Vitalia Pavlicenco nu a colaborat cu KGB. Inca un precedent in justitie

Acum, cine se consideră calomniat prin ”Lista Șandrovschi” sau ca și ”kgb”-ist, poatemerge în instanță, pentru a-și apăra onoarea și demnitatea și pentru a demonstra că nu a avut de a face cu vreun KGB. Așa cum am făcut eu.

Partea I

Pe data de 10 decembrie, Judecătoria Buiucani, Municipiul Chișinău, a pronunțat o Hotărâre care reprezintă încă un precedent în justiția noastă – privind necolaborarea cu KGB. Spun ”încă”, pentru că am câștigat mai multe cauze în instanța națională, creând precedente în jurisprudența RM. Despre asta scriu amănunțit într-o serie de articole, acesta fiind primul.

Am așteptat ca Hotărârea să devină IREVOCABILĂ. Practic, această Hotărâre este o confirmare, de către instanța de judecată, a Răspunsului oficial al SIS Nr.SA/565, din 20 octombrie 2006, remis la interpelarea făcută în Parlament pe 19 octombrie 2006. Răspunsul SIS al RM că nu deține dosar în privința mea, precum nici alte materiale documentare, era la solicitarea mea să mi se asigure accesul la propriul dosar și să publice SIS orice are despre mine în arhiva sa.

Am reprodus aici Dispozitivul Hotărârii, după care voi face comentarii, voi posta și alte informații, unele – surprinzătoare, despre drumul-calvar, pe care îl urmez din 2006, pentru a mă spăla, neavând nicio vină, de calomnieri la adresa mea privind o presupusă colaborare cu KGB.

Calomnieri survenite după ce, în 2006, am primit primul e-mail cu o pretinsă ”listă Șandrovschi” de la consilierul Fracțiunii parlamentare a PPCD Ghenadie Vaculovschi. Adică, de când am înțeles că nu e o glumă la mijloc, ci o campanie metodică, sistemică și sistematică de a închide, murdar, gura celor care luptă pentru românism, unionism, împotriva forțelor antiromânești, conduse de persoane șantajabile.

O primă remarcă a mea ar fi o tot mai puternică senzație că o gloată de foști KGB-iști se tot perindă pe la Putere, primesc ordine și medalii, durându-i în cot de ce o fi făcut în trecut, iar eu, care nu am avut în viața mea niciun contact cu vreo sctructură ocultă sovietică ori de orice fel, tot umblu și încerc să mă spăl de denigrări prin instanțele de judecată – doar pentru că nu vreau să rămân murdărită de oamenii unui Sistem ticăloșit.

Iată dispozitivul Hotărîrii, pe care este aplicată ștampila IREVOCABILĂ


Dosarul nr.2-6004/13

H O T Ă R Î R E

în numele Legii
(dispozitivul)
10 decembrie 2013 mun.Chişinău
Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău
În componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Silvia Gîrbu
Grefier Olesea Stati
Cu participarea
Reprezentantului persoanei interesate Victor Enachi

examinând în şedinţă de judecată publică pricina civilă la cererea petiţionarului Vitaliei Pavlicenco şi persoana interesată Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la constatarea faptului care are valoare juridică, –

În conformitate cu art.art.238-241, art.281 al.(2) lit.m), art.285 C.P.C, instanţa de judecată, –

HOTĂRĂŞTE:

A admite cererea petiţionarei Vitaliei Pavlicenco cu privire la constatarea faptului ce are valoare juridică.

Se constată faptul răspîndirii informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum şi faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, KGB (’’Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate.

Hotărîre cu drept de apel în Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile din ziua pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău.

