Declaratia Parlamentului Republicii Moldova in legatura cu

Conferinţa de la Viena cu privire la Forţele armate convenţionale în Europa (Tratatul CFE), din 12–15 iunie 2007
Chişinău, 7 iunie 2007
În legătură cu apropiata Conferinţă a statelor membre la Tratatul cu privire la Forţele armate convenţionale în Europa, din 12–15 iunie a.c. de la Viena, Parlamentul R.M. face următoarea declaraţie.Parlamentul Republicii Moldova consideră Tratatul adaptat CFE un pilon important al securităţii europene şi se pronunţă pentru crearea cât mai grabnică a condiţiilor necesare intrării lui în vigoare. Printre acestea se numără şi retragerea completă, ordonată şi necondiţionată a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.Atragem atenţia participanţilor la Conferinţă şi a comunităţii internaţionale în general, că, deşi a trecut mai mult de un deceniu si jumătate de la destrămarea URSS, trupele ruse continuă să se afle în mod ilegal pe teritoriul ţării noastre violând în mod flagrant atât normele de drept internaţional, cât şi Constituţia Republicii Moldova care interzice dislocarea de trupe străine pe teritoriul ţării.

Trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova sunt o sursă permanentă de pericol nu doar pentru securitatea şi stabilitatea ţării noastre, dar şi a întregii regiuni. Regimul separatist de la Tiraspol, cu susţinerea materială, politică şi morală a trupelor ruse, a transformat teritoriul controlat de el într-o zonă a crimei organizate, a traficului ilegal de armament, droguri şi fiinţe umane. În regiune sunt încălcate în mod brutal drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, iar populaţia băştinaşă este supusă deznaţionalizării.Prezenţa trupelor ruse şi a armamentului dislocat în raioanele de est ale Republicii Moldova se răsfrânge negativ asupra eforturilor de reglementare paşnică a diferendului transnistrean şi complică procesul de democratizare şi liberalizare a societăţii moldoveneşti, implementarea reformelor social-economice. Trupele ruse dislocate în regiune constituie pentru liderii separatişti de la Tiraspol un scut protector, îndărătul căruia ei îşi întăresc structurile anticonstituţionale şi desfăşoară acţiuni de subminare a statului nostru.Parlamentul RM se pronunţă cu fermitate pentru reglementarea conflictului transnistrean în limitele Constituţiei RM fără a aduce atingere suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. Reiterăm încă o dată convingerea noastră că legiferarea actualului regim ilegal din Transnistria, sprijinit de forţe militare străine, condus de cetăţenii unei puteri străine, ar însemna sfârşitul oricăror speranţe de independenţă, democraţie şi europenism pentru Republica Moldova.Amintim că la 10 iunie 2005 Parlamentul RM a adoptat în unanimitate un set de documentele cu privire la criteriile de democratizare şi condiţiile demilitarizării zonei transnistrene. Solicităm, şi pe această cale, susţinerea SUA, UE, NATO şi a întregii comunităţi internaţionale pentru implementarea acestor principii.Ne exprimam îngrijorarea în legătură cu faptul că în ultimul timp tot mai des oficialii ruşi declară precum că Rusia şi-ar fi îndeplinit deja angajamentele luate la Sumittul OSCE de la Istambul cu privire la retragerea trupelor ruse din Moldova. Solicităm statelor participante la Tratatul CFE să se pronunţe ferm şi în continuare pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Moldovei. Fără retragerea trupelor ruse de pe teritoriul RM ratificarea Tratatului CFE de către Parlamentul RM va fi imposibila.Proiect prezentat de deputatul PNL Anatol Ţăranu în plenul Parlamentului pe data de 07.06.2007 şi respins de majoritatea comunistă şi PPCD.

Comentarii

Lasă un răspuns