Tineretul si familia

Politica socială
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 88]
Tineretul şi familia

Partidul Naţional Liberal, deşi un partid istoric, este un partid în care tineretul are o pondere foarte importantă şi care îşi propune acordarea unei atenţii speciale problemelor tineretului din România.

Obiectivul Partidului Naţional Liberal este de a reprezenta cu precădere interesele tinerilor şi de a promova acele măsuri care să conducă la o reală îmbunătăţire a condiţiilor de educaţie şi integrare socială şi economică a tinerilor în societate.

1. Tineretul şi politica

Partidul Naţional Liberal susţine introducerea imediată a studiului teoriei democratice în şcoli, al bazelor doctrinelor politice în facultăţi, ca premise imediate ale respectării democraţiei.

Partidul Naţional Liberal urmăreşte deschiderea accesului organizaţiilor politice în universităţi, ca focare ale dezbaterii şi acţiunii politice în societate, catalizator al intelectualizării actului politic în România, contrabalansare a influenţei grupurilor extremiste.

Partidul Naţional Liberal doreşte finanţarea nediscriminatorie, prin Ministerul Tineretului şi Sportului atât a organizaţiilor politice, cât şi apolitice. În vederea sprijinirii actului politic în România, Partidul Naţional Liberal propune constituirea sub egida Parlamentului a trei fundaţii, menite să susţină financiar şi managerial proiectele educative ale structurilor politice liberale, social democrate, respectiv creştin democrate, implicit şi pe cele ale organizaţiilor de tineret corespunzătoare.

2. Tineretul şi societatea civilă

Partidul Naţional Liberal susţine ideea parteneriatului între Ministerul Tineretului şi organizaţiile neguvernamentale în administrarea fondurilor dedicate acestora din urmă, parteneriat ce impune constituirea unei organizaţii umbrelă, a unui Consiliu Naţional al Tineretului, care să participe la alocarea fondurilor destinate programelor de tineret atât de bugetul naţional, cât şi de bugetele locale.

Partidul Naţional Liberal consideră necesară constituirea de Parlamente studenţeşti în Universităţi, cuprinzând toate formele asociative ale studenţilor, şi menite să-i reprezinte pe aceştia în consilii profesorale şi senate, să dezbată probleme de actualitate, să se ocupe de chestiuni administrative, oferind calea unei reale reprezentativităţi a liderilor studenţilor şi înlăturând discutabila autoritate a multor asociaţi fantomă.

Partidul Naţional Liberal sprijină direct şi ferm implementarea în România a programului "Youth for Europe" al Uniunii Europene în domeniul schimburilor de tineret, care permite îmbogăţirea fondului de valori comune, european. Partidul Naţional Liberal se va implica în simplificarea procedurii de obţinere a vizelor de către tineri.

3. Integrarea socială a tineretului

Partidul Naţional Liberal sprijină constituirea unui cămin propriu de către tinerele familii. În acest sens, Partidul Naţional Liberal urmăreşte, prin intermediul Ministerului Tineretului şi Sportului, recuperând fondurile UTC, blocate de 7 ani, constituirea unei bănci sau a unui fond mutual care să finanţeze acest gen de proiecte.

Partidul Naţional Liberal va susţine deducerea din impozitele plătite de către tineri în primii ani de muncă, a sumelor cheltuite pentru bunuri de folosinţă îndelungată: mobilă, articole electrocasnice etc.

Partidul Naţional Liberal va acţiona pentru susţinerea directă a tinerilor prin oferirea de avantaje materiale (prima de instalare, spor salarial, teren în folosinţă şi, după 10 – 15 ani, în proprietate) la angajarea acestora în sectorul bugetar, mai ales din comune şi oraşe mici.

Comentarii

Lasă un răspuns