Comertul

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Comerţul

Partidul Naţional Liberal, ca adept al liberalizării comerţului, face eforturi de revigorare a productivităţii comerţului – intern şi internaţional – de creştere a influenţei sale în restructurarea economiei, în obţinerea de resurse şi în alocarea lor.

Politicile Partidului Naţional Liberal sunt: ameliorarea climatului comercial prin reglementări antimonopoliste, crearea cadrului normativ în domeniul holdingurilor, dezvoltarea instituţională şi legală a serviciilor de protecţie a consumatorilor.

În scopul creşterii generale a volumului comerţului interior şi exterior, Partidul Naţional Liberal susţine încheierea de acorduri de liber schimb, bilaterale şi zonale (CEFTA) în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Partidul Naţional Liberal este adeptul politicii uşilor deschise pentru activitatea de import şi a politicii porţilor deschise pentru activitatea de export.

Partidul Naţional Liberal se opune practicilor protecţioniste care, sub aparenţa aşa-zisei protecţii a diverselor ramuri sau subramuri de activitate, urmăreşte mai degrabă creşterea veniturilor bugetare, prin aplicarea de tarife vamale exagerate. Partidul Naţional Liberal respinge politicile restrictive, cu atât mai mult cu cât este dovedit că la nivel microeconomic au efecte economice pe termen scurt, în vreme ce pe termen lung omoară concurenţa, scad eficienţa, generează autarhie şi declin inexorabil. Partidul Naţional Liberal este împotriva barierelor comerciale netransparente şi, mai ales, împotriva "stridenţelor" tarifelor vamale sau a barierelor netarifare exagerate.

Partidul Naţional Liberal, ca proiectant şi susţinător al noului Cod vamal, este categoric împotriva exonerărilor, derogărilor şi reducerilor de taxe vamale practicate în regim de excepţie, devenită regulă. Excepţiile pe care le acceptăm sunt cele privind importurile de tehnologie pentru retehnologizare sau aport de capital străin, mostrele, modelele sau ajutoarele umanitare.

Pentru combaterea frecventelor tendinţe de evaziune fiscală, îndeosebi la importurile anumitor categorii de bunuri (ţigări, băuturi alcoolice, cafea, alte produse accizate), suntem de acord cu menţinerea preţurilor de referinţă la nivelul cotaţiilor burselor internaţionale. Propunem, de asemenea, înlocuirea distribuţiei timbrelor de import cu plata anticipată a taxelor vamale şi a TVA-ului aferent.

Partidul Naţional Liberal consideră că o autentică protecţie împotriva "agresiunii importurilor" se obţine prin stabilizarea cursului valutar şi, îndeosebi, prin eliminarea supraevaluării monedei naţionale. Stabilizarea monedei naţionale, corelată cu măsurile anterior enunţate, asigură un regim vamal de facto liberal cu şanse de relansare economică şi de reducere a deficitului balanţei comerciale.

Partidul Naţional Liberal duce o politică activă de stimulare a exporturilor prin asigurarea de finanţări şi de stimulente pentru exportatori şi prin eliminarea barierelor transparente sau netransparente ce apar în faţa produselor româneşti pe pieţele Comunităţii Europene.

Partidul Naţional Liberal va stimula exporturile sub aspect financiar prin:

  • dezvoltarea EXIMBANK şi a reţelei sale de servicii specializate;
  • promovarea subvenţionării unei cote mai ridicate a dobânzii la creditele pentru export şi pentru asigurarea riscului politic de neplată la export;
  • simplificarea – prin instrucţiuni normative – a procedurii de recuperare a dobânzii subvenţionate de către exportator;
  • acoperirea, prin bugetul de stat, a unei părţi a cheltuielilor legate de participarea exportatorilor şi Camerelor de Comerţ şi Industrie la târguri şi expoziţii internaţionale.

O dată cu încheierea liberalizării preţurilor şi cu reducerea semnificativă a subvenţiilor producătorilor, Partidul Naţional Liberal intervine pentru eliminarea licenţelor, a contigentărilor, a listelor de produse neadmise temporar la export şi pentru eliminarea diverselor "avize" prealabile de specialitate.

Pentru evitarea exportului de capital prin subfacturare, Partidul Naţional Liberal se pronunţă pentru limitarea operaţiunilor în contrapartidă tip barter, la nivel guvernamental. În acest fel vom evita practicarea cursurilor valutare multiple, segmentarea pieţelor şi vom elimina practicile comerciale discriminatorii.

În mod expres, Partidul Naţional Liberal prin reprezentanţii săi guvernamentali va cere renegocierea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, îndeosebi în ce priveşte limitările de acces pe piaţă prin bariere netarifare (contigente, clasificări, termene).

Comentarii

Lasă un răspuns