Apelul Consiliului Unirii la solidaritatea nationala a fortelor democratice

 

 

Apelul Consiliului Unirii la solidaritatea naţională a forţelor democratice

din spaţiul românesc şi invitaţie la Marşul din 28 iunie

Evoluţiile geopolitice din vecinătatea Republicii Moldova şi a României, cauzate de comportamentul Rusiei, ca stat agresor, cu armată de ocupaţie pe teritoriul nostru naţional, precum şi manifestările extremiste ale elementelor proruse, în preajma semnării acordurilor asociative cu UE, impun revederea abordării momentului politic de către partidele şi organizaţiile nonguvernamentale româneşti, proeuropene.

Constatăm, cu multă dezamăgire şi indignare, că, după producerea alternanţei la Putere, în 2009, – când nu doar populaţia cu vederi democratice a aşteptat un drum politic proeuropean autentic, – reformele promise au trenat grav în Republica Moldova. Această realitate pune în pericol parcursul proVest declarat, în pofida optimismului ridicol, afişat de guvernanţii pseudodemocraţi, ce se declară proeuropeni, dar care sunt, în esenţă, antiromâni şi proruşi, din motive cleptocratice. 

Guvernanţii se ascund îndărătul falsului argument al unei ”politici externe abile şi inteligente”, urmărind, ca şi comuniştii, „sugerea de la două oi” şi consumul oneros al fondurilor europene, alungarea oamenilor peste hotare, distrugerea sistemelor de sănătate, învăţămâmânt şi cultură, servirea, cu fidelitate şi precauţie, a intereselor Moscovei, alături de intrumentele făţişe ale acesteia.

Constatăm apariţia provocatoare a elementelor antinaţionale, promotoare a fundamentalismului moldovenist iredentist vizând Moldova din România -manifestări de separatism şi extremism, tolerate, ba chiar, poate şi inspirate de unii guvernanţi. Reîntregirea Moldovei istorice se poate face doar prin Unire, în cadrul Statului Unitar Român, obiectiv împotriva căruia forţele proruseşti luptă, inclusiv violent, mai ales din anul 2012. Aceştia luptă solidar împotriva unioniştilor, care ştiu că cea mai scurtă cale de integrare în UE şi NATO este Unirea cu România, prin metode constituţionale, paşnice, în baza unui vot popular, exprimat democratic.

În faţa pericolelor interne şi externe, Consiliul Unirii condamnă pasivitatea premeditată a instituţiilor nefuncţionale ale statului şi poziţia laşă a guvernanţilor şantajabili, fricoşi şi cheamâ forţele ce se consideră naţionale şi democratice la un dialog în vederea oferirii unei alternative fariseilor de la Putere şi Opoziţiei comuniste.

Dialogul ar fi şi în interesul partidelor de la guvernare, ce ar trebui să consolideze societatea pentru apărarea traseului european în faţa provocărilor extremiste proruse contra UE, NATO, contra unităţii naţionale româneşti.

Dispersarea forţelor necomuniste va favoriza, în acest an electoral, votul dezamăgiţilor de guvernarea coruptă, de lipsa justiţiei şi a reformelor în economie, va genera tensiuni şi destabilizare în societate – stări de lucruri dirijate, fără nicio îndoială, de Moscova şi de cei care îi execută comenzile şi nu doresc, pentru basarabeni, o viaţă civilizată.

Unioniştii au salutat şi apreciază semnarea, pe 27 iunie, a Acordului de asociere a Republicii Moldova cu UE. Semnarea, foarte întârziată, a acordului, nu este, însă, doar rezultatul activităţii unor politicieni de ieri ori de azi. Semnarea – ce abia implică un mare efort ce urmează a fi depus, ca statul să devină eligibil pentru aderarea la UE, – este apreciată de Consiliul Unirii drept un corolar al efortului colectiv al părţii de elită şi al părţii de societate cu vederi naţionale, proeuropene, democratice şi reformatoare, care au promovat constant obiectivul european, în pofida părţii de elită retrogradă, oscilantă şi oportunistă, ce manipulează şi astăzi societatea.

În acest rezultat îşi au o parte mare de contribuţie rolul de avocat şi sprijinul din partea României. Consiliul Unirii promovează imperativul consolidării forţelor politice din al doilea stat românesc în jurul obiectivului european – spre care se poate ajunge pe diferite căi, cea mai sigură fiind Unirea cu România – printr-o Declaraţie asemănătoare celei de la Snagov, semnată de către toate partidele din România în anul 1995, prin care fiecare formaţiune politică s-a angajat să militeze şi să apropie aderarea europeană, prin metode proprii.

Consiliul Unirii propune clasei politice din România semnarea unei Declaraţii de la Snagov-2 ”Pentru Basarabia”, prin care toate partidele din primul stat românesc să se angajeze în sprijinul demersului democratic şi proeuropean al celui de-al doilea, cu disponibilitatea pentru ideea refacerii cât mai grabnice a unităţii naţionale româneşti, prin lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop.

Pe 28 iunie 2014 se va ţine congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal din România – un partid istoric ce există de 139 de ani, perioadă în care a înfăptuit Marile Uniri. Consiliul Unirii propune PNL din România să evoce, la forul suprem al naţional-liberalilor, tragismul acestei date în Istoria Românilor, să comemoreze victimele ocupaţiei comuniste de pe ambele maluri ale Prutului, invită PNL pe platforma unionistă, alături de alte partide componente ale Consiliului Unirii.

Sâmbătă, 28 iunie 2014, ora 10.00, la Chişinău, în faţa Academiei de Știinţe a Moldovei, Consiliul Unirii îi aşteaptă pe membrii partidelor şi organizaţiilor civice ce se consideră naţionale, româneşti, unioniste, pe toţi românii de bună credinţă de pe ambele maluri ale Prutului şi pe alogenii integraţi în al doilea stat românesc, să participe, îmbrăcaţi în negru, la un Marş de doliu şi al Demnităţii naţionale, în memoria sutelor de mii de români, din toate provinciile, exterminaţi sub regimul comunist de ocupaţie.

Nu dorim reeditarea unei asemenea crime şi cerem, în permanenţă, lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop, pentru a reîntregi neamul românesc.

Consiliul Unirii,

Chişinău 12 iunie 2014

Comentarii

Lasă un răspuns