Declaraţie comună a Preşedintelui Republicii Polone, Bronislaw Komorowski, şi a Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis

– Varşovia, 12 martie 2015 –

media-142622825103962300Reiterând importanţa şi semnificaţia Declaraţiei comune a Președinților Republicii Polone şi României privind Parteneriatul Strategic bilateral, adoptate la Bucureşti, la 7 octombrie 2009,

Luând în considerare apartenența Poloniei şi României la comunitatea euroatlantică, angajamentul lor ferm faţă de valorile democraţiei şi drepturilor omului,

Subliniind angajamentul deplin al celor două ţări pentru:

– întărirea rolului NATO ca structură indispensabilă pentru apărarea colectivă, precum şi pentru securitatea europeană şi internaţională,
– o Uniune Europeană solidă, caracterizată prin coeziune, solidaritate, capacitate inovatoare, în măsură să promoveze o politică externă şi de securitate eficientă şi să acţioneze ca un actor major pe scena internaţională,
– o relaţie transatlantică puternică,
– extinderea spaţiului valorilor euroatlantice,
– un sistem global solid, fundamentat pe respectarea dreptului internațional, în special a principiilor suveranității statelor, integrității teritoriale şi inviolabilității frontierelor, capabil să răspundă provocărilor majore de securitate,
– o cooperare eficientă în plan multilateral,

Având în vedere recentele evoluții îngrijorătoare din regiunea noastră,

Constatând că agresiunea rusă împotriva Ucrainei și anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea au schimbat situaţia de securitate din Europa,

Ţinând cont de responsabilitatea comună a Poloniei şi României privind securitatea, stabilitatea şi prosperitatea în spaţiul lor de apartenenţă geopolitică,

Preşedinţii Republicii Polone şi României au convenit următoarele:

1. Polonia şi România vor promova consecvent unitatea şi solidaritatea politică în cadrul UE şi NATO, cooperarea NATO-UE, precum şi consolidarea legăturii transatlantice, inclusiv prin asigurarea unei coordonări permanente pe teme de interes strategic.

2. Având în vedere necesitatea unei abordări pragmatice şi a unei cooperări consolidate pe palierul de securitate şi apărare, se va acționa pentru constituirea unui mecanism de consultare permanentă la nivelul Administrațiilor Prezidențiale ale celor două ţări.

3. Polonia şi România se vor susţine reciproc în îndeplinirea unor obiective de referinţă comune în plan european, precum: continuarea aprofundării construcţiei europene pe baza valorilor şi principiilor sale fondatoare, susţinerea politicilor europene ce vizează creşterea economică, consolidarea Uniunii Economice şi Monetare, întărirea securităţii energetice, continuarea procesului de extindere, promovarea unei Politici Europene de Vecinătate şi a unui Parteneriat Estic revizuite – urmărind crearea în proximitatea UE a unui spaţiu al prosperităţii şi stabilităţii, finalizarea cât mai rapidă a negocierilor privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț şi Investiții (TTIP).

4. Polonia şi România vor coopera strâns în domeniul securității energetice, inclusiv prin acordarea de sprijin pentru Uniunea Energetică, prin dezvoltarea unor coridoare de tranzit nord-sud şi printr-o diversificare sporită a surselor de aprovizionare.

5. Polonia şi România vor continua să acţioneze pentru asigurarea unei perspective europene statelor Parteneriatului Estic semnatare ale Acordului de Asociere cu UE (Republica Moldova, Ucraina, Georgia). În acest sens, vor urmări promovarea unor proiecte concrete vizând susținerea consolidării instituționale şi a proceselor de reformă din aceste țări.

6. Polonia şi România vor susține la nivelul comunităţii euroatlantice toate demersurile vizând asigurarea unui răspuns eficient la orice ameninţare la adresa ordinii juridice pe continent şi a frontierelor recunoscute internaţional.

7. Pe linia deciziilor Summitului NATO de la Newport (2014) şi în perspectiva Summitului NATO de la Varşovia (2016), Polonia şi România susțin şi vor acţiona consecvent pentru întărirea flancului estic al Alianţei prin ansamblul mijloacelor de care NATO dispune sau pe care le va crea. Cele două ţări îşi vor sincroniza şi intensifica demersurile în cadrul NATO vizând o prezenţă aliată robustă, credibilă şi sustenabilă pe teritoriile lor, precum şi în plan regional. În context, Polonia şi România consideră esențială asigurarea unor bugete pentru apărare corespunzătoare, în conformitate cu angajamentele asumate la nivel Aliat.

8. Polonia şi România vor urmări dezvoltarea parteneriatelor lor strategice cu SUA. În domeniul securităţii, cele două ţări vor urmări, printre altele: asigurarea unei prezenţe relevante a forţelor americane pe propriile teritorii, o contribuţie optimă la dezvoltarea proiectului sistemului de apărare antirachetă în Europa, participarea la misiuni şi exerciţii comune, precum şi combaterea terorismului.

9. Polonia şi România se angajează să conlucreze pentru continuarea dialogului regional dintre țările membre UE şi NATO din Europa Centrală şi de Est, în cadrul formatului de consultări lansat la Varşovia, în 2014, la nivel de şef de stat.

Departamentul de Comunicare Publică
12 Martie 2015

http://www.stiripesurse.ro/iohannis-baga-romania-in-conflictul-din-ucraina_949732.html

Comentarii

Lasă un răspuns