniţiativă

1974

1996

Asociaţia de construcţie raională;

 

 

 

 

Asociaţia Republicană „Agropromstroi”;

 

 

Direcţia de construcţii şi reparaţii a Min. Agriculturi a R. Moldova;

 

Asociaţia Republicană de Aprovizionare a Complexului Agroindustrial;

Or. Vulcăneşti;

 

 

 

 

 

mun. Chişinău;

 

 

 

mun. Chişinău;

 

 

 

 

mun. Chişinău;

 

Maistru, șef de secție, şef mde şantier, preşedinte-adjunct;

inginerul șef;

 

Specialist principal

 

 

Director org.

de construc.

 

 

 

Şef direcţie

Gestionarea activităţiilor de construcţie

 

 

 

 

Supervizarea

Proiectelor şi proceselor speciale de construcţii

Manajementul

Companiei

 

 

 

 

Organizarea procesului de aprovizionare a organizaţiilor de construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propria iniţiativă

1972

1974

Direcţia Principală

Militară de construcţii, or. Moscova

or. Foros,

Crimeia

Serviciul militar : locotenent -ingener

Şef de şantier

 

Demobilizarea

 

  1. Calificări

Denumirea instituţiei unde s-a produs evenimentul

Localitatea

Perioada (luna, anul)

Subiectul

(denumirea evenimentului)

Remarcă

 

 

de la

pînă la

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al R. Moldova

mun. Chişinău

Mai

2011

Iunie

2011

Cursuri pentru atestare tehnico-profesională

Calificarea

Primită:

Responsabil Tehnic în construcţii

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al R. Moldova

mun. Chişinău

Sept.

2011

Oct.

2011

Cursuri pentru atestare tehnico-profesională

Calificarea

Primită:

PROIECTANT

 

  1. Posedarea tehnologiilor informaţionale

Computerul:

·         Microsoft Word

·         AutoCad

·         WinCmeta2000

 

 

  • Starea civilă

 

Starea civilă

căsătorit

 

Membrii familiei

Vîrsta (anul naşterii)

Ocupaţia

·         Soţia – Valentina

      1950

Profesor limba franceză la Academia Militară

·         Fiu – Alexandru

       1982

 Operator FOREX

·         Fiică – Inna

       1976

 Farmacistă

 

  • Informaţii suplimentare

Alte informaţii considerate de candidat ca fiind utile

Abilităţile profesionale: 1.Experienţă în domeniul managementului

                                            investiţional, de proiecte şi construcţii de

                                            la diverse nivele (companie, ONG, minister);

        2.Experienţă în domeniul elaborării proiectelor şi implementării

           Tehnologiilor Avansate (construcţie, energetică, agricultură, etc);

        3.Experienţa evaluării imobilelor şi efectuării operaţiunilor de

           leasing în compania „Tehagroleasing”;

        4.Experienţa acumulată permite practicarea activităţii de

           consulting, elaborare şi evaluare a proiectelor investiţionale. La

           iniţiativa şi sub conducerea proprie, în compania „Inrecons” SRL

           au fost implementate două proiecte de inovaţionale, de

           perspectivă pentru piaţa materialelor de construcţie din R.

           Moldova: „Producţia dalelor decorative din „kevlarobeton” şi

           „Organizarea producerii blocurilor din gazobeton

           neautoclavizat”;

 

Elaborări:  1. Monografia «Инвариантная система управления

                    строительным комплексом Республики Молдова в

                    условиях перехода к рыночной экономике», 1993г.;

                    2. Концептуальный инвестиционный проект :

                    «Организация энергоэффективного, экологического

                     домостроения соответствующего принципам

                     устойчивого развития. Создание Инвестиционно –

                     строительной компании холдингового типа ;

                    3. Авторство семи бизнес-планов: («Производство

                     безмучного зернового хлеба», «Производство

                     термопласткомпозитной черепицы», «Производство

                     декоративных бетонных изделий из кевларобетона»,

                     «Производство масла методом холодного прессования

                     и биодизеля», «Цех для сушки растительного сырья

                     методом инфракрасного излучения», «Цех для

                     производства искусственной икры», Организация

                     Центров «Pi – воды» по франшизному соглашению).

Broşuri şi cărţi:

Ø  Manifestul Unioniştilor

Ø  Noua paradigmă de dezvoltare a R. Moldova

Ø  Planul Marshall „România-R. Moldova”

Ø  Adoua şansă de revenire la normalitate : România – R. Moldova  2015-2018

 

Iniţieri:                1. Crearea fundaţiei „Turnul Dezrobirii Basarabiei”

Comentarii

Lasă un răspuns