Președintele ședinței,

judecător Silvia Gârbu

Istoria acestei Hotărâri, care este publicată în formă motivată mai jos, nu este scurtă…

După ce am epuizat mai multe posibilități de a aștepta, de la instituțiile abilitate ale statului, să stabilească și să ia măsurile ce se impun contra celor ce difuzează materiale calomniatoare, folosind denumirile instituțiilor publice, am publicat, pe blogul meu, la 22 noiembrie 2011, un material si acte scanate ” Documente oficiale despre “Lista Sandrovschi” si furnizorul ei” http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizorul-ei/ și, la 29 iulie 2013, ”Am depus plângere penală la Procuratură legat de ”lista Șandrovschi” – http://www.pavlicenco.md/2013/07/29/ am-depus-plangere-penala-la-procuratura-legat-de-lista-sandrovschi/

Prin Plângerea din vara anului 2013 către Procuratura Generală am cerut să fie intentat un dosar penal împotriva celor ce au difuzat și redifuzat pretinsa ”Listă Șandovschi”, în ultima mea încercare de a afla cine a întocmit minciuna la adresa mea, incluzându-mă prin fals într-o listă de presupuși foști colaboratori ai KGB-ului sovietic sau moldovenesc.

Am făcut asta după ce Judecătoria Buiucani a decis restituirea cererii mele privind constatarea faptului cu valoare juridică de necolaborare a persoanei mele cu vreun KGB și de imposibilitate de constatare a autorului care a difuzat pretinsa ”Listă Șandrovschi”, unde numele meu figurează cu o poreclă de care habar nu am, cum habar nu am despre comentariile ce au însoțit acea listă de când circulă.

Cererea mea la Procuratură a fost însoțită de toate răspunsurile oficiale ale instituțiilor statului, sesizate de mine, încă în calitate de deputat, pentru a investiga cine și unde a ticluit ”listă”, despre care unii spun că include nume de oameni curați, dar și nume de colaboraționiști, poate și dintre cei cu ”mâini curate”. În listă nu sunt amicii comuniști ai celor cu ”mâini curate”. Aș înclina să cred orice, eu nu cunosc niciun colaborator al KGB, pentru că nu am avut nicio tangență cu atari instituții, la fel ca și nimeni din Familia mea. Mai mult, tatăl și bunicul meu au fost uciși și cei care i-au cunoscut mi-au spus că au fost omorâți exact de KGB – http://www.pavlicenco.md/2009/01/20/in-cautarea-parintilor%E2%80%A6/ si http://www.pavlicenco.md/category/galerie-foto/

Repet, numele meu nu are ce căuta in nicio listă – ”Șandrovschi” sau în orice alte făcături/lucrături. Tocmai de aceea am mers până în pânzele albe cu această luptă, deși am, din 2006, un răspuns oficial de la SIS. Am inclus, printre anexe la cererea adresată Procuraturii Generale, exact acest principal document-răspuns, primit de mine chiar în 2006, după răspândirea ”Listei Șandrovschi”, precum că SIS (care o fi succesorul de drept al KGB-ului sovietic și, în special, moldovenesc), ”NU DEȚINE DOSAR ÎN PRIVINȚA MEA, PRECUM ȘI ALTE MATERIALE DOCUMENTARE”.

Acest răspuns, pe care îl repostez și aici, a fost confirmat de reprezentantul SIS și în procesul de judecată. A declarat că SIS nu are altceva a spune, adăuga sau comenta legat de persoana mea.

Nici eu, nici instanța, din câte mi-am dat seama, nu am sperat să se înfățișeze în proces un reprezentant al ”persoanei interesate”, cum am indicat în cerere. Mi s-a spus că SIS nu obișnuiește să meargă în procese. Mai ales că, în Hotarârea Curții de Apel (CA), care a restituit cauza spre examinare aceluiași judecător, obligând prima instanța să examineze, totuși, cererea mea privind constatarea faptului cu valoare juridică, a menționat că, fiind anunțat SIS asupra examinării cauzei în CA, a trimis un răspuns conform căruia solicită instanței să examineze recursul în baza materialelor din dosar. Adică nimic nu a infirmat din documentele care figurau în dosar și nimic nu a adăugat, exact așa cum a declarat și în timpul procesului la Judecătoria Buiucani.

