Declaratia PNL despre referendum

 DECLARAȚIA
Partidului Național Liberal în legătură cu situația politică și cu decizia privind desfășurarea unui referendum constituțional

După venirea forțelor postcomuniste la Putere, Partidul Național Liberal a optat constant pentru definitivarea reformei sistemului politic în Republica Moldova, prin amendarea 
Constituției sau adoptarea unei noi Legi Fundamentale.

În anul 2000, finalizarea reformei inițiate de deputați pentru schimbarea regimului semiprezidențial în unul parlamentar a fost împiedicată de Partidul Comuniștilor, care, în plus, au blocat și alegerea șefului statului, provocînd alegeri anticipate. Ulterior au fost nouă tentative de alegere a Președintelui, din care doar două au avut finalitate, dar cu urmări dramatice pentru unele forțe politice.

Pornind de la aceasta, PNL și-a modificat Programul la Congresul al III-lea, optînd pentru eliminarea instituției Președinției, pentru un Parlament pluralist și un prim-ministru cu suficiente împuterniciri.

Avînd, însă, o Constituție ce prevede alegerea în Legislativ a Președintelui statului, PNL pledează pentru definitivarea reformei constituționale, pentru o republică autentic parlamentară. Totodată, norma constituțională de alegere cu 61 de voturi a a șefului statului și-a demonstrat inaplicabilitatea într-o societate puternic divizată pe orientarea geopolitică de dezvoltare, fapt confirmat de multiplele tentative eșuate. Acest fapt împiedică efectuarea reformelor instituționale, menite să scoată cel de-al doilea stat românesc din criza economică, politică, precum și de pe orbita rusească. Plecînd și de la practica altor țări europene, PNL sprijină decizia politică a AIE privind desfășurarea unui referendum pentru reducerea numărului de voturi prin care să fie ales Președintele, după cîteva încercări. Se vor evita crizele politice, constituționale, de care avem parte continuu în ultimii trei ani. Coborîrea pragului de voturi necesare pînă la 51 de voturi ar face posibilă votarea unui Președinte proromân, proeuropean al Republicii 
Moldova, și nu a unui prorus.

Totodată, PNL consideră oportune și alte ajustări ale Legii Fundamentale, pentru reducerea atribuțiilor Președintelui, în sensul unei funcții reprezentative, fără prerogativa stabilirii politicii externe și înaintării de inițiative legislative, dar în condițiile unui Parlament pluralist și ale unui premier învestit cu putere. De asemenea, șeful statului trebuie să desemneze ca prim-ministru doar persoana asupra căreia a convenit o coaliție majoritară constituită și să nu aibă dreptul de a demite miniștri.PNL apreciaza ca foarte negativa și nedemnă de repetat experienta politica de existență a Republicii Moldova in conditiile unei republici semiprezidentiale.

PNL consideră că un referendum pentru asigurarea aplicabilității normelor constituționale este consecința implicării nefaste, în trecut, a Partidului Comuniștilor în deciziile 
majore privind organizarea statală și politică. Tocmai de aceea, PNL nu va fi niciodată alături de PCRM și de aliații acestuia – fie de pe stînga, fie de pe dreapta, care intenționează să declanșeze proteste de proporții și de durată pentru dizolvarea Parlamentului, fixarea alegerilor parlamentare anticipate și împiedicarea desfășurării referendumului. PNL nu dorește la Putere comuniști sau coaliții procomuniste și consideră că puterea Alianței rezidă în unitatea sa. PNL a avut numeroase luări de atitudine foarte critice față de AIE-2, ceea ce nu înseamnă, însă, că o coaliție incluzînd comuniști ar fi o alternativă la putere în Republica Moldova.

PNL îndeamnă partidele din AIE să se implice serios în pregătirea, promovarea și desfășurarea referendumului, pentru a se evita un eșec similar celui din 5 septembrie 2010. Dacă toate componentele Alianței au acceptat sincer și responsabil decizia privind un referendum constituțional, faptul impune implicarea cu demnitate civică și politică a tuturor celor de care depinde desfășurarea acestuia.

Adoptat în ședința BPC al PNL din 17 ianuarie 2012
Comentarii

Lasă un răspuns