MAE – unul dintre primii concurenti pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009

In sedinta de marti, 10 februarie 2009, Comisia Electorala Centrala (CEC) i-a inregistrat pe primii 9 concurenti electorali la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009.

Potrivit hotaririlor de inregistrare adoptate, Miscarea social-politica „Actiunea Europeana” este situata pe locul 9 in buletinul de vot.

Comisia a aprobat Regulamentul privind modalitatea plasarii publicitatii electorale pe panourile publicitare la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. Acesta reglementeaza amplasarea publicitatii electorale pe panourile publicitare electorale proprietate publica, pe panourile publicitare private amplasate pe domeniul public si privat, restrictiile itinind e plasarea afisajului electoral, precum si raspunderea in cazul amplasarii acestuia in locuri neautorizate, a distrugerii sau deteriorarii, prin orice mod, a afiselor electorale, amplasate in locuri autorizate.


Tot marti, CEC a aprobat Devizul de cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare din acest an, in suma de 40 427 mii lei.

SP al PNL

 
10.02.2009 H O T A R I R E cu privire la inregistrarea candidatilor la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova din partea Miscarii Social-Politice „ACTIUNEA EUROPEANA” si a simbolului electoral
 
H O T A R I R E
 
cu privire la inregistrarea candidatilor la functia de deputat
 
in Parlamentul Republicii Moldova din partea Miscarii Social-Politice
 
„ACTIUNEA EUROPEANA” si a simbolului electoral
 
     La 6 februarie 2009, Miscarea Social-Politica „ACTIUNEA EUROPEANA”, conform prevederilor art. 15, 41, 44, 75 si 79 din Codul electoral, a depus la Comisia Electorala Centrala procesul-verbal din 5 februarie 2009 al sedintei Consiliului National al Miscarii Social-Politice „ACTIUNEA EUROPEANA” cu privire la desemnarea a 103 candidati pentru functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 5 aprilie 2009, datele biografice ale candidatilor, declaratiile privind consimtamintul lor de a candida la functia de deputat si declaratiile privind averea imobiliara, depunerile bancare, hirtiile de valoare, sumele primite ca mostenire si veniturile din ultimii 2 ani, precum si sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investitii, sub forma de dobinda, din darea in arenda a proprietatii. Treisprezece candidati au declarat detinerea cetateniei României, zece candidati au declarat depunerea documentelor pentru obtinerea cetateniei României. In lista candidatilor au fost incluse cinzeci si doua de persoane fara apartenenta politica.
 

     Miscarea Social-Politica „ACTIUNEA EUROPEANA” a inaintat Comisiei simbolul electoral in scrutinul parlamentar – pe fundal alb figureaza denumirea abreviata MAE, in partea de sus a careia se afla un cerc din douasprezece stele, fiecare stea avind cinci colturi, in mijlocul cercului este plasata oblic, dinspre stinga spre dreapta, o sageata.

     Materialele prezentate au fost verificate si s-a constatat ca ele corespund prevederilor Codului electoral. In conformitate cu art. 15, 18, 41, 44, 48 alin. (4), 75 si 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorala Centrala HOTARASTE:

     1. Se inregistreaza lista a 103 candidati la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova din partea Miscarii Social-Politice „ACTIUNEA EUROPEANA” pentru alegerile din 5 aprilie 2009.
     2. Se inregistreaza simbolul electoral pentru imprimare in buletinul de vot – pe fundal alb figureaza denumirea abreviata MAE, in partea de sus a careia se afla un cerc din douasprezece stele, fiecare stea avind cinci colturi, in mijlocul cercului este plasata oblic, dinspre stinga spre dreapta o sageata.
     3. Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii.

Presedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu STIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chisinau, 10 februarie 2009
Nr. 2087

Comentarii

Lasă un răspuns