Totuși, reprezentantul afost prezent în proces, fapt pentru care mulțumesc, pentru că, împreună cu asistentul meu, un avocat mai tânăr, dar ambițios, în meserie, am decis și considerăm și acum că am procedat corect incluzând în cerere și persoana interesată, ca să nu spună cineva că am fi dorit un proces pe ascuns, că ne-am teme să chemîm SIS-ul, în ideea că s-a schimbat Puterea politică și poate surveni o comandă specială influnțată inobiectiv de la concurenții politici (eu primisem răspunsul SIS că nu au dosar sau alte materiale documentare în privința mea încă în regim comunist, a doua zi după ce am adresat interpelarea, adică foarte operativ, secret și sigilat, prin secția personal). Legat de acest caracter ”secret” am să revin cu informații-surpriză… (Va urma)

Vitalia PAVLICENCO

În continuare, Hotărârea motivată în formă scanată și word.
 
Dosarul nr.2-6004/13

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

10 decembrie 2013 mun.Chișinău
Judecătoria Buiucani, mun.Chişinău
În componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Silvia Gîrbu
Grefier Olesea Stati
Cu participarea
Reprezentantului persoanei interesate Victor Enachi
examinînd în şedinţă de judecată publică pricina civilă la cererea petiţionanilui Vitaliei Pavlicenco şi persoana interesată Serviciul de Informaţii şi Securitate cu privire la constatarea faptului care are valoare juridică, a

c o n s t a t a t:

Petiţionara Pavlicenco Vitalia a adresat prezenta cerere de chemare în judecată la data de 11.07.2013 invocînd drept temei că, la data de 19 octombrie 2006, în calitate de deputat, a adresat o interpelare de la tribuna Parlamentului, prin care a solicitat Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, care este succesorul de drept al Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, să-i prezinte dosarul şi să i se asigure accesul la propriul dosar, să facă public orice dosar ar exista legat de numele său – de colaborare sau de urmărire, că o fi fost la mijloc fenomenul poliţiei politice sau ipostaza sa de victimă a poliţiei politice, incluzând declaraţii la securitate în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate. Adică să i se prezinte şi sa se facă public orice există la SIS despre persoana sa. Si dacă SIS nu are ce prezenta, să i se dea un răspuns. Pa data de 20 octombrie 2006, prin răspunsul nr.SA/565, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova i-a comunicat că nu deţine dosar în privinţa sa, precum nici alte materiale documentare. Pe data de 26 octombrie 2006, Vitalia Pavlicenco a făcut cunoscut, de la tribuna Parlamentului, răspunsul nr.SA/565, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, prin care Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, i-a comunicat că nu deţine dosar în privinţa sa, precum şi alte materiale documentare.

Pe data de 16 noiembrie 2006, Vitalia Pavlicenco a adresat, de la tribuna Parlamentului, o altă interpelare Serviciului de Informaţii şi Securitate – privind faptul că a primit, printr-un cerc de discuţii pe Internet, un e-mail de la Ghenadie Vaculovschi, consilierul Fracţiunii PPCD, conduse de deputatul Vlad Cubreacov, prin care domnia sa difuza o listă cu persoane cunoscute şi mai puţin cunoscute, din diferite domenii de activitate, care, cică, ar fi fost sau continuă să fie colaboratori ai securităţii, având diferite pseudonime – unele mai nostime decât altele. In această listă figurează şi numele Vitalia Pavlicenco. Urmare a acestui fapt, Vitalia Pavlicenco a solicitat SIS-lui, căruia i-a trimis o copie de pe e-mail şi o copie de pe lista expediată şi tirajată pe Internet de Ghenadie Vaculovschi (cel care scria: “Anexez la acest scurt mesaj o lista a colaboratorilor KGB din perioada sovietica. Nu bag mina in foc pentru autenticitatea fiecarui nume. Eu am primit-o azi dimineaţa de la persoane de încredere. E o scurgere de informatii, probabil premeditata. Am impresia ca cineva, tot din vechiul regim, a procedat la reglari de conturi, punind la dispoziţia publicului lista pe care o putei vedea in anexa. Ghenadie V.”), să cerceteze care sunt acele “persoane de încredere” ale dlui Ghenadie Vaculovschi. Ce era, dacă era, cu acea “scurgere de informaţii” şi, dacă era posibil, în general, aşa ceva, cum se asigură protecţia şi securitatea bunului nume al cetăţeanului – adică să investigheze cazul demn, în opinia sa, de cîteva articole din Codul Penal.

