DECLARATIE-APEL a Asociatiei PRO ROMANIA catre partidele national-patriotice

 DECLARAŢIE-APEL a Asociaţiei PRO ROMÂNIA

Către toate forţele de orientare naţional-patriotică din R.Moldova!
Chişinău, 15 decembrie 2013.

Mimând un fals entuziasm, guvernanţii R.Moldova încearcă să inoculeze ideea că parafarea la Vilnus a Acordului de Asociere cu UE reprezintă pasul istoric spre aderare şi evită să spună oamenilor că aderarea propriu-zisă nu se va produce mai devreme decît peste 20 de ani, cu condiţia că Rusia ne va lăsa să o facem… Bruxellesul caută soluţii în sensul instaurării unei vecinătăţi stabile şi predictibile a UE şi nicidecum pentru continuarea extinderii. În cazul R.Moldova este vorba de liber schimb, liberă circulaţie pe bază de paşaport, proiecte comune de dezvoltare, dar nu şi de stat membru. Dar şi guvernanţii de pe malul Bîcului afirmă doar de ochii lumii că obiectivul lor este integrarea europeană… În realitate, însă, nici gînd n-au să se desprindă din îmbrăţişările ursului de la răsărit… Doar aşa se explică menţinerea Bisericii Naţionale în cadrul Patriarhiei Ruse, concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău ruşilor, păstrarea căilor ferate cu ecartament rusesc, prezenţa limbii ruse în programele şcolare, rămînerea în CSI ş.a.m.d.

Pe de asupra, R.Moldova mai are o problemă: aşa zisa Transnistria… Un stat cu armate de ocupaţie pe teritoriul său, care nu-şi controlează întregul teritoriu şi frontierele nu are nici o şansă de integrare în UE… Iar Rusia, în loc să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul, îşi consolidează prezența militară în regiune şi ameninţă cu extinderea,,Transnistriei” şi ruperea şi ,,Găgăuziei” de la R.Moldova…

 
În aceste circumstanţe, în opinia noastră, unica soluţie pt integrarea R.Moldova în UE este (Re)Unirea cu Patria-mamă România! Preşedintele Băsescu a şi propus recent ca Unirea României cu R.Moldova să devină Proiectul de Ţară pt perioada următoare, dar guvernanţii de la Chişinău au reacţionat cu ostilitate, făcînd fel de fel de declaraţi neavenite: că R.Moldova nu este pregatită şi nici nu-şi propune sa se unească cu România şi preferă să se integreze in Uniunea Europeană de una singură, că R. Moldova, în genere, nu este un stat românesc, că declaraţiile lui Băsescu ar putea pereclita procesul de integrare a R.Moldova în UE, ar complica procesul de reglementare a diferendului transnistrean şi ar turna apă la moara comuniştilor ş.a.m.d.

Caracterul antinaţional al celor de la guvernare s-a manifestat din plin după decizia Curţii Constituţionale din 5 dec. 2013, care a statuat că Declaraţia de Independenţă prevalează asupra Constituţiei şi a consfinţit Limba Română că limbă oficială în R.Moldova. Intenţia dlor-tov. Lupu, Diacov, Corman, Streleţ… de a organiza un referendum privind denumirea limbii, la care să participe şi cei veniţi cu tancurile peste noi, şi găgăuzii, şi bulgarii, şi ucrainenii şi ţiganii… este de-a dreptul criminală!

Atragem atenţia că Decizia CC din 5 decembrie 2013 are conotaţii cu mult mai adînci decît recunoaşterea Limbii Române ca limbă oficială a R. Moldova, şi anume: aceasta a pus pe tapet necesitatea lichidării consecinţelor Pactului Molotov–Ribbentrop…

