Au avut loc lucrarile Congresului al II-lea al PNL

 
În ziua de 9 mai 2009 şi-a desfăşurat lucrările Congresul al II-lea al Partidului Naţional Liberal, convocat în baza hotărîrii Delegaţiei Politice Naţionale a PNL din 1 februarie 2009. La Congres au participat 99 de delegaţi şi un număr de invitaţi, din cei 143 delegaţi, aleşi de conferinţele organizaţiilor teritoriale ale PNL din 25 de raioane.

Delegaţii la Congresul al II-lea al PNL au audiat şi examinat Raportul privind activitatea desfăşurată de PNL în perioada 2 februariue 2007-9 mai 2009, prezentat de către ex-preşedintele formaţiunii, Vitalia Pavlicenco, precum şi raportul Comisiei de cenzori şi au ales organismele statutare de conducere ale PNL.

În Raportul de bază, s-a făcut o evaluare a stării de lucruri din cadrul partidului, a fost analizată participarea PNL la trei campanii electorale – la alegerile locale din 2007, la alegerile pentru Parlamentul de la Bucureşti din 30 noiembrie 2008, prin sprijinirea candidatului PNL-România, scriitorul Nicolae Dabija, şi la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. Au fost stabilite sarcinile formaţiunii, dintre care principalele sînt cooperarea cu forţele democratice pentru demolarea pe căi legale a regimului comunist antinaţional din R.Moldova, şi pregătirea temeinică a PNL pentru alegerile locale.

Congresul a reales-o pe dna Vitalia Pavlicenco în funcţia de preşedinte al PNL. Delegaţii la Congres au ales componenţa Delegaţiei Politice Naţionale, din 66 de persoane. în funcţia de vicepreşedinţi au fost aleşi dl Anatol Revenco, ex-preşedintele-interimar al PNL, şi Alexandra Can, care a deţinut anterior funcţia de vicepreşedinte al PNL. Delegaţia Politică Naţională l-a împuternicit pe dl Avornic George cu funcţiile de Secretar General interimar al PNL şi a ales Birorul Permanent Central, din 13 persoane.Delegaţii la Congresul al II-lea al PNL au adoptat textul Declaraţiei privind fraudarea alegerilor de către PCRM şi situaţia postelectorală din Republica Moldova.

“PNL vede ca sarcină principală şi pregătirea pentru alegerile locale, prin promovarea unor echipe competente şi cu voinţa efectuării schimbărilor democratice şi a implementării reformelor economice în R.Moldova, a apropierii libertăţii” – se spune în Declaraţia politică a PNL.

În Declaraţia adoptată este apreciată Rezoluţia Parlamentului European privind situaţia din Republica Moldova in urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie drept o notă negativă din partea Uniunii Europene pentru guvernarea comunistă ce suprimă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

 
Membrii PNL îşi anunţă aderarea la Declaraţia de la Praga, lansată de personalităţi remarcabile din Europa, care au fost în primele rînduri ale luptei pentru libertate şi care astăzi îndeamnă Guvernele ţărilor să pună semnul de egalitate între comunism şi nazism, să condamne crimele săvîrşite de regimurile totalitare. “Numai astfel clasele politice din statele cu democraţii avansate pot ajuta Guvernele şi populaţiile noilor state independente, care aspiră, unele încă fără rezultat, spre libertate si prosperitate, în cadrul familiei europene unite” – se spune în Declaraţia PNL.

Serviciul de presă al PNL

Comentarii

Lasă un răspuns