Pe data de 22 noiembrie 2006, prin răspunsul nr.DD/1035, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova îl comunica deputatului Vitalia Pavlicenco faptul că lista publicată nu are nimic în comun cu activitatea pe care o desfăşoară Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În opinia Serviciului, publicarea unor astfel de date “senzaţionale”, inclusiv pe Internet, are un aspect pur politic şi este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniştea vieţii politicienilor, dar că Serviciul de Informaţii şi Securitate întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activităţi de investigaţii, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au întocmit şi au pus la dispoziţia publicului lista indicată. Precum şi că Serviciul de Informaţii şi Securitate avea să-i comunice suplimentar, în modul stabilit, rezultatele investigaţiilor la subiectul abordat.

Pe data de 19 octombrie 2007, prin răspunsul nr.DI/2439, semnat de Directorul SIS, Ion URSU, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova îi comunica faptul că SIS a întreprins măsuri operativ-telmice pentru stabilirea împrejurărilor şi persoanelor care au întocmit şi difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „Lista Şandrovschi” – “listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”. Rezultatele investigaţiilor întreprinse denotă că, la 11 noiembrie 2006, de pe email-ul cu genericul apocalipsa2007@yahoo.com, a fost expediat pe mai multe adrese electronice mesajul intitulat „Lista Şandrovschi”, în calitate de utilizator figurând o persoană autonumită Alina Potanga care, de fapt, este un nickname al deţinătorului acestei adrese virtuale. Ulterior, mesajul a fost postat la 14 noiembrie 2006 de către Ghenadie Vaculovschi, utilizând, în acest sens, adresa electronică ghenadie81@yahoo.com.

Analiza parametrilor tehnici ai acestui mesaj a relevat că materialul a fost prelucrat în format Word la 13 noiembrie 2006 la unul dintre calculatoarele aflate în reţeaua electronică a Parlamentului RM din domenul parlament.md doar pe o perioadă de o lună de zile. Contorizarea utilizării altor poşte electronice nu este realizată. Experţii în tehnologii informaţionale au tras concluzia că mesajul cu tematica „Lista Şandrovschi” – “listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, una dintre reexpedierile sale pe Internet realizîndu-se prin intermediul reţelei legislativului RM, cu acces la Internet. Pornind de la faptul că difuzarea primară a mesajului cu amintita .Listă Şandrovschi” a fost efectuată de pe apocalipsa2007@yahoo.com, înregistrată pe domenul yahoo.com pentru obţinerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poştală nominalizată in perioada 11-14 noiembrie 2006 şi a stabili identitatea posesorului de e-mail, SIS al RM a examinat oportunitatea de a solicita suportul serviciilor speciale ale SUA, stat care gestionează hostingul dat. În conformitate cu acordurile de colaborare bilaterală, SIS al RM poate solicita suportul serviciilor speciale ale altor state, inclusiv SUA, pentru a perlustra corespondenţa, doar în cazul unor ameninţări teroriste. Raportîndu-se prevederilor art.30 al Constituţiei Republicii Moldova din 29 iulie 1994 şi ale actelor internaţionale privind drepturile omului la care Republica Moldova este parte, Serviciul de Informaţii şi Securitate se află în imposibilitatea legal-constituţională de a continua investigaţiile privind identificarea posesorului Cutiei poştale apocalipsa2007@yahoo.com expeditorul primar al „Listei Şandrovschi”.