Evidenţiem fraza din Declaraţia de Independenţă în care este stipulat: ,,R-ca Moldova… este liberă să-şi construiască prezentul şi viitorul în spaţiul etnic şi istoric al devenirii sale naţionale”, or, spaţiul despre care este vorba nu este altceva decît ROMÂNIA în frontierele sale de pînă la ocupaţia sovietică din 1940! Astfel, însuşi documentul de căpătîi al R. Moldova ne obligă să acţionăm în sensul lichidării consecinţelor Pactului diavolului! Guvernanţii de pe malul Bîcului, însă, interpretează în mod fraudulos DI, ca independenţă faţă de ROMÂNIA!… Aşa se explică excluderea examenului la Istoria Românilor, nedorinţa de a abroga ,,Concepţia Politicii Naţionale de Stat” din 2003, în care se vorbeşte de ,,poporul polietnic” al RM, nerecunoaşterea datei de 28 iunie 1940 ca Zi de Ocupaţie, incercările de a încheia un Tratat de Frontieră cu România, neparticiparea guvernanţilor la manifestaţiile prilejuite de Ziua Naţională a României şi intenţiile acestora de ,,a lua măsuri cu dezmăţul unionist din ultimul timp”…

Cu toată înverşunarea celor de la guvernare, curentul unionist ia amploare în teritoriile româneşti din stînga Prutului, mai ales în rîndul tinerilor! De fapt, anume unioniştii sunt cu adevărat proeuropeni, fiindcă, atunci cind zicem ROMÂNIA, zicem si EUROPA, iar cînd cei de la putere zic doar EUROPA, în realitate nu spun nimic…

…Între timp, din cauza lipsei locurilor de muncă, salariilor mizere, corupţiei generalizate, mafiei şi injustiţiei din R.Moldova, exodul populaţiei băştinaşe a atins cote catastrofale şi există pericolul real să se stingă, în genere, fiinţa naţională în aceste teritorii în foarte scurt timp…

În acest context, declarăm:

1) Unica soluţie pt salvgardarea fiinţei naţionale în teritoriile româneşti din stînga Prutului şi de integrare a R.Moldova în UE este (Re)Unirea cu ROMÂNIA!

2) La guvernare în R.Moldova se află, ca şi înainte de 2009, forţe separatiste, antinaţionale, antieuropene şi anticonstituţionale! Acestea trebuie înlăturate la viitoarele alegeri parlamentare şi înlocuite cu forţe naţional-patriotice, care conştientizează necesitatea imperioasă a revenirii la sînul Patriei-mamă!

3) Este imperios necesar ca partidele de orientare naţional-patriotică (PNL, PL, PLR, PAD, Mişcarea Antimafie…) să fuzioneze şi să constituie o veritabilă Mişcare pt Reîntregirea Naţională în care să-şi găsească locul toţi unioniştii, indiferent de orientarea lor politică (liberală, social-liberală, populară, creştin-democrată, social-democrată ş.a.m.d.), pt care electoratul unionist, tot mai numeros, să-şi poată exprima opţiunea şi care să-i reprezinte în viitorul Parlament! În caz contrar, aceste partide riscă nici să nu treacă pragul electoral, spre bucuria duşmanilor Neamului Românesc şi totala dezamăgire a segmentului naţional-patriotic, unionist, al populaţiei!…

Facem apel:

1) Către conducerea Partidului Naţional Liberal, singurul partid din R.Moldova care are ca obiectiv declarat Unirea cu Patria-mamă: să iniţieze neîntîrziat discuţii cu toate partidele de orientare naţional-patriotică în vederea fuzionării şi constituirii unei puternice formaţiuni politice unioniste! Rezultatele acestor discuţii să fie date publicităţii, astfel, ca electoratul unionist să poată lua atitudine.

2) Către guvernanţii de la Bucureşti: să facă abstracţie de poziţia antinaţională şi separatistă a celor de la putere din R.Moldova, să acţioneze în interes naţional şi să întreprindă acţiuni hotărîte, conform unui Plan Strategic de Reunificare a Ţării, adoptat la cel mai înalt nivel, în vederea Reîntregirii Ţării!

3) Către toţi cei cu inima română din R.Moldova: să adere la Asociaţia PRO ROMÂNIA şi, cu forţe comune, în mod organizat, să acţionăm hotărît în vederea creării unei stări de spirit unioniste în societate, absolut necesare pt realizarea Idealului Sfînt de Reîntregire a Ţării şi Neamului Românesc!

(Relaţii la tel: 069890591, 079077260, 068490256, 060208804)

Preşedinte Ilie Bratu
Secretar Valentina Graur
Comentarii

Lasă un răspuns