Crearea Organizatiei Femeilor National-Liberale

Comunicat de presa al PNL
despre crearea Organizaţiei Femeilor Naţional-Liberale (OFNL)
 
În ziua de 8 martie a.c. s-a desfăşurat conferinţa de constituire a Organizaţiei Femeilor Naţional-Liberale (OFNL), cu participarea a 108 reprezentante din raioane şi din Municipiile Chişinău şi Bălţi, inclusiv a primăriţelor şi a consilierelor locale PNL. Au asistat invitaţi şi oaspeţi din partea Clubului politic 50 x 50, din SUA şi din Australia.  
 
În raportul de bază prezentat, Vitalia Pavlicenco, preşedintele PNL, a menţionat că greul timpurilor noastre triste cade pe umerii femeilor. Iar timpurile nu pot fi considerate altfel cînd fiecare al treilea copil creşte fără mamă, cînd fiecare al zecelea copil creşte fără părinţi, cînd ne zbatem cu toţii să avem o viaţă mai bună, dar mergem – în fiece an – din rău în mai rău.

 

Dna Pavlicenco a spus, în continuare, că pe toţi îi frămîntă întrebarea “ce se va intimpla cu societatea în general, cum vor alege din nou oamenii în 2009”, dar şi «cum va proceda PNL». «Ne vom aprecia forţele şi vom decide împreuna. PNL, prin oamenii săi, a manifestat curaj, pledează continuu pentru valorile naţionale, dreptate şi adevăr, ieşirea din CSI, modificarea art.13 privind limba română şi a art.11 din Constituţie privind neutralitatea statului, ceea ce ne îndepărtează de NATO, de UE, de civilizaţia occidentală. PNL a propus anularea unor documente privind Transnistria, care afectează statalitatea noastră; dreapta despăgubire a foştilor deportaţi; indemnizatii copiilor rămasi fără taţii decedaţi urmare a războiului de la Nistru, a apărat integritatea statului în faţa tentativelor de federalizare şi transnistrizare. PNL va coopera pentru a deschide drumul spre democraţie şi libertate. «Libertatea e aproape!» e sloganul PNL, care nu va da voturi comuniştilor, rămînînd deschis unificării liberale, lucru demonstrat de la 2001 încoace» – s-a mai spus în raport.

 
Vitalia Pavlicenco a menţionat că, «de obicei, partidele noastre sînt conduse de bărbaţi, iar femeile muncesc onest în plan secund». Însă, cunoscînd şi sfidările unei femei lider de partid, preşedintele PNL a ajuns la concluzia că formaţiunea are nevoie de o organizaţie de femei puternică, pentru atragerea, implicarea şi sprijinirea femeii în viaţa publică, pentru promovarea cooperării şi a armoniei. Desi adeseori feimeile cooperează sincer cu bărbaţii, unii dintre aceştia nu cooperează cu respectul pe care ele îl merită prin muncă. De 17 ani Republica Moldova se află într-o tranziţie interminabilă. După ce a pierdut trenul baltic, după ce a pierdut şi trenul românesc, acum R.Moldova pierde şi trenul georgiano-ucrainean spre NATO si UE. Şi femeile nu pot rămine indiferente. PNL mizează pe femei şi pe tineri în scopul schimbării situaţiei.»
 
Conferinţa, conştientizînd situaţia creată în R.Moldova, ca urmare a guvernării nedemocratice din ultimii opt ani, văzînd clară necesitatea prezenţei femeilor în activitatea publică şi a informării cetăţenilor în vederea unei opţiuni democratice, a decis formarea “Organizaţiei Femeilor Naţional-Liberale” şi implicarea ei activă pentru apropierea libertăţii, prin extinderea şi consolidarea structurilor PNL şi promovarea mesajului partidului în societate. OFNL şi-a declarat adeziunea la obiectivele promovate de Uniunea Femeilor Române (UNIFERO) cu sediul la Atlanta, care sprijină drepturile femeilor, în general, şi ale femeilor române, în special, în SUA şi în străinătate, deschisă promovării cooperării internaţionale.  
 
Conferinţa a ales-o în funcţia de preşedinte al OFNL pe Diana Crudu, tînăr membru al PNL, a ales trei vicepreşedinte zonale şi un Consiliu de administrare din 19 doamne.
 
Conferinţa a adoptat o declaraţie în legătură cu încălcarea libertăţii de exprimare în R.Moldova, prin care se cere posibilitatea de a se discuta în spaţiu public despre problemele ce frămîntă societatea şi încetarea persecutării ziariştilor care spun adevărul şi a posturilor de radio unde oamenii simpli îşi mai pot spune păsul şi necazurile. Declaraţia exprimă un protest vehement împotriva intenţiei de închidere a postului Vocea Basarabiei, care este un post al demnităţii naţionale.
Chişinău, 8 martie 2008
Serviciul de presă al PNL
Comentarii

Lasă un răspuns