Cu toate că au fost adresate, de la tribuna Parlamentului, toate interpelările legate de accesul la propriul dosar, deşi a făcut cunoscut răspunsul instituţiei competente la solicitarea deputatului, deşi, ulterior, Vitalia Pavlicenco a publicat pe blogul personal toate aceste informaţii http://www.pavlicenco.md/2011/11/22/documente-oficiale-despre-lista-sandrovschi-si-furnizonil-ei/,adăugînd materialele oficiale în formă scanată, unele persoane continuă să invoce această “listă” împotriva persoanei sale, deoarece se consideră că e un concurent politic şi preşedintele unui partid extraparlamentar de opoziţie.

Informaţia defăimătoare îi cauzează, însă, un prejudiciu moral, psihologic şi de imagine – atît în calitate de fost demnitar public (a fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova), cît şi de actualul preşedinte al Partidului Naţional Liberal, despre care petiţionara spune că e un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv persoana sa fiind neşantajabilă. Această situaţie, calificată de petiţionară drept nedreaptă la adresa persoanei sale şi ca preşedinte de partid, reduce din credibilitate şi din posibilităţile de sprijin pentru formaţiunea politică şi echipa de conducere, împiedicînd aderarea de noi membri şi prejudiciiind procesul de colectare a donaţiilor necesare acţiunilor PNL, fapt ce conduce, inevitabil, la apariţia, modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau reale ale petiţionarului. Solicifînd instanţei de judecată constatarea faptului că nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii de Stat al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (în continuare – KGB („Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti” КГБ “Комитет Государственной Безопасности”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate, precum şi faptul răspîndirii informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacii autorul informaţiei nu este cunoscut.

În cadrul şedinţei de judecată petiţionara Vitalia Pavlicenco a susţinut cererea înaintată, solicitînd admiterea acesteia in deplin volum, invocînd aceleaşi temeiuri.

Reprezentantul persoanei interesate Serviciul Informaţie şi Securitate al RM – Victor Enachi – in cadrul şedinţei de judecată a lăsat cererea dată la discreţia instanţei, urmînd ca aceasta să se expună in limita materialelor anexate la dosar, menţionînd că, potrivit Legii cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate, listele colaboratorilor acestora sunt secretizate, acestea pot fi făcute publice numai cu acordul scris al acestor persoane şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie.

Audiind participanţii la proces, examinînd materialele cauzei, instanţa de judecată consideră cererea petiţionarei Vitaliei Pavlicenco întemeiată, urmînd a o admite din următoarele considerente.

Conform art.281 alin.(2) lit.m) CPC RM, instanţa judecă pricinile în care i se cere să constate răspîndirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacă autorul informaţiei nu este cunoscut.

În conformitate cu art.16 alin.(9) CC RM, care prevede că dacă identificarea persoanei care a difuzat informaţia ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a unei alte persoane este imposibilă, aceasta din urmă este în drept să adreseze în instanţa de judecată o cerere în vederea declarării informaţiei răspîndite ca fiind neveridică.

Astfel, în şedinţa de judecată s-a constatat că, prin răspunsul nr.SA/565 din 20.10.2006, la solicitarea Vitaliei Pavlicenco din 19.10.2006, Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM a comunicat petiţionarei despre faptul că nu deţine dosar în privinţa acesteia, precum şi alte documente /f.d.-46/.

Ulterior, la interpelarea din 16 noiembrie 2006, adresată de petiţionară Serviciului Informaţii şi Securitate de a investiga cine a plasat pe reţeaua Internet lista unor persoane cunoscute şi mai puţin cunoscute, din diferite domenii de activitate, care, cică, ar fi fost şi continuă să fie colaboratori ai securtăţii, prin răspunsul nr.DD/1035 din 22.11.2006, Serviciul de Informaţii şi Securitate i-a comunicat Vitaliei Pavlicenco că lista publicată nu are nimic în comun cu activitatea pe care acesta o desfăşoară, iar publicarea unor astfel de informaţii, inclusiv prin Internet, are un aspect pur politic şi este întreprinsă mai mult pentru a deranja liniştea vieţii politicienilor, precum şi faptul ca SIS-ul întreprinde toate măsurile de rigoare, inclusiv activităţi de investigaţii, pentru a stabili împrejurările şi persoanele care au întocmit şi au pus la dispoziţia publicului lista indicată /f.d.-49-50/.

