Declarația PNL din Republica Moldova: ”Pe 27 August marcăm o Independență românească, recapturată geopolitic de Rusia”


În alegerile din 24 februarie, populația celui de-al doilea stat românesc a reacordat un credit de încredere partidei din opoziția extraparlamentară care și-a asumat obiectivul de integrare europeană și un proces dur de dezoligarhizare, aliindu-se cu partida prorusă, reprezentată în Legislativ de o entitate socialistă.

Formarea coaliției dintre aceste două grupări politice, aparent opuse ca vector și principii de dezvoltare a statului nostru, este oferită societății ca o realizare nemaivăzută, ce ar putea duce la dezrădăcinarea corupției, la decapturarea instituțiilor statului, la împăcarea segmentelor anterior ireconciliabile ale societății.

Problema majoră, însă, care rămâne și menține societatea în incertitudine este dacă se va merge în vreo direcție sau ne vom cantona, periculos, in continuare între Vest și Est.

Realizarea obiectivului de dezoligarhizare, trecut într-o Hotarâre respectivă a Parlamentului, a început cu demiteri și forțare de demisionări, cu concursuri pentru a se identifica persoane ”integre și profesioniste”, eligibile funcțiilor parasite.

Partida unionistă, care a votat în mare parte gruparea proeuropeană, este traversată, însă, în prezent de mari regrete și dezamăgiri, nu doar pentru că nu s-a creat o Platformă comună românească în alegerile trecute, ci și pentru că aceasta nu apare nici în preajma alegerilor locale demarate, dar și pentru că partida europenistă votată devine tot mai evident o partidă ruso-europenistă, care concesionează instituțiile statului exponenților intereselor imperiale, expansioniste și antinaționale, contrare dezideratelor societății de dincoace de Prut. Este de constatat cã pânã si cetãteni rusolingvi din Republica Moldova înteleg imperativul solidarizãrii societãtii de dincoace de Ptut pentru reînfãptuirea unitãtii nationale românesti, în timp ce unii basarabeni români si lideri ai lor alimenteazã, în continuare, dezbinarea politicã între unionisti.

Conducerea PNL este conștientă că un partid extraparlamentar având obiectivul Reunirii cu România, politic încă neînțeles, iar electoral – cu impact greu – , nu s-a putut dezvolta ca partida proeuropeană cu diverse clanuri mafiote în spate, partidă care se tot reeditează, pe spirală, dar prin care se repetă aceleași riscuri și se generează aceleași regrete și dezamăgiri pe care le-au produs de-a lungul celor aproape trei decenii PPCD, PLDM, PL, ca partide cu membri având și vederi, și aspirații naționale.

În acest sens, PNL constată că realizările sale, ca partid unionist, sunt de ordin moral-politic, de afirmare a identității naționale românești și a aspirației unioniste, recunoscute drept constituțională.

Însă eforturile de manipulare, pentru preluarea controlului asupra Sistemului, care nu are încă în osatura sa identitară unionismul, continuă din partea forțelor declarate europeniste, care nu se consideră românești și care pun intenționat tendențios obiectivul de decapturare ai statului înaintea obiectivului de unitate națională românească, fapt ce anulează ideea de finalitate a luptei pentru o societate care are drept la restabilirea adevărului istoric și la revenirea într-un stat unitar românesc, ce poate doar astfel să devină parte a lumii euroatlantice.

Fără aceasta, populația este forțată să plece pe alte meleaguri, iar localitățile devin pustiite la propriu și la figurat.

PNL constată și fărâmițarea păguboasă a segmentului românesc, iar mai nou – unionist – al eșichierului politic, proces ce convine forțelor antiromânești fățișe sau camuflate, dezamăgește și mai mult partea de populație ce împărtășește idealul național al Reunirii. Aceștia înțeleg deja clar cu toții că o coalizare a forțelor proeuropene cu exponenții ideologici ai dușmanilor geopolitici ai celor două state românești rămâne, de 28 de ani, principala cauză a neunității noastre naționale.

PNL constată – cu mult regret și fără nicio speranță – că recapturarea instituțiilor statului de către reprezentanții Partidului Socialiștilor, cu sprijinul conștient sau inconștient al forțelor pretins proeuropene, îndepărtează grav înfăptuirea idealului de unitate națională și conduce destinul populației celui de-al doilea stat românesc spre un hău anarhic, nedemocratic, spre o societate dezbinată și fără viitor civilizat.

PNL regretă poziția unor lideri politici din România, care sprijină mereu forțe ruso-europeniste, în loc să devină partenerii naționali, politici, spirituali ai procesului de coagulare a forțelor proVest autentice din Republica Moldova. Cu sprijinul tacit și prin indiferența, neimplicarea adecvată a acestor lideri, al doilea stat românesc rãmâne, de 28 de ani sub, ocupație rusească.

Apelurile PNL, adoptate și difuzate ani în șir, continuã a fi actuale, iar esența lor este aceeași – toate forțele proVest au obligația morală si istoricã sa își asume identitatea românească, să semneze două Pacte gen Snagov pro-Reîntregire în cele două state românești, pentru a opta, pe o platformă comună, în favoarea accederii în structurile NATO și UE a Republicii Moldova prin Reunificarea cu România.

Chișinău, 25 august 2019

Comentarii