Prin răspunsul nr.DI/2439 din 39 octombrie 2007 Serviciul de Informaţii şi Securitate a comunicat petiţionarei despre faptul că a întreprins măsurile operativ-tehnice pentru stabilirea împrejurărilor şi a persoanelor care au întocmit şi difuzat, prin Internet, mesajul cu genericul „Lista Şandrovschi” – „listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”. În urma investigaţiilor, experţii în tehnologii informaţionale au trasat concluzia că mesajul cu tematica „Lista Șandrovschi” – ”listă a colaboratorilor KGB din perioada sovietică”, a fost creat primar la un calculator din afara edificiului Parlamentului RM, una dintre reexpedierile sale în Internet realizîndu-se prin intermediul reţelei Legislativului RM cu acces la Internet. Deoarece difuzarea primară a mesajului în cauză a fost efectuată de pe apocalipsa20072007@yahoo.com, înregistrată pe domeniul yahoo.com, întru obţinerea de date privind IP-adresele de la care a fost accesată cutia poştală nominalizată în perioada 11-14 noiembrie 2006 şi a stabili identitatea posesorului de email, SIS al RM se află în imposibilitate legal-constituţională de a continua investigaţiile privind identificarea cutiei poştale apocalipsa2007@yahoo.com, expeditorul primar al „Listei Șandrovschi”. /f.d.- 48/

Prin urmare, instanţa de judecată consideră că cererea Vitaliei Pavlicenco privind constatarea faptului răspîndirii informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională urmează a fi admisă, deoarece prin răspîndirea unei asemenea informaţii se lezează onoarea şi demnitatea petiţionarei, care este o persoană publică şi cunoscută in R.Moldova, deţinînd şi funcţia de preşedinte al unui partid politic, iar prin mesajul dat i se ştirbeşte imaginea in faţa prietenilor şi a întregii societăţi.

Reieşind din răspunsurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, cit şi ale Procuraturii Generale, instanţa concluzionează că, in privinţa Vitaliei Pavlicenco, a fost răspindită o informaţie neveridică, ce nu corespunde realităţii, deoarece ultima nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, KGB (Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate. De către organele competente nu a fost identificat şi autorul informaţiei „Listei Şandrovschi”, publicate pe reţeaua Internet, fapt confirmat prin răspunsurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, cît şi ale Procuraturii Generale.

Prin prisma normelor indicate, instanţa de judecată reţine că, în cazul în care petiţionarul nu cunoaşte şi nu poate stabili identitatea autorului, fapt confirmat prin răspunsurile organelor abilitate, acesta este în drept să sesizeze instanţa cu cerere de constatare a faptului răspîndirii informaţiei neveridice, defăimătoare în procedura specială.

În conformitate cu art.art.238-241 C.P.C., art.281 alin.(2) lit.m), art.285 C.P.C. instanţa de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

A admite cererea petiţionarei Vitaliei Pavlicenco cu privire la constatarea faptului ce are valoare juridică.

Se constată faptul răspîndirii informaţiei ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, dacă autorul nu este cunoscut, precum şi faptul că Vitalia Pavlicenco nu a colaborat niciodată cu Comitetul Securităţii al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi nici cu Comitetul Securităţii de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, KGB (Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti”), inclusiv în calitate de informator, colaborator, rezident, ofiţer de securitate sau în orice altă calitate.

Hotărâre cu drept apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile, din ziua pronunţării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău.

Preşedintele şedinţei, Silvia Gîrbu
judecător

VA URMA
Comentarii

Lasă